Zástupci resortu obrany ani AČR na mimořádnou schůzi výboru pro obranu nepřišli

 02. 06. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Nedostatečná informovanost poslanců výboru pro obranu byla hlavním tématem mimořádné 28. schůze výboru pro obranu. A v mnohém se vymykala běžnému zasedání. Svolána byla v podstatě do druhého dne, kdy jednání proběhlo během polední pauzy schůze sněmovny. Schůze se účastnilo celkem šest opozičních poslanců, tedy šlo o minimální počet pro to, aby byl výbor usnášeníschopný. Jednání proběhlo také zcela bez zástupců resortu obrany i Armády České republiky, což také nebývá obvyklé. Program měl pouze dva body, a to vyjasnění pozice náčelníka Generálního štábu AČR generála Karla Řehky při řízení armády na základě mediálních informací a informace ministerstva obrany k nákupu BVP CV90.

vybor_01Foto: Nedostatečná informovanost poslanců výboru pro obranu byla hlavním tématem mimořádné 28. schůze výboru pro obranu. | Jan Zilvar / CZ DEFENCE

Opoziční poslanci svoláním této schůze reagovali na informace o skutečném stavu řízení armády, které se objevily v mediích. Taktéž reagovali na zveřejněné informace ministryně obrany Jany Černochové (ODS) o možné korupci v armádě, kvůli které převzala do vyšetření personální agendu AČR. Poslanci výboru pro obranu také zareagovali na informace médií o nákupu pásových BVP, plánovaném podílu českého obranného průmyslu, který má být na úrovni 40 % a dalších servisních smlouvách, včetně tzv. inflační doložky.

Ministryně obrany Jana Černochová se před tímto jednáním obrátila na předsedu výboru Lubomíra Metnara dopisem, ve kterém konstatuje, že jednání výboru pro obranu k tématům nákupu BVP a řízení AČR se konalo v týdnu, kdy zasedá poslanecká sněmovna, a kdy jednání výborů podle interních pravidel dolní komory parlamentu probíhat nemají. „Pozvánka na schůzi výboru byla rozeslána pouze 40 hodin předem, a to ve večerních hodinách, ačkoliv například pozvánka na jednání pléna PS má být dle jednacího řádu rozeslána alespoň 5 dní předem. Na tuto pozvánku jsem hned druhý den ráno v 9:00 reagovala dopisem, v němž jsem informovala předsedu výboru, že nejsme schopni takto narychlo zajistit účast a podklady, a že jsme s náčelníkem generálního štábu připraveni o všech tématech debatovat na schůzi výboru pro obranu v řádném termínu 6. června 2023, tedy pouze o 5 dní později. Ta se však z rozhodnutí vedení výboru nekoná," uvedla ministryně, která svém twitterovém účtu zároveň napsala: „Právě v době konání mimořádně a narychlo svolané schůze výboru pro obranu jsme s náčelníkem generálního štábu měli jednání týkající se Nového modelu sil NATO, který se právě finalizuje a bude jedním z hlavních témat nadcházejícího Summitu NATO. Následně jsme měli také dlouhodobě plánované jednání k vyhodnocení stavu Aktivní zálohy a jejího dalšího rozvoje a nové koncepce.“

Janu Černochovou v úvodu jednání podpořil místopředseda výboru Josef Flek (STAN), který se přišel z jednání omluvit. Uvedl, že většina kolegů z výboru, včetně něj, je buď na pracovních cestách nebo ve svých krajích či v zahraničí a vzhledem ke krátké svolávací lhůtě nemohou být přítomni. Poslanec Flek tak navrhl vyřazení obou bodů do doby, než bude přítomna ministryně Jana Černochová a náčelník generálního štábu. V následném hlasování přítomní členové výboru tento návrh zamítli a poslanec Flek poté pro média uvedl, že jednání výboru bere jako provokaci. „Jsou to velice důležité body a měly by být zařazeny v době, kdy tu budou i koaliční poslanci. Neměla by se využívat situace, kdy jsou poslanci na zahraničních cestách a mají jiné práce," uvedl Flek a zároveň potvrdil, že koaliční poslanci nebudou bránit ani brzdit projednání obou bodů.  

Poslanci v úvodu schůze výboru konstatovali, že v minulém funkčním období proběhlo hned několik narychlo svolaných mimořádných schůzí výboru svolaných tehdejší předsedkyní a současnou ministryní Janou Černochovou a všechny tyto schůze proběhly bez problémů a za účasti tehdejších nejvyšších představitelů resortu a armády.

Předseda výboru Lubomír Metnar v rámci schváleného programu výboru uvedl, že diskusi k o vyjasnění pozice náčelníka Generálního štábu Armády ČR při řízení Armády ČR na základě mediálních informací poslanci zařadili proto, že v mediálním prostoru rezonuje množství znepokojujících informací. „Tyto informace znepokojují odbornou veřejnost, ale i občany. Náčelník generálního štábu měl zvažovat rezignaci z důvodů neshod s ministryní obrany. Ministryně obrany se v této věci vyjadřovala pouze do médií. Ministryně obrany je povinna informovat poslaneckou sněmovnu o povaze a charakteru tohoto problému, který může mít vliv na bezpečnost a obranyschopnost České republiky,“ uvedl Lubomír Metnar. Poslanec Lubomír Wenzl následně konstatoval, že výbor nemůže čerpat informace k tak závažným otázkám pouze z médií a pokud je pravda, že ministryně i náčelník generálního štábu celou věc konzultovali s premiérem, neměl by být problém to samé prezentovat poslancům. Podle Wenzla dělá ministryně obrany politiku bez kontroly poslanecké sněmovny a výboru. „Nejenom že nebyl informován výbor pro obranu, ale ani veřejnost a novináři. A přitom tady jsou zakázky, které jsou v podstatě po jaderné elektrárně Temelín druhé největší,“ uvedl Wenzl. Poslanec Pavel Růžička pak zmínil některé odchody či přesuny vysoce postavených důstojníků armády jako výsledek personální práce ministryně, která podle něj těmito kroky destabilizuje velení armády. 

V podobném duchu poslanci probírali také nedávno uzavřenou smlouvu na nákup pásových BVP CV90. Výbor chtěl obdržet informace k nákupu 246 pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun, který vláda schválila a resort podepsal před týdnem. Dosavadní debata byla v tzv. uzavřeném režimu, avšak vzhledem k tomu, že 24. května došlo k podpisu smlouvy, ministerstvo obrany údajně muselo mít tento nákup již připravený. „Měli připravené všechno a mohli nám odpovědět na otázky, které jasné nejsou. Ministerstvo deklaruje, že vyjednalo nejlepší možné podmínky, a to dokonce s nižší jednotkovou cenou za jedno vozidlo. To však není možné, protože jaká bude skutečná cena za jedno vozidlo v době jeho dodání, neví dnes ani samo ministerstvo obrany – kvůli inflační doložce nově vložené do smlouvy. Je to naprosto nepřijatelný hazard s prostředky státního rozpočtu a také s důvěrou našich obyvatel. Paní ministryně o tom informovala na snídani s novináři,“ konstatoval předseda výboru Metnar.

Výbor pro obranu nakonec projednávání obou bodů přerušil do příštího zasedání, které proběhne 20. června.

Zdroj: Výbor pro obranu

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP