Výbor pro obranu se nedostal ke klíčovým otázkám, jednoznačně však zdůraznil potřebu nákupů nové vojenské techniky

 17. 06. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

V pořadí 12. schůzi včera absolvoval Výbor pro obranu. Program jednání vycházel ze zrušené schůze, která měla proběhnout 7. června. Členové Výboru pro obranu měli být podle navrženého programu informováni například o zakázce na bojová pásová vozidla pěchoty, o nákupu tanků Leopard 2 nebo o darech poskytnutých Ukrajině. Schůze výboru se tentokrát nemohla z pracovních důvodů zúčastnit ministryně obrany Jana Černochová, protože byla na jednání vlády s předsedkyní Evropského parlamentu a členy Konference předsedů Evropského parlamentu. Právě ministryně obrany měla výše uvedené body programu uvést. 

vybor_16_06Foto: 12. schůze Výboru pro obranu | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Právě z důvodu absence ministryně obrany zástupci koalice navrhli vyřadit z programu projednávání zakázky na BVP a nákup tanků Leopard a doporučili přesunout uvedené body na příští zasedání, které je naplánováno na úterý 21. června. Po krátké diskusi byl tento přesun schválen 8 hlasy ze 14. Podobně dopadlo také projednávání darů poskytnutých Ukrajině. Úvodní zprávu přednesl náměstek ministryně pro řízení sekce obranné politiky a strategie MO Petr Čech. Zprávu označili někteří poslanci jako velmi obecnou a trvali na konkrétních informacích. Proto byla i tato položka jednání přerušena s tím, že požadované informace budou výboru předloženy. V daném případě jde podle ministerstva obrany o citlivá sdělení, proto vše proběhne v odpovídajícím režimu. V rámci uzavřeného jednání poté výbor projednal informace k vývoji situace na Ukrajině a stejně jako na předchozích zasedáních toto projednávání přerušil.

Také tentokrát jsme členům výboru položili tři anketní otázky:

1. Jak by podle vás z hlediska personální a technické vybavenosti obstála Armáda České republiky jako člen NATO v případném bojovém konfliktu s Ruskem?

2. Jaký další postup byste preferoval ohledně pořízení nových BVP pro AČR?

3. Jak byste v této ekonomicky náročné době vysvětlil potřebu nákupů nové vojenské techniky?

Níže přinášíme odpovědi členů výboru, kteří reagovali:

Lubomír Metnar (ANO), předseda výboru

1. V první řadě je třeba si uvědomit, že nejen Česká republika a její armáda je členem Severoatlantické aliance a svojí obranyschopnost má postavenou na kolektivní obraně v rámci NATO. Budování schopností jednotlivých armád NATO je s ohledem na kolektivní obranu takto koncipována již od vzniku Severoatlantické aliance a schopnosti aliance je třeba hodnotit jako celek. Z tohoto úhlu pohledu je Severoatlantická aliance naprosto plnohodnotnou profesionálně vycvičenou a po technické stránce vybavenou armádou, která je schopna čelit všem aktuálním krizím. Armáda České republiky je rovněž profesionální armádou a také plnohodnotným a uznávaným členem Severoatlantické aliance.

2. Preferuji postup, který bude pro Českou republiku a její armádu nejvýhodnější a nejefektivnější a který bude v souladu nejen s právním řádem ČR, ale i v souladu s evropskými směrnicemi. Nejdůležitější je co největší zapojení domácího průmyslu, tak jak jsem za svého působení v resortu prosazoval já.

3. Problém je v tom, že slučujeme téma obranyschopnosti země a vyzbrojování s ekonomickými tématy. Vláda má nástroje a prostředky, jak investovat do obrany a zároveň poskytnout potřebnou pomoc českým občanům. Naše stínová vláda vypracovala desatero opatření, které by pomohlo občanům v této složité ekonomické situaci, a to i za předpokladu, že se budou navyšovat výdaje na obranu. Je třeba si uvědomit, že pokud nebude zajištěna obranyschopnost České republiky prostřednictvím profesionální a moderně vyzbrojené armády, stěží se bude naplňovat všeobecně známá rovnice obranyschopnost, stabilita a prosperita dané země.

Josef Flek (STAN), místopředseda výboru

1. Je to těžce hypotetická otázka, na kterou se neodvažuji odpovědět jedním odstavcem. Bylo by to na zcela samostatnou studii. Máme skvělou armádu, jsem na každého jejího příslušníka velice pyšný. Máme co dát našim spojencům, ale jedním ze smyslů NATO je i využití unikátních potenciálů jednotlivých armád a zároveň vzájemné vykrytí slabin. Někdo je lepší v dělostřelectvu, někdo v protichemických jednotkách (Česká republika). Hrát si dnes na vlastním písečku není pro zemi naší velikosti a ekonomické síly moudré ani možné. Zkrátka k členství NATO sice dnes existuje alternativa, ale je to alternativa ohromně nebezpečná. Riskovali bychom bezpečnost našich občanů.

2. Jsem toho názoru, aby se příští rok zakázka začala postupně realizovat. Termín našeho slibu, který jsme dali Alianci, se kvapem blíží: rok 2026 je už teď dost šibeniční termín pro tak zásadní akvizici. Zdědili jsme zle nastavenou zakázku a paní ministryně pracuje na její redefinici. A musí také vybojovat peníze u svého stranického kolegy, ministra financí. V obojím plně podporuji paní ministryni.

3. V jednom z mediálních duelů s kolegou Žáčkem jsem se vyjádřil, že jsem pro zvyšování výdajů na obranu, ale graduálně. Postupně. Musíme tak činit s ohledem na sociální situaci. Nemůžeme už ale strkat hlavu do písku a tvářit se, že peníze na bezpečnost počkají v lepších časech. Musíme řešit obě krize najednou. V tom je naše dilema téměř neřešitelné. Jsem přítelem sociálních opatření pro ty, které krize postihla. A na obraně bych preferoval životně důležité zakázky: k BVP, ochraně vzdušného prostoru apod. Zbytek musí chvilku počkat. Je velmi důležité se soustředit na smysluplné investice a nezahrnout do 2 % HDP na obranu kdeco. To by potom nebylo fér vůči našim spojencům v NATO. Výzkum v oblasti obrany by ale zahrnut být měl - jde o neopomenutelnou složku. Těžit z něj totiž nebudeme pouze my, nýbrž i naši spojenci.

Jan Hofmann (ODS), místopředseda výboru

1. Nechci předjímat situaci, že by došlo k napadení naší země stejně jako v případě Ukrajiny. My musíme udělat vše pro to, aby se tento konflikt k naším hranicím nepřibližoval. Jsme součástí NATO a platí článek 5. Dojde-li k ozbrojenému útoku proti jednomu nebo více členům Aliance, budou tento útok považovat za útok proti všem. Armáda NATO je podstatně silnější, než armáda Ruska.

2. Počkejme na stanovisko právní kanceláře a podle něj se řiďme. Ministerstvo musí zvolit tu variantu, která umožní nákup BVP co nejdříve.

3. Řadu let jsme se nechávali uchlácholit mírem v Evropě a investice do obrany byly velmi podceněny celou řadou zemí. Až současná situace nám ukázala, jaká to byla chyba. Naše armáda je malá, a proto je třeba investovat do chytrých technologií. Rusko řadu let propagovalo svou armádu jako moderní, velmi vyspělou a budící respekt ostatních zemí. Stejně tak i my potřebujeme odstrašit nepřítele. Řada dnešních problémů je důsledkem chování Ruska. Život v míru a svobodě bohužel není pro všechny země hodnotou a musíme se na to připravit.

Pavel Růžička (ANO), místopředseda výboru

1. Je potřeba zdůraznit, že pokud by ke konfliktu NATO a Ruska došlo, je to selhání diplomacie na všech stranách. Ozbrojený konflikt je tou nejhloupější a nejhorší cestou, jak řešit spory nebo animosity. Problémy se vždy mají řešit u jednacího stolu s chladnou hlavou. Abych ale odpověděl na vaši otázku – myslím, že naše armáda je respektovaným a platným členem NATO. Myslím, že můžeme být hrdí na kvality personálu naší armády. A jsem rád, že armáda vychovává a získává experty v oblastech, které budou za několik let rozhodovat na moderním bojišti – tedy v oblasti elektronického boje, autonomních systémů. Z hlediska materiálního zabezpečení a techniky je stále vidět ještě obrovský investiční dluh z minulých desetiletí. Je ale třeba abychom se na akvizice nedívali pouze z hlediska objemu utracených peněz a hodnocení vyčerpání rozpočtu, ale zaměřili jsme se zejména na jejich účelnost, včetně dopadu na ekonomiku naší země. Zbrojní zakázky realizované domácím průmyslem mohou výrazně stimulovat růst ekonomiky. Věřím, že za pět až sedm let bude AČR úplně jiná, než je nyní.

2. O nezbytnosti přezbrojení 7. mb snad dnes už nepochybuje nikdo. Podpoříme jakýkoli postup, který povede k rychlému uzavření smlouvy na dodávky s maximálním zapojením domácího průmyslu. Ministerstvo se dosud vymlouvalo na to, že čeká na právní posudek. Připomínám, že původně měl být dodán v březnu a následně byl termín prodloužen do konce dubna. Očekávám, že v nejbližších se dozvíme, jak plánuje MO pokračovat dál. Nechtěl bych se dočkat toho, že liknavostí ministerstva budeme nakonec kupovat techniku o desítky miliard dražší.

3. Rozumím, že výdaje na obranu mohou někomu přijít jako zbytečný luxus. Nebo aspoň takové populistické názory zaznívaly v posledních letech relativního klidu a míru. Covid a hlavně válka na Ukrajině nám ukazují, že se bez armády neobejdeme. Bezpečnost je naše základní potřeba, do které musíme kolektivně investovat. A není to jen fráze. A bez modernizace armády nebudeme mít právě ten základní předpoklad pro blahobyt – tedy zajištěnou bezpečnost. Opravdu by někoho zajímala zelená ekonomika a podobná „moderní" témata, pokud by nám nad hlavou létaly rakety? Opravdu by někoho zajímala třeba reforma školství, pokud by musely statisíce a miliony našich občanů utíkat před válkou s jediným majetkem v igelitové tašce? Myslím, že ne. A proto musíme investovat do obrany.

Karel Krejza (ODS), člen výboru

1. Nepochybuju o personální připravenosti české armády, koneckonců naši vojáci sklízejí úspěchy a zkušenosti i na mezinárodních cvičeních a v Afghánistánu patřili k nejlepším. Jsem si jist, že stávající technická vybavenost je naprosto nedostatečná. Proto nyní ministerstvo bude mít navýšen rozpočet, proto musíme nakupovat a modernizovat. Nemyslím si ale, že Rusové by v současnosti vyvolávali nějaký další konflikt.

2. Po předchozí zkušenosti rozhodně vláda-vláda. Opakovaně jsem v minulosti upozorňoval na to, že se nemůžeme bránit proti nepříteli paragrafy a tisícestránkovou dokumentací k zadávacímu řízení. Přestože jsme měli tři nabídky, nebyli jsme schopni smlouvu uzavřít. Najednou je tu válka a my máme BVP2 ze 70. let, které sami vojáci označují pojízdnou rakví.

3. Je to prostě nezbytnost. Jedině funkční armáda je výrazem sebevědomí a sebeurčení národa. Bez ní bychom se mohli stát otroky.

Petr Liška (STAN), člen výboru

1. Naše Armáda je podle mého názoru na velmi dobré profesionální úrovni a je našimi spojenci velmi ceněna. I přes řadu nových akvizic, díky kterým AČR pořídila vybavení zejména pro jednotky v misích, je bohužel znát, že předchozí vlády nakupovaly a řešily akvizice na novou techniku tak, jakoby neexistovalo nebezpečí, tedy s jakousi lehkomyslností. Neschopnost předchozí vlády např. dokončit tendr na pořízení BVP svědčí o systémových problémech, které je potřeba co nejrychleji vyřešit. Řada akvizic je rozpracována a v současných podmínkách bude stát velké úsilí je dokončit co nejrychleji.

Musíme plnit naše závazky vůči NATO a jsme součástí spojenectví, které je založeno na určení úloh jednotlivých složek v rámci celku. Naše klíčové role plníme a opíráme se v zajištění obrany i o naše spojence. Je realitou, že naše armáda sama nedokáže zajistit ochranu proti agresi významně silnějšího soupeře, i když Armáda Ruska konfliktem na Ukrajině poněkud ztratila své renomé. Je pravdou, že musíme co nejrychleji nahradit zastarávající techniku, musíme modernizovat a doplnit AČR o techniku, jejíž potřebnost ukazují zkušenosti z probíhající agrese Ruska na Ukrajině. Také musíme, a současná vláda se k tomu zavazuje, navýšit celkové výdaje státu na armádu.  Musíme se posunout na úroveň slíbenou spojencům v NATO a především musíme investovat chytře a efektivně.

2. Podle dostupných informací, spíše odhadů a na základě pochybností o průběhu tendru bych se spíše klonil k tomu dosavadní tendr zrušit a vyhlásit nový. Nicméně téma je nyní posuzováno odborníky a připouštím změnu svého postoje s ohledem na posouzení všech právních aspektů. Nicméně délka tendru a průběh doprovázený např. 9000 doplňujícími otázkami ze strany zadavatele, nesvědčí podle mého názoru o dobré přípravě.

3. Myslím, že každý příčetný občan ČR musí vnímat narůstající riziko. Máme své historické zkušenosti a vidíme, že Rusko, ale i Čína, stupňují svůj tlak. Je vidět, že tyto země ovládají nepředvídatelní politici, nebo spíše autoritáři, kterým na životech lidí nezáleží a sledují jen svoje mocenské zájmy, možná ovlivněné i psychickým stavem, který zvyšuje míru nebezpečí. Každý stát, pokud se chce nazývat státem, musí zajistit svoji ochranu a svébytnost a to nejde bez armády. Diplomatická jednání mají přednost, ale bohužel světem pořád nevládne rozum. Diplomacie opřená o silnou ochranu má vždy vyšší naději na úspěch. Výdaje státu jsou o prioritách, které se v čase mění podle aktuální situace a svět nyní ohrožují agresoři. Nemůžeme zůstat nepřipravení, neplnit naše závazky v rámci kolektivní ochrany a chtít po spojencích, aby náklady na naši ochranu řešili sami s tím, že my se jen alibisticky "povezeme". Co se týká ekonomické reality, tak ta je taková jakou nám způsobilo částečně nezodpovědné hospodaření v předchozích letech a částečně vnější agrese, které se potenciálně musíme bránit. Musíme si po létech plýtvání přiznat realitu a při zachování důstojných životních podmínek všech občanů, kteří aktivně přistupují k zajištění svých potřeb, bránit dalšímu prohlubování ekonomických problémů, tj. přestat si žít nad poměry a na dluh.

Radovan Vích (SPD), člen výboru

1. Z hlediska schopností, organizační struktury, velikosti a rozmístění naší armády, s ohledem na dlouhodobě odkládané modernizační projekty a průběh stávajících výběrových řízení na strategické a významné projekty, by naše armáda neměla šanci při obraně území našeho státu samostatně obstát.

2. Výběrové řízení s jednoduchým zadáním požadovaných schopností. Čím jednodušší zadání, tím více uchazečů a nabídek. Při posuzování nabídek je nutné vzít v úvahu stávající zavedené platformy a přihlédnout ke skutečnosti, jak postupují naši kolegové formátu V4+. Armáda musí mít jasně definované úkoly, které bude při obraně území našeho státu plnit.

3. Není vina armády, že technicky a technologicky zaostává, mohou za to všechny vlády od roku 2004, které nejen že na armádu dávaly málo finančních prostředků, ale také akvizice a modernizace z různých důvodů odkládaly anebo je rušily. Před dvěma roky do toho přišel covid a nyní válečný konflikt na Ukrajině. Tyto skutečnosti vedly k tomu, že jednak máme astronomické schodky státních rozpočtů, ale také zásadním způsobem stouply ceny surovin, zejména oceli. Tím pádem rostou i ceny nové výzbroje, kterou také nejsou firmy schopné v krátké době vyrobit za přijatelnou cenu, protože je na trhu obrovská poptávka. Proto je potřeba postupovat při plánování modernizačních projektů s rozmyslem a také nenavyšovat armádní rozpočet skokově, ale průběžně s dopředu připravenými projekty. Tím pádem dojde k úspoře finančních prostředků, které mohou být využity pro pomoc našim občanům v potravinové a energetické krizi, která teprve přijde.

modernizaceACR_TITFoto: Členové Výboru pro obranu zdůraznili potřebu nákupů nové vojenské techniky (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP