První české zkušenosti s řízením německého tanku Leopard 2

 22. 12. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Nrtm. Michal Leidemann, nyní působí ve funkci instruktora přípravy řidičů bojových vozidel u Centra dopravní výchovy Vojenské akademie ve Vyškově se zaměřením na pásovou techniku. Leidemann je absolventem vojenské střední školy ve Vyškově, obor automobilní a tanková technika (tanky T-55, T-72) a v armádě zastával především funkce řidiče BVP, řidiče tanku T-72M4 CZ (2005-2015 u 2. tankové roty) či technika mechanizované roty. Ve služebním poměru je již od roku 1998, kdy většinu let odsloužil u 73. tpr v Přáslavicích. Nrtm. Leidemann má hodně zkušeností s pásovou technikou co se týče řízení, nakládání na přepravní prostředky i údržbou či vyprošťováním.

leidemann
Foto: Nrtm. Michal Leidemann | VeV-VA

V letošním roce, v období 17. října až 11. listopadu, nrtm. Leidemann absolvoval společně s dalšími kolegy ze 73. tpr Přáslavice a třemi překladateli řidičský kurz na tank Leopard 2 ve výcvikovém středisku Bundeswehru v Munsteru. Němečtí instruktoři se našim vojákům maximálně věnovali, a to nejen v oblastech řízení tanku (kde převažovala jízda po běžných komunikacích), ale také v oblastech konstrukce a hlavně údržby. I ta je totiž trochu specifická a přestože údržba tanku obecně je sice podobná, existuje spousta technických oblastí, které jsou prostě jiné. Ať už jde o zkušenosti s gumovými pásy, či kotoučovými brzdami nebo např. hydraulickou soustavou, kterou v našich tancích (T-72M1 či T-72M4 CZ) nemáme.

Přístupu instruktorů školícího střediska v Munsteru si Leidemann velmi váží, jejich znalosti i výklad pak hodnotí na velmi dobré úrovni. Naši vojáci v rámci řidičského kurzu získali nejen oprávnění k řízení tohoto tanku, ale získali také mnoho cenných zkušeností. Výcvik probíhal na tzv. školních tancích na podvozku klasického tanku Leopard 2, avšak místo bojové věže má tento tank věž upravenou pro instruktora, pouze s maketou kanónu (důležité, aby si řidič jeho přítomnost uvědomoval např. při najíždění do křižovatky či garáže), dále s okny okolo sebe, zpětnými zrcátky a školní tank má i zdvojené řízení a pedály či signalizací o provozních hodnotách a činnosti řidiče, což umožňuje v případě potřeby převzít řízení a ovládání tanku. Naše armáda u současné bojové techniky tuto možnost nemá, řidič dostává od cvičitele pouze instrukce přes vnitřní hovorové zařízení. Zmíněný řidičský kurz byl tak trochu jednodušší, jelikož všichni naši vojáci již měli řidičské oprávnění k řízení tanku T-72M1 či T-72M4 CZ.

V souvislosti s výše uvedeným jsme položili nrtm. Leidemannovi pár otázek. Odpovědi na naše otázky jsou pak jeho osobním názorem, jak danou problematiku vnímá.

Leopard 2 je v porovnání s T-72M4 CZ koncepčně jiná tanková škola. Jaké změny to pro řidiče znamená?

Změn pro řidiče je opravdu hodně, asi největší změna je především v otázce komfortu. U tanku T-72M4 CZ je rozhodně méně prostoru a řidič sedí při řízení v předklonu, oproti tomu v tanku Leopard 2 sedí v poloze s rovnými opřenými zády a navíc má z tohoto tanku lepší výhled v bojové poloze z důvodu větších periskopů. Změna je i v umístění samotného řidičského prostoru. V tanku T-72M4 CZ je pozice řidiče uprostřed před věží, u Leopardu 2 je řidičský prostor také před věží, ale na pravé straně. Leopard 2 má jednodušší přístrojovou desku a navíc má důležitou signalizaci zobrazenou i při řízení v pochodové poloze. Na automatickou převodovku bude sice řidič tanku T-72M4 CZ zvyklý, ale i ta se chová trochu jinak, kdy řidič volí zvlášť např. jízdu vpřed či vzad. Při zatáčení musíte s Leopardem přidávat více plynu, má ostřejší brzdy (kotoučové) a našli byste i další rozdíly. Není to ale nic, na co by se nedalo zvyknout a většina změn je spíše k lepšímu. Navíc spousta řidičů se bude učit řídit Leopard 2 jako svůj první tank, takže nebudou muset měnit své návyky, ale získají si návyky přímo specifické pro tento tank.

navadeniFoto: Navádění z pozice instruktora | Bundeswehr

Je nějaký zásadní rozdíl v řízení tanku Leopard 2 a T-72M4 CZ, na který jste si musel zvykat?

Musel jsem si zvyknout právě na to, že při řízení nesedím uprostřed, ale vpravo, a to především v bojové poloze, jelikož toto umístění řidiče a rozměry tanku na rozdíl od polohy pochodové nevidíte, ale musíte si je stále uvědomovat. Jinak je chování tanku při jízdě v bojové poloze podobné, jen pokud pár let řídíte tank v pozici uprostřed, ze začátku se prostě s tankem Leopard 2 držíte více vlevo. Na lepší komfort při jízdě, co se týče posedu a výhledu, jsem si zvykl velice rychle. Osobně mi trochu dělalo problém si zvyknout při jízdě vzad v terénu na ovládání volantu, kdy při jízdě vzad, musíte uchopit jednak volant jakoby zespodu (u tanku T-72M4 CZ držíte řídítka stále stejně jako při jízdě vpřed) a když mi při této jízdě vzad řekl instruktor např. "levá", musíte v Leopardu zatočit volantem tak, že levá ruka vychýlí volant směrem zespodu nahoru (tedy opačně než by jste jej vychýlili při jízdě vpřed), přičemž u tanku T-72M4 CZ byste při této činnosti dali řídítka směrem k sobě (stejně jako při jízdě vpřed). Je to dáno konstrukčním provedením a zde opravdu platí, že čím déle řídíte T-72M4 CZ, tím hůře si na to budete zvykat v Leopardu, naopak pro začínajícího řidiče by to neměla být otázka přeučení ale nového návyku.

pochodovkaFoto:  Navádění řidiče tanku (pochodová poloha) | Bundeswehr

T-72M4 CZ je znám svou dobrou dynamikou. Je tato porovnatelná s Leopardem?

Dynamika T-72M4 CZ je opravdu obdivuhodná (výkon motoru 736 kW), ale tank Leopard 2 disponuje ještě větším výkonem motoru, a to 1100 kW. Tank Leopard 2 je sice těžší, přesto je na tom lépe než T-72M4 CZ a navíc má plynulejší a rychlejší řazení automatické převodovky a vyšší maximální rychlost. Musím však podotknout, že osobně porovnávám tank T-72M4 CZ se školním tankem Leopard 2. Každopádně dynamika obou tanků je velmi dobrá.

Přináší systém protiběžných pásů výhody při jízdě v terénu?

Řekl bych, že toto je hodně individuální. Tuto problematiku je potřeba trochu více rozebrat, aby bylo jasnější, co tím chci říct. Oproti T-72M4 CZ je totiž již samotné zařazení protichodu tak trochu složitější. Musíte tank zastavit, srovnat řízení (volant), zařadit ono točení protichodem, nastavit otáčky a teprve poté můžete zahájit otáčení protichodem pomocí volantu. T-72M4 CZ protichod nemá, ale má k zatáčení tanku 2 polohy. K běžnému projetí zatáčkou natočíte řídítka jen lehce, tank zatáčí na 1. polohu a jakmile dáte řídítka nadoraz, točíte na 2. polohu a to je v podstatě na místě (vše samozřejmě adekvátně k rychlosti tanku, aby při 2. poloze nedošlo k převrácení tanku). Dojde totiž k zablokování pásu a točí se pouze jeden a znamená to taky, že se vám tank otočí na místě. Tady je právě rozdíl v použití. Výhoda protichodu je hlavně na komunikaci např. asfaltové, kde je pak takové otočení k povrchu komunikace šetrnější, obzvláště s použitím gumových pásů resp. gumových patek u Leopardu. Otočení na místě – tedy na 2. polohu s tankem T-72M4 CZ, navíc s běžně používanými kovovými pásy, je pak např. pro asfalt devastující.

Výuka-podvozkuFoto: Výuka zaměřená na podvozek tanku Leopard 2 | Bundeswehr

Takže abych to shrnul – u použití v silničním provozu bych se přiklonil k tanku Leopard s točením protichodem, nicméně v terénu hodnotím jako jednodušší a rychlejší 1. a 2. polohu u tanku T-72M4 CZ. Nicméně rychlejší manévrovatelnost tanku T-72 M4 CZ se projevovala i na společném cvičení Allied Spirit v Hohenfelsu, kterého jsem se účastnil jako řidič tanku T-72M4 CZ. Neříkám, že to bylo dáno pouze tímto, ale osobně si myslím, že to při jízdě v terénu bylo jedním z hlavních faktorů.

Jízda na veřejných komunikacích pro vás bude něco úplně nového. Těšíte se? 

Jízda po komunikaci s tankem v běžném silničním provozu pro mne byla v řidičském kurzu v Munsteru vůbec největší zkušenost. Ne, že bychom u nás po nějakých kratších úsecích s pásovou technikou nepřejížděli a dokonce je to i tématem výcviku v řízení, které provádíme v kurzech v rámci získání vojenského osvědčení k řízení pro vozidla ozbrojených sil pro skupinu V-P (tedy pro pásovou techniku), ale buď se tyto přesuny provádí v uzavřených prostorech, nebo rozhodně méně frekventovaných či s doprovodem, a to především z důvodu zmíněné absence školních vozidel se zdvojeným řízením, což je při jízdě se začínajícím řidičem v běžném silničním provozu zcela nezbytné. Naučit řidiče jezdit i v běžném provozu pokládám rozhodně za důležité téma, v menší či větší míře se s provozem potýkat bude každý řidič, byť by to měly být pouze přejezdy komunikace, pohyb na ukázkách techniky, či zahraniční cvičení (např. již zmíněný Hohenfels), ale především jakákoli mise s pásovou technikou (např. Kosovo s použitím BVP) vždy využívala hlavně běžných komunikací.

Tank Leopard 2 je oproti našim tankům k provozu na veřejných komunikacích uzpůsoben (osvětlení, směrová světla, zpětná zrcátka, protichod a další). V Německu je výuka řidičů jízdy s tankem v provozu primární, kde je důležité získat určité řidičské návyky vzhledem k rozměrům a hmotnosti tanku. Myslím tím např. snižování rychlosti při míjení jiného tanku či větších vozidel, najíždění do křižovatek s ohledem na kanón před vámi a hlavně  jakékoliv vybočení, rozjezd či couvání musí být vždy na povolení velitele tanku, jelikož ten má oproti řidiči rozhled okolo tanku. Výhled řidiče je značně omezen i přesto, že na komunikacích jezdí v pochodové poloze (tedy s otevřeným příklopem a hlavou ven). Vidí dobře před sebe, do boku vcelku také, dozadu má zpětná zrcátka, ale pokud například zastaví u okraje a k tanku se přiblíží třeba cyklista, nemá šanci jej zpozorovat a neuvážená činnost řidiče by mohla mít v tomto případě fatální důsledky. Musíte sledovat pozorně značení, kam tanky smějí či nesmějí, nebo např. jestli vůbec můžete vjet např. na most z hlediska jeho nosnosti, a to ještě většinou tak, že je most dimenzován na jeden tank – nesmíte se tedy na mostě míjet s jiným tankem. Oproti tomu jízda v terénu se v Bundeswehru řadí spíše jako doplňující pro seznámení řidiče s nezbytnými úkony, které musí provést před vjezdem a po výjezdu z terénu, vyzkoušení si ovládání při jízdě vpřed a na povely velitele i vzad. Na jízdu vzad se pak klade větší důraz než u nás, Leopard 2 má pro ni dvě rychlosti, na druhou řidič musí jet na tzv. „plný plyn“ a přesně reagovat na povely velitele. U nás se tato činnost provádí až s osádkou při taktických nácvicích.

terenFoto: Školní tank Leopard 2 v terénu | Bundeswehr

U nás probíhá výcvik k získání osvědčení k řízení tanku (skupina V-P), kromě již zmíněné jízdy po komunikaci, celý v terénu na jednom řidičském cvičišti. Je sice rozdělený do několika témat, mění se však pouze druhy překážek či počet kol. Je ovšem důležité zmínit, že vojáci Bundeswehru po tomto řidičském kurzu absolvují ještě další výcvik se zbytkem své osádky, kde se tzv. sladí. Tento výcvik probíhá převážně v terénu a absolvují se také řidičské či tankové překážky, střelby tanku, nácvik tankové taktiky, jízdy v proudech a další. U nás tato sladěnost probíhá již v rámci cvičení u samotného útvaru.

Je otázkou, zdali v rámci využití tanků Leopard v provozu uzpůsobíme také naše kurzy, což by obnášelo změny legislativy, ale i posouzení, kam všude tanky vzhledem ke svým rozměrům a hmotnosti vlastně mohou či nemohou. Nutné by bylo také doplnění značení cest. 

Každopádně se na tanky Leopard těším a to ve všech ohledech.

První tank Leopard 2 A4 je již v Přáslavicích

Německo v rámci pomoci zemím, které poskytly svou vojenskou techniku bojující Ukrajině, nabídlo v první polovině tohoto roku Česku darem 14 tanků Leopard 2 A4 a jeden vyprošťovací tank na stejné platformě. Ministryně obrany pak 18. května 2022 oznámila, že se s německou ministryní obrany Christine Lambrechtovou na výše uvedeném daru dohodla a doplnila, že obě strany zároveň začnou jednat o možnosti pořídit pro Armádu ČR v dalších letech až 50 tanků nejmodernější verze 2 A7+. Zástupci Ministerstva obrany ČR následně 11. října podepsali s německými partnery sérii smluv, vztahujících se k dodávce darovaných tanků Leopard pro Armádu ČR. 

Ministryně obrany Jana Černochová pak včera (21. prosince 2022) převzala od státního tajemníka Ministerstva obrany Spolkové republiky Německo Benedikta Zimmera symbolický klíč od prvního darovaného tanku Leopard 2 A4. Ke slavnostnímu převzetí došlo v kasárnách v Přáslavicích, kde sídlí útvary 7. mechanizované brigády. „Když jsem po nástupu do funkce navštívila vojáky v Hranicích či Žatci, ujišťovala jsem je, že tato vláda má modernizaci armády jako prioritu. Ale nevím, jestli mi věřili, protože to od ministrů obrany slýchávali dlouhé roky. Tady vidíte první vlaštovku, další budou následovat,“ uvedla ministryně s tím, že s Leopardy Armáda ČR vyjde ze slepé uličky závislosti na sovětské technice.

1_5196Foto: Ministryně obrany Jana Černochová včera (21. prosince 2022) převzala od státního tajemníka Ministerstva obrany Spolkové republiky Německo Benedikta Zimmera symbolický klíč od prvního darovaného tanku Leopard 2 A4. | Tomáš Novák

„Tanky jsme získali za podporu Ukrajiny. Podpora Ukrajiny je naprosto správná a potřebná, jsem na to hrdý,“ zdůraznil ve svém včerejším vystoupení náčelník Generálního štábu AČR generálmajor Karel Řehka. Doplnil, že tanky Leopard 2 A4 mají mimo jiné i naši blízcí sousedé, třeba Polsko a Maďarsko a jejich zavedení do výzbroje nám usnadní kompatibilitu v rámci NATO.

Zbývajících 13 bojových tanků by mělo do Přáslavic dorazit do konce příštího roku. Vyprošťovací vozidlo by pak mělo být připraveno do poloviny roku 2024. Plně funkční stroje původně využívaly švýcarská a německá armáda.

tnr52064Foto: Leopard 2 A4 v pozadí je pak vidět tank T-72M4 CZ | Tomáš Novák

Darované tanky Leopard 2 A4 budou v první fázi sloužit především k výcviku českých osádek, které si budou muset zvyknout na nové standardy a postupy při ovládání tanku i vedení bojové činnosti.

Zdroj: VeV-VA, Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP