Den ženisty byl ve znamení vzpomínek, ale i příslibů do budoucna

 06. 07. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ženisté nedávno oslavili svůj svátek. Po tříleté covidové pauze si tak připomněli události druhé světové války, kdy československé ženijní vojsko ve Francii v roce 1940 zastavilo díky svým zátarasům postup protivníka.

Na hrdinské činy našich předků zavzpomínal při slavnostním nástupu i nový náčelník ženijního vojska AČR plukovník František Richter ve svém projevu, ve kterém kromě jiného zmínil důležitost modernizace armády, především právě však ženijního vojska. Zároveň poděkoval všem současným i minulým příslušníkům za jejich práci.

1Foto: Slavnostní nástup u příležitosti Dne ženisty 2022 | Aleš Grňák

S díky nešetřil ani nový velitel 15. ženijního pluku plukovník Martin Kavalír, který působení pluku v průběhu tříletého období shrnul do několika čísel: „V rámci boje s pandemií Covid-19 bylo nasazeno 329 vojáků na výpomoc do 15 zdravotnicích zařízení, 695 pomáhalo policii při kontrole okresů a přibližně 70 jich likvidovalo následky ničivého tornáda na Moravě. Ženijní pluk tak dlouhodobě dokazuje, že předchůdcům z Francie ostudu nedělá.“ Velitel pluku zároveň předal při této slavnostní příležitosti i pamětní medaile vybraným ženistům jako poděkování za jejich dlouhodobou práci. 

5Foto: Udělování pamětní medaile velitele 15. ženijního pluku | Aleš Grňák

Kromě slavnostního nástupu se mohli návštěvníci a především členové rodin sloužících vojáků podívat na ženijní techniku nebo na tvz. Síň tradic, kde je popsaná historie ženijního vojska včetně vystavených historických exponátů zapůjčených u Vojenského historického ústavu v Praze.

Velitel pluku nezapomněl na závěr nástupu také připomenout důležitost role rodiny: „Chtěl bych poděkovat manželkám, manželům, dětem, babičkám i dědečkům za to, že nás ve všem plně podporují. To vy jste náš hnací motor, ale i přístav, kam se uchylujeme.“

7Foto: Současný a bývalí velitelé 15. ženijního pluku či brigády | Aleš Grňák

15. ženijní pluk je určen k plnění úkolů ženijní podpory všech druhů činností a operací Armády České republiky pod vedením NATO, EU či OSN. Dlouhodobě se podílí na plnění úkolů Armády České republiky jak na území České republiky tak i zahraničí. Současně zajišťuje podporu IZS k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany v době míru i za války.

10Foto: Slavnostní nástup u příležitosti Dne ženisty 2022, v pozadí vystavená ženijní technika | Aleš Grňák

V současnosti 15. ženijní pluk společně s jeho velením a štábem tvoří Centrum technické a informační podpory, Prvek posádkové podpory, Provozní četa a tři ženijní prapory - 151. a 152. ženijní prapor s dislokací v posádce Bechyně a 153. ženijní prapor s dislokací v posádce Olomouc.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP