Ministryně obrany Černochová: Prioritou je vybavit 7.mb odpovídající technikou a počtem lidí

 07. 01. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Nová ministryně obrany Jana Černochová dnes navštívila 7. mechanizovanou brigádu (7.mb) v Hranicích, kde se seznámila s výzbrojí, aktuálními úkoly a plány brigády pro rok 2022 i nemovitou infrastrukturou základny. Černochová se také v rámci své návštěvy vyjádřila k současnému tendru na nová BVP i k naplněnosti brigády.

Ohledně pořízení nových BVP Černochová sdělila, že se stále seznamuje s historií celé zakázky, která sahá až do roku 2013. V tomto týdnu údajně proběhly se zástupci armády a náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO, Luborem Koudelkou, diskuse o tom, jaké jsou v rámci daného výběrového řízení alternativy. Černochová se dozvěděla, že v rámci tendru byly vyřazeny nabídky, nikoliv uchazeči, což znamená, že nové nabídky mohou být cenově rozdílné, nežli nabídky původní, které od účastníků řízení došly, což má návaznost na státní rozpočet. 

Na základě nedávné tiskové konference ministra financí padlo, že v rozpočtu musí být finanční prostředky na zakázky, u kterých realizace v daném rozpočtovém roce určitě proběhne. Nejde tedy vytvářet virtuální finanční prostředky pro zakázky, které nejsou zasmluvněny. 

7mb_01Foto: Nová ministryně obrany Jana Černochová dnes navštívila 7. mechanizovanou brigádu v Hranicích | Ministerstvo obrany ČR

Černochová také zmínila, že by bylo potřeba vynaložit více finančních prostředků v provozních výdajích a vyzdvihla potřebu podpořit nábor nových vojáků poté, co se seznámila s reálným počtem vojáků v porovnání s tabulkovými místy. „Jeden nabraný voják stojí 1 milion korun a my na to ty finanční prostředky v rozpočtu mít musíme a pokud budu mít ujištění od zástupců Generálního štábu i od pana státního tajemníka, že se nám v náborech může dařit, tak budu bojovat za to, abychom těch finančních prostředků měli víc, protože co by byla armáda bez kvalitních lidí a kvalitní techniky.“ 

Další postupem v rámci tendru na nová BVP je tedy podle Černochové jasná právní analýza. „Všechny společnosti, které se do výběrového řízení přihlásily, již investovaly nemalé finanční prostředky, řádově desítky až stovky milionů korun, a pokud bychom se na tomto současném pomyslném rozcestí rozhodli špatně, může to Českou republiku stát hodně finančních prostředků na arbitrážích,“ řekla Černochová. Ta také zmínila, že jistě každý chápe, že je zatím na pozici ministryně obrany pouhé 3 týdny a zakázka na nová BVP je tady již od roku 2013, nelze tedy očekávat, že danou zakázku podepíše či nepodepíše během pár hodin či týdnů. Je tedy potřeba více času a stanoviska renomovaných advokátních kanceláří.

Černochová si je také dobře vědoma, že někteří její kolegové na resortu obrany jsou již v procesu akvizice nových BVP dlouho a rádi by již nová BVP pořídili, avšak tito kolegové si již podle Černochové nemusí uvědomovat některé konsekvence z hlediska rozpočtu či trestně právní odpovědnosti. „Je potřeba se na celou událost podívat nezaujatýma očima. Já pak jako politik ponesu plnou odpovědnost za to, kterou variantu zvolím, musím však mít reálné podklady na stole a musím vědět, co to bude stát,“ sdělila Černochová.

Na otázku, zdali se tendr uzavře již tento rok, Černochová odpověděla: „Kdybychom zítra opět poptali u všech  dodavatelů všech 9000 otázek, které byly položeny, asi se shodneme, že tento počet je časově náročný (3 měsíce). Navíc by se mohlo třeba stát, že na některé otázky někteří dodavatelé neodpoví. Takže nedokáži v tuto chvíli odpovědět, zdali by se tendr dal zrealizovat v tomto roce. Proto mám dohodu s ministrem financí, že pokud by se podařilo zakázku zrealizovat, Ministerstvo obrany dostane finanční prostředky mimo rozpočtový rámec.“

Zaznělo také, že tím, že se vyřadily nabídky, nejsou tak společnosti dále vázány původními cenami, které dávaly do výběrového řízení zpočátku (cca 54 mld. Kč), což jsou údaje zpracované před 5-6 lety. Vzhledem k současným cenám, které šly nahoru, nedostatku různých surovin a situace kolem COVID-19 pak lze podle Černochové předpokládat i zdražení nabídkových cen.

Nová ministryně obrany v rámci své návštěvy potvrdila potřebu BVP i tanků, kdy Černochová sdělila, že modernizovat staré sovětské stroje nejde donekonečna. „Chceme nabírat vojáky, kteří chtějí používat techniku odpovídající 21. století. Prioritou je tedy vybavit 7.mb odpovídající technikou a počtem lidí,“ řekla Černochová. Dále pak dodala, že jí nechybí odvaha činit některá rozhodnutí, ale musí si být jistá, že když se pro něco rozhodne, nezpůsobí větší škodu, než kdyby se rozhodla pro jinou volbu.

Černochová také sdělila, že se svými kolegy diskutuje otázku nového zákona o veřejných zakázkách resp. úpravy některých pasáží, které by usnadňovaly situaci, aby se akvizice netáhly 8-10 let a aby docházelo k zprocesování optimálně v jednom volebním období.

V rámci závazků vůči NATO se ministryně vyjádřila v tom smyslu, že udělá vše pro to, aby byly závazky vůči Alianci, ale i vůči naší republice (což je i obsahem strategických dokumentů), plněny.

Na závěr ministryně 7. mechanizované brigádě popřála hodně štěstí, nejen v zahraničních operacích a vyzdvihla vstřícnost a upřímnost příslušníků brigády, se kterými se dnes setkala. Ocenila také, že nikdo „nelakuje realitu do jiných barev“ a všechny přítomné ujistila, že má tu výhodu, že se v dané oblasti již nějaký čas pohybuje a tudíž jí nikdo nemusí nic předstírat.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP