Náčelník GŠ AČR navštívil 13. dělostřelecký pluk

 04. 09. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

V pátek 2. září do posádky k 13. dělostřeleckému pluku „Jaselskému“ zavítal náčelník Generálního štábu Armády ČR generálmajor Karel Řehka. Doprovázel ho velitel Pozemních sil AČR generálmajor Ladislav Jung a vrchní praporčík armády, štábní praporčík Peter Smik.


615A8335 (2)Foto: V pátek 2. září do posádky k 13. dělostřeleckému pluku „Jaselskému“ zavítal náčelník Generálního štábu Armády ČR generálmajor Karel Řehka. Doprovázel ho velitel Pozemních sil AČR generálmajor Ladislav Jung a vrchní praporčík armády, štábní praporčík Peter Smik. | Václav Šesták

Generál Řehka se setkal s hlavními funkcionáři 13. dělostřeleckého pluku, v čele s velitelem pluku, plukovníkem Janem Cífkou, který seznámil náčelníka s aktuální strukturou, vybavením, úkoly pluku a s personální naplněností útvaru. Ta byla velkým tématem v diskuzi, stejně tak jako plánovaná modernizace 13. dělostřeleckého pluku v Jincích. 
„Do roku 2026 vyměníme staré houfnice Dana za moderní děla Caesar. Jen tak budou mít bojové jednotky pořádnou palebnou podporu. Máme závazky nejen k obraně naší země, ale i vůči NATO,“ vysvětlil generál Řehka. „V nejbližší době dojde k zásadnímu přezbrojení dělostřelectva AČR. Přechodem z analogových prostředků na prostředky plně digitalizované dojde k postupnému naplnění architektury dělostřelectva,“ říká plukovník Jan Cífka, velitel 13. dělostřeleckého pluku.

V současné době je samohybná kanónová houfnice ráže 152 mm vz. 77 DANA jediný zbraňový systém u dělostřelectva zabezpečující palebnou podporu úkolových uskupení PozS AČR.

Bojová rychlost střelby při automatickém nabíjení jsou 4 výstřely z minitu
Foto: Samohybná kanónová houfnice vz. 77 DANA  | Ministerstvo obrany ČR

Součástí modernizace dělostřelectva, je pořízení 52 kusů samohybných houfnic ráže 155 mm Caesar CZ určených ke komplexnímu přezbrojení dělostřeleckých oddílů 13. dělostřeleckého pluku a k zabezpečení odborných kurzů u VeV-VA (48 ks – 13. dp, 4 ks – VeV-VA). Na základě 13měsíčního vyjednávání a provedení nevyhnutelných úprav byla dohodnuta konečná celková hodnota veřejné zakázky 8,519 mld. Kč (vč. DPH).

Největším rozdílem mezi houfnicí DANA a dělem Caesar je ten, že Caesar při délce hlavně 52 ráží dokáže vystřelit na dálku přes 40 km. Dalším zásadním rozdílem je schopnost vysokého palebného účinku a eliminace vedlejších škod použitím moderní a přesně naváděné dělostřelecké munice. Za jednu minutu je dělo Caesar schopno vystřelit 6 ran, oproti houfnici DANA, která při automatickém nabíjení vystřelí 4 rány. Výhodou při pořízení francouzské houfnice bude rovněž použití munice ráže 155 mm, která je standardizovaná v rámci NATO.

caesar_strelba
Foto: Největším rozdílem mezi houfnicí DANA a dělem Caesar je ten, že Caesar při délce hlavně 52 ráží dokáže vystřelit na dálku přes 40 km. (ilustrační foto) | NEXTER Systems

Přezbrojení 13. dělostřeleckého pluku představuje klíčovou akvizici nezbytnou pro udržení a rozvoj schopností dělostřelectva AČR. K tomu se vztahuje samozřejmě i modernizace průzkumných prostředků LOV-Pz (Iveco), radiosondážní vozidla meteorologických družstev IVECO RT 20 (PODTEO), nových vozidel MKPP TITUS, které vystřídají zastaralé Praga V3S a dále modernizace radiolokátoru ARTHUR (ARTillery HUnting Radar). Pořízena budou i nová muniční vozidla pro zabezpečení přepravy různých druhů munice 155 mm s maximální možností manévru a také pojízdné dělostřelecké dílny k zabezpečení údržeb a oprav pořizovaných houfnic Caesar.

Do všech prostředků bude implementován nový automatizovaný systém řízení palby. K této plánované změně byly již na konci roku 2021 provedeny u 13. dělostřeleckého pluku první kroky v podobě vybudování učeben ASŘP (Automatizovaný Systém Řízení Palby). Na těchto učebnách budou prováděny kurzy operátorů, nácviky řízení a koordinace palby a budou využívány k experimentálním cvičením. 

„Díky komplexnímu přezbrojení pluku dojde nejen ke zvýšení schopností dělostřelectva, ale dojde také ke zvýšení atraktivnosti služby u 13. dělostřeleckého pluku v Jincích. Zájemcům o službu u pluku máme rozhodně co nabídnout a nová moderní technika je jedním z hlavních lákadel. S novou technikou se budeme moci účastnit i velkých mezinárodních cvičení  a nasazení,“ zhodnotil plk. Cífka.

615A8119-2Foto: Náčelník GŠ AČR generálmajor Karel Řehka navštívil 13. dělostřelecký pluk | Václav Šesták

Dělostřelecký systém Caesar ráže 155 mm pro AČR v datech

  • 2022 realizace smlouvy, která byla podepsána 30. 9. 2021 v Praze
  • Do konce roku 2023 výroba ve Francii dvou prototypů
  • 2024 budou provedeny kontrolní zkoušky systému Caesar ve Francii
  • Koncem roku 2024 až začátkem roku 2025 proběhnou Vojskové zkoušky v České republice
  • Po úspěšném splnění Vojskových zkoušek započne výroba dalších 50 kusů houfnic v ČR
  • Dodávka prvních 4 kusů houfnic do konce roku 2025, předurčených pro VeV-VA, kde se budou odehrávat kurzy přeškolení pro obsluhy děl na ráži 155 mm
  • 2026 kompletní dodání všech samohybných houfnic ráže 155 mm Caesar CZ

Náčelník Generálního štábu Armády ČR si pak spolu s doprovodem prohlédli nejen kasárna, ale také absolvovali komentovanou prohlídku veškeré techniky pluku, při které si gen. Řehka promluvil s vojáky napříč 13. plukem.

615A8284 (2)Foto: Náčelník Generálního štábu Armády ČR si pak spolu s doprovodem prohlédli nejen kasárna, ale také absolvovali komentovanou prohlídku veškeré techniky pluku | Václav Šesták

Naše dělostřelce pak v nejbližší době (23. září - 9. října) ve VÚj Hradiště cvičení JOINT FIRES EXPERIMENTAL 2022 (JFE 22) pod taktovkou PozS, se zaměřením na koordinaci společné palebné podpory ve prospěch pozemních manévrových jednotek. O síle baterijního ÚU (úkolového uskupení) bude 8 kusů ShKH ráže152 mm vz.77 DANA společně se vzdušnými silami prověřovat schopnosti nově zaváděných technologií pro získávání, přenos, analýzu a sdílení informací využívaných při koordinaci společné palebné podpory. Pluk zde bude demonstrovat aktuální způsoby palebného působení na nepřítele.

Zdroj: 13. dělostřelecký pluk

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP