Základnu Bagram opouští 12. strážní rota a přenechává své místo a operační úkol vojákům z Chrudimi

 20. 10. 2019      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Na základně Bagram se dne 16. 10. 2019 uskutečnil slavnostní nástup k předání operačního úkolu mezi 12. a 13. strážní rotou. Slavnostního nástupu se zúčastnil velvyslanec České republiky v Afghánistánu Petr Štěpánek, velitel základny Bagram brigádní generál Brian N. Wolford, velitel 19. úkolového uskupení AČR RS podplukovník Roman Smolka a všichni koaliční partneři, se kterými 12. strážní rota spolupracovala.

1_113
Foto: Ceremoniál zahájilo přinesení státní vlajk
y | nadporučice Kristýna Pešátová, 12. strážní rota Bagram

Po šesti měsících nasazení tak velitel 12. strážní roty kapitán Jan Hrdinka oficiálně předal operační úkol kapitánovi Josefu Kozelkovi, veliteli 13. strážní roty.

Po přinesení státní vlajky České republiky a představení 13. strážní roty se ujal slova velvyslanec České republiky Petr Štěpánek, který ve svém projevu poděkoval za práci v zahraniční operaci vojákům 12. strážní roty a popřál mnoho štěstí vojákům 13. strážní roty.

3_84
Foto: Kapitáni Jan Hrdinka a Josef Kozelka během předávání operačního úkolu | nadporučice Kristýna Pešátová, 12. strážní rota Bagram

V závěru projevů velitel 12. strážní roty poděkoval koaličním partnerům a afghánským praporům za skvělou spolupráci během 6měsíčního nasazení. Kapitán Hrdinka poděkoval všem příslušníkům roty za jejich přístup k plněným úkolům. Nezapomněl zmínit, že bez jejich práce by nemohla 12. strážní rota splnit úkol na tak vysoké úrovni a že je hrdý na to, že mohl s těmito vojáky v Afghánistánu sloužit. Poté popřál mnoho štěstí příslušníkům 13. strážní roty, kteří 16. 10. 2019 operační úkol převzali a předal slovo jejich veliteli kapitánu Josefu Kozelkovi.

7_18
Foto: Ocenění příslušníků amerického úkolového uskupení Cobalt a ostatních partnerů | nadporučice Kristýna Pešátová, 12. strážní rota Bagram

Velitel 13. strážní roty kapitán Kozelka během svého projevu poděkoval svým předchůdcům za práci, kterou v Afghánistánu odvedli, za hladké předání operačního úkolu a popřál vojákům šťastnou cestu domů.

8_22
Foto: Nastoupené jednotky | nadporučice Kristýna Pešátová, 12. strážní rota Bagram

V závěru následovalo ocenění příslušníků amerického úkolového uskupení Cobalt a ostatních partnerů. Slavnostní ceremoniál zakončilo samotné podepsání předávacího protokolu a předání praporu strážní roty.

Ode 16. 10. 2019 tak 13. strážní rota plní operační úkol na základně Bagram.

Zatímco 12. jednotku tvořili především vojáci 72. mechanizovaného praporu Přáslavice, nyní mají kontrolu vnějšího perimetru základny v severní části bezpečnostní zóny Bagram a ochranu a obranu vlastní základny na starosti příslušníci 43. výsadkového praporu Chrudim.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP