Zájem o dobrovolné vojenské cvičení či službu v AZ je nyní desetkrát větší

 09. 04. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Sto čtyři zájemců a zájemkyň o dobrovolné vojenské cvičení zaplnilo v pátek 8. dubna prostory konferenčního sálu Domu armády Praha. Zájem o službu v aktivní záloze a o účast na dobrovolném vojenském cvičení je nyní desetkrát větší než před 24. únorem. Armáda ČR se proto rozhodla nově uskutečnit komplexní informační semináře pro tyto zájemce.

20160215143309_aktivni-zalohy
Foto: Zájem o službu v aktivní záloze a o účast na dobrovolném vojenském cvičení je nyní desetkrát větší než před 24. únorem. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Na místě jim byli k dispozici rekrutační pracovníci, příslušníci Velitelství výcviku – Vojenské akademie a krajských vojenských velitelství, kteří vysvětlili, jaké jsou zákonné podmínky k absolvování cvičení a zodpověděli nejčastější dotazy. Občané měli možnost podat si rovnou žádost o účast na tomto cvičení. První podobný seminář se uskutečnil už minulý měsíc a měl velký úspěch. Zúčastnilo se ho 116 zájemců, výsledkem bylo pět desítek žádosti o dobrovolné vojenské cvičení a dvě desítky žádostí o službu v aktivní záloze.

Dobrovolné vojenské cvičení může absolvovat občan České republiky, který je starší 18 let, je trestně bezúhonný a zdravotně způsobilý.

„Tento výcvik je obdobou základní vojenské služby, je určený pro zájemce zcela „vojnou nepolíbené“,” vysvětlil kapitán v záloze Ludvík Cimburek, poradce náčelníka Generálního štábu AČR pro oblast aktivní zálohy.

zajem_01Foto: Občané měli zájem o službu v aktivní záloze a o účast na dobrovolném vojenském cvičení | Ministerstvo obrany ČR

Základní přípravu organizuje Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově zpravidla jednou za čtvrt roku v délce 4 týdnů. Je možné přípravu absolvovat ve dvou částech po 2 týdnech.

Cílem přípravy je naučit vojáka základům potřebným na bojišti, naučit jej obsluze a střelbě ze zbraně. Jádrem základní přípravy jsou taktické, střelecké, topografické a zdravotnické dovednosti a výcvik v ochraně proti zbraním hromadného ničení. Nakonec vojáci absolvují komplexní polní výcvik, zaměřený na bojové úkoly ve ztížených podmínkách a ochranu objektů důležitých pro obranu státu.

„Pokud má občan za sebou dobrovolné vojenské cvičení, může požádat o vstup do aktivní zálohy bez dalšího výcviku a rovnou může nastoupit k jednotce AZ,“ upřesnil nadrotmistr Tomáš Procházka z Rekrutačního střediska Čechy.

foto-6_294Foto: Občané měli možnost podat si žádost o vstup do AZ nebo o účast na dobrovolném vojenském cvičení | Ministerstvo obrany ČR

K 1. dubnu 2022 je v aktivní záloze 3 737 vojáků, z toho 393 žen. Letos je rekrutační cíl pro aktivní zálohu získat 1200 vojáků AZ. Podle Koncepce výstavby Armády České republiky je v plánu mít v roce 2030 v aktivní záloze 10 000 vojáků. V ozbrojených silách je celkem 61 jednotek aktivní zálohy.

S ohledem na nárůst registrací o službu v ozbrojených silách jsou nyní lékaři, ať už ve vojenských nemocnicích nebo v centrech zdravotních služeb, připraveni nad rámec běžné péče o pacienty zvládnout i vyšetření zvýšeného počtu zájemců o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání, vojáka v aktivní záloze či na dobrovolné vojenské cvičení.

Zvýšený zájem o vstup do AZ nám v nedávném rozhovoru potvrdil také mjr. Mgr. Ivo Heinz, zástupce velitele 72. mechanizovaného praporu (AZ) a poradce ministryně obrany pro oblast AZ. Podle něj je však stále problém v podobě příliš dlouhého časového úseku od chvíle, kdy zájemci kontaktují rekrutační pracoviště do doby, než se dostanou k jednotlivým útvarům, alespoň tomu tak je v případě AZ 72. mechanizovaného praporu:  „Nábor do AZ je v současné době v zajímavé situaci. Velmi vzrostl zájem občanů o vstup do AZ i zájem o dobrovolná vojenská cvičení. To samozřejmě znamená mnohem více práce pro rekrutační pracoviště a pro vojenské lékaře, kteří zajišťují zdravotní prohlídky. Agentura personalistiky i Sekce vojenského zdravotnictví s tím mají spoustu práce navíc, ale vyvíjejí maximální snahu vše zvládnout. Co se přímo týče našeho útvaru, zájemců o AZ je dost, problémem je dlouhý časový úsek od chvíle, kdy kontaktují rekrutační pracoviště do doby, než se k nám dostanou. Celková situace se sice oproti předchozím letům poněkud zlepšila, ale dobrá dosud není.“

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP