Obrněné vozidlo TITUS v těchto dnech dokončuje vojskové zkoušky

 20. 10. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

V těchto dnech Armáda České republiky dokončuje vojskové zkoušky týkající se českého obrněného vozidla TITUS (Tactical Infantry Transport & Utility System). Náročné zkoušky mají prověřit schopnosti a vlastnosti vozidla ve všech možných situacích.

Ministerstvo obrany ČR objednalo v roce 2017 pro Armádu České republiky celkem 62 kusů obrněnců TITUS, a to ve třech verzích – 6 kusů ve verzi velitelsko-štábní, 36 kusů ve verzi spojovací a 20 vozidel bude sloužit jako místa pro koordinaci palebné podpory. Dodávky sériových vozidel budou české armádě dodávány v letech 2023-2024. Hodnota zakázky je 6 miliard korun.

Vývoj a výroba obrněných vozidel TITUS dokládá úspěšný přerod českého zbrojního průmyslu, pro který úspěšná realizace projektu znamená velký technologický skok. TITUS vznikl spoluprací kopřivnické společnosti Tatra Defence Vehicle, francouzské zbrojní firmy NEXTER a pardubické firmy Retia, která se zaměřuje na elektrotechnické vojenské zařízení. Naposledy byl kolový obrněný transportér vyvinut v Československu v 60. letech, kdy se jednalo o úspěšný OT-64 SKOT, kterých bylo vyrobeno 4500 kusů a sloužil v naší armádě až do 90. let. Tatra Defence Vehicle se díky projektu změnila z konstrukčně-projektové firmy v plnohodnotný výrobní podnik a pro potřeby realizace projektu nakoupila nové výrobní technologie. Projekt TITUS také znamená strategickou podporu českého průmyslu, který se tak stává konkurenceschopný i v oblasti výroby obrněných vozidel. Podporována je také ekonomika jako taková díky podpoře českých firem a zaměstnanců.

1Foto: Obrněné vozidlo TITUS absolvuje vojskové zkoušky | Tatra Defence Vehicle

Díky osvědčenému tatrováckému podvozku v kombinaci s velmi odolnou pancéřovanou kabinou řadí vozidlo TITUS mezi nejmodernější vozidla ve své kategorii. Vozidlo TITUS pojme osádku čtyř osob, včetně jejich výstroje, osobních zbraní, vybavení i zásob. Počty členů posádky se pak mohou lišit v závislosti na typu vozidla. Zástavbové možnosti korby umožňují vytvořit dostatečně bezpečné, komfortní a ergonomicky zcela vyhovující prostředí pro obsluhy těchto vozidel. Ergonomika nových vozidel je zcela nesrovnatelná se staršími typy používané techniky. Při navrhování a konstrukci interiérů vozidel se úzce spolupracovalo se speciality české armády tak, aby byl uživatelský komfort co nejvyšší, a snížila se tak nežádoucí pracovní zátěž operátorů a osádky, která by v ostrém nasazení snižovala jejich výkonnost.

Co však dělá TITUS zcela unikátním vozidlem ve srovnání s obrněnými vozidly kategorie MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), je jeho vysoká úroveň odolnosti a zároveň vysoká mobilita. Vozidla MRAP, která byla ve velkých počtech využívána např. v Iráku či Afghánistánu, se vyznačovala vysokou odolností, ovšem na úkor mobility, kdy vozidla nebyla schopná jízdy v těžkém terénu a musela se pohybovat na zpevněných komunikacích, což z nich dělalo snadné terče pro přepady a nástražná výbušná zařízení. Naproti tomu TITUS disponuje stejnou či vyšší odolností, avšak díky podvozku Tatra nemá vozidlo žádné problémy s jízdou v těžkém terénu, a může se tak přemísťovat společně s bojovými vozidly, a proto je řazen do moderní kategorie MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle). Co se týče elektronického a komunikačního zařízení nových TITUSů pro AČR, jde o nejmodernější technologické systémy v rámci armádní techniky NATO. To je dáno především několikaletým vývojem, kdy bylo nutné všechny systémy uzpůsobit požadavkům české armády.

Ministerstvo obrany ČR nám potvrdilo, že vojskové zkoušky budou ukončeny zítra a poté bude probíhat jejich vyhodnocení a případné odstranění zjištěných nedostatků: „Dle vyjádření odborného útvaru byly vojskové zkoušky obrněných vozidel TITUS zahájeny dne 5. 9. 2022 v posádce Hranice na Moravě. Konec vojskových zkoušek je naplánován na den 21.10.2022, kdy končí prováděcí období. Následně do 14.11.2022 proběhne vyhodnocení a předložení závěrečné zprávy o výsledcích zkoušek,“ uvedla mluvčí ministerstva obrany Klára Krištofíková.

2-2Foto: Zkoušky obrněného vozidla TITUS v areálu kopřivnické společnosti Tatra Trucks | Tatra Defence Vehicle

Na průběh vojskových zkoušek jsme se také zeptali prvního zástupce náčelníka generálního štábu generálmajora Ivo Střechy:

Co vše probíhá při vojskových zkouškách? Jako příklad testovaného objektu si uveďme například vozidlo.

V první řadě je třeba říci, že se v rámci zavádění vojenského materiálu do užívání, konkrétně tedy třeba vozidla, jedná o komplex zkoušek, kdy vojskovým zkouškám předchází, podnikové a kontrolní zkoušky. Tyto zkoušky jsou v rámci přípravy a realizace projektu zahrnuty spolu s dalšími identifikovanými opatřeními do Komplexního implementačního plánu, což je základní dokument, podle kterého je pak daný projekt do armády zaváděn.

Jako první probíhají podnikové zkoušky, kde si sám výrobce testuje vozidlo a zjišťuje, zda vozidlo nebo jeho části splňují stanovené takticko-technické požadavky. Dále následují kontrolní zkoušky, které již organizuje spolu s dodavatelem resort ministerstva obrany. V případě rozvojových projektů je to Sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany. Slouží k posouzení a ověření shody technických parametrů s využitím kompetentních technických zařízení a zkušeben.

Posledním krokem jsou pak zmiňované vojskové zkoušky. Organizuje je příslušná sekce Generálního štábu AČR a provádí se u vojenských útvarů, které vozidlo budou používat, a ve vojenských výcvikových prostorech.  Na těchto zkouškách participují také některé další složky ministerstva obrany. 

Základním cílem vojskových zkoušek je ověření shody takticko-technických parametrů vozidla. Principem je praktické porovnání vlastností dodaného vozidla s požadavky vycházející z uzavřené smlouvy. Jsou realizovány jednotlivé dílčí zkoušky, na které jsou připraveny tzv. kontrolní listy. Ty popisují způsob a rozsah provedení zkoušky a její hodnocení.

IMG_9268
Foto: Na průběh vojskových zkoušek jsme se zeptali prvního zástupce náčelníka generálního štábu generálmajora Ivo Střechy | Ministerstvo obrany ČR

Čili lidově řečeno armáda dostane např. určité vozidlo k dispozici, a to je následně podrobováno různým praktickým testům?

Ano, je to přesně tak. V rámci testování vytváříme různé situace, včetně těch extrémních. Musíme mít jistotu, že nám vozidlo obstojí v reálných bojových podmínkách. Nemůžeme si dovolit ohrozit životy našich vojáků nebo nesplnění úkolů.

Testujete tedy nejen jízdní vlastnosti, ale také třeba odolnost vozidla proti výbuchům apod.?

Vozidlo testujeme na všechny požadované schopnosti. Jednotlivé zkoušky stupně ochrany vozidla jsou provedeny v certifikovaných zkušebnách, např. Vojenským výzkumným ústavem, který je národní autoritou v tomto testování.

Po ukončení vojskových zkoušek tedy může armáda konstatovat, že daný vůz odpovídá či neodpovídá potřebám armády na základě vypsaného výběrové řízení?

Ano. Pokud vozidlo splnilo všechny požadované zkoušky, je konstatována shoda a je zahájena dodávka vozidel. V případě, že se v průběhu zkoušky zjistí, že není splněna některá z podmínek zkoušky, jsou stanoveny opakované dílčí zkoušky. Jinými slovy, nemůže dojít k tomu, že by nám dodavatel dodal něco, co nesplňuje naše požadavky, nebo co nebylo součástí smlouvy. Jak jsem říkal již dříve, jak kontrolní, tak vojskové zkoušky pečlivě ověřují shody našich požadavků s tím, co je dodáno k testování.

Dny NATO 2022Foto: Obrněné vozidlo TITUS na Dnech NATO 2022 | Tomáš Kolařík / CZ DEFENCE

4Foto: Obrněné vozidlo TITUS na veletrhu Future Forces Forum 2022 | Tomáš Kolařík / CZ DEFENCE

Pokud dopadnou zkoušky dobře, česká armáda má zájem o další obrněnce TITUS. Ministerstvo obrany již jedná o dodávce dalších obrněnců pro postupnou náhradu zastaralých velitelsko-štábních vozidel, mobilních provozoven MPP 40 a spojovacích vozidel.

titusFoto: Obrněná vozidla TITUS určená pro Armádu České republiky | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Obrněné vozidlo TITUS

 • Kategorie MRAV (Multi-role Armored Vehicle).
 • Posádka 4 osob, počet se liší podle typu vozidla.
 • Vysoká balistická ochrana (STANAG 3). Nástavba svařena ze silného pancéřovaného plechu, zvnějšku s pancéřovanými deskami a okny, vnitřní stěny obložené kompozitními materiály (spall liner). Účinná ochrana proti pěchotním zbraním, těžkým kulometům i fragmentům dělostřelecké munice, minám a nástražným výbušným systémům.
 • Podvozek TATRA T 815-7 Force s centrální rourou a nezávisle zavěšenými, vzduchem odpruženými polonápravami s první a třetí nápravou řiditelnou.
 • Systém vzduchového odpružení s možností změny světlé výšky vozidla. Vnější poloměr otáčení 13 metrů, stoupavost 60 %, hodnota bočního náklonu 30 %. Taktické pneumatiky 16,00 R20 se systémem centrálního dohušťování, který umožňuje kromě úpravy tlaku v pneumatikách pro různé povrchy také jízdu s průstřelem pneumatiky.
 • Rychlost vozidla na zpevněných komunikacích až 110 km/h s dojezdem až 700 km.
 • Univerzální nosič výzbroje – Dálkově ovládané zbraňové stanice s možností montáže kulometu ráže 12,7 mm nebo granátometu ráže 40 mm. Možnost instalace dálkově řízené věže s rychlopalným kanonem ráže 20 mm a kulometem ráže 7,62 mm. Možnost montáže až tří lehkých kulometů na lafetě u tří střešních průlezů. Palba je možná také střílnou umístěnou ve sklopné rampě. Další verze obrněnce TITUS umožňují funkci nosičů zbraňových systémů – protitankových a protiletadlových střel nebo minometu ráže 120 mm.
 • Elektronické a komunikační systémy zajišťují utajenou i neutajenou rádiovou komunikaci a datové spojení v pásmech VKV i UKV a také pomocí satelitního taktického spojení (SATCOM), včetně využití integrovaných kryptomodulů.
 • Součástí výbavy vozidla je v zahraničních misích již ověřený ochranný rušič STAR Light 3 SF české společnosti URC Systems spol. s r.o. Rušič chrání proti aktuálním hrozbám rádiově dálkově odpalovaných IED, a to včetně systému mobilní komunikace 4G a 5G. Systém je připraven pro připojení dedikovaného antidronového rušícího modulu (MAD). Novinkou je také kapalinové chlazení pro zmenšení zástavbového objemu rušiče. Rušič ve vojskových zkouškách uspěl.
 • Energii zajišťuje při přesunu vozidla alternátor napojený na motor vozidla. V režimu stacionárním i autonomním je motor vypnut a elektronické systémy jsou napájeny buďto z baterií, ze sítě nebo generátoru.
 • Radiostanice a potřebné komponenty v nových vozidlech MKPP budou kompatibilní s vybavením již zavedeným v AČR. Nové titusy umožní také montáž bojového identifikačního systému BIFF (Battlefield Identification Friend or Foe), který dokáže rozpoznávat jednotky vlastní-cizí.
 • Ochrana posádky před účinky chemických, biologických a jaderných zbraní.
Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP