Žatečtí vojáci cvičí s novými spojovacími Pandury, oceňují na nich moderní technologie

 13. 09. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vojáci 41. mechanizovaného praporu v Žatci převzali v únoru pět kolových obrněných vozidel Pandur ve verzi velitelsko-štábní a spojovací. V těchto dnech začal na útvarovém cvičišti naplno výcvik jejich čtyřčlenných osádek.

01_4570Foto: Vojáci 41. mpr začali naplno s výcvikem nových dvou modifikací kolových obrněných vozidel Pandur | army.cz

„Tato vozidla naprosto splňují představy výzbroje 21. století a díky jejich začlenění do naší bojové sestavy budeme plně kompatibilní s ostatními aliančními partnery,“ říká velitel praporu podplukovník Stanislav Kočica. Vozidla ve verzi spojovací jsou určena pro komunikaci na úrovni prapor s podřízenými jednotkami. Druhá verze, velitelsko-štábní, slouží pro spojení s nadřízeným stupněm velení, v tomto případě s velitelstvím brigády.

Pandury se dokáží spojit s jakýmkoliv místem ve světě

Vojáci na moderní bojové technice vyzdvihují kromě pancéřové ochrany a mobility zejména špičkové radiostanice značky Harris.

„Pro nás jsou tyto dvě nové modifikace obrovským přínosem především z hlediska schopností vozidla, jako je integrovaný stožár, který umožňuje velmi rychlé vystavění a tedy i spojení na velké vzdálenosti v krátkém čase. Dalším přínosem je i bezpečnost komunikace,“ vysvětluje velitel spojovací čety 41. mechanizovaného praporu poručík Josef Babáček. Díky těmto technologiím, které jsou plně kompatibilní s prostředky většiny aliančních armád, mohou vojáci okamžitě komunikovat a zajistit spojení v Afghánistánu, v Mali, v Litvě, ale prakticky s jakýmkoli místem kdekoliv na světě.

K vozidlu patří i pracoviště štábu, což je nafukovací stan, kde jsou počítače, tiskárny, projektory, zkrátka všechno, co velení praporu potřebuje, aby mohlo řídit bojovou operaci. „My toto místo velení rozvineme, připojíme k tomuto vozidlu a s jeho pomocí se propojíme do dalších sítí, aby byl štáb spojen například s armádní sítí, případně s dalšími místy,“ vysvětluje poručík Babáček.

04_3646
Foto: Žatečtí vojáci oceňují na nových Pandurech zejména nové technologie spojovacích prostředků | army.cz

V terénu jsou osádky Pandurů za logistické podpory schopné působit po neomezenou dobu. Dva týdny, měsíc i déle. Proto je vybavení vozidla založeno na teplotním komfortu. Je to samozřejmě příjemné pro osádku, ale nutné zejména pro dané technologie, které vyžadují stabilní teplotu. „Je zde zabudováno filtroventilační zařízení proti chemickým útokům, což je i u vozidel Pandur standard, ale má i klimatizační jednotku. Hygienické podmínky jsou velmi kvalitní a vozidlo funguje, dokud má pohonné prostředky. Jeho dozásobení pak provádí rota logistiky praporu,“ doplňuje Babáček.

Vysoká úroveň šifrovaných informací

Vozidla nabízejí veškeré druhy spojení, které v armádě lze využívat. Satelitní, KV spojení, VKV i UKV. Vojáci mohou využít antény jak všesměrové, tak směrové, například pro radioreleový spoj. „S ohledem na elektronický boj přenášíme všechny informace šifrované, což jsme dřív na takové úrovni neměli,“ popisuje nové technologie poručík Josef Babáček. Díky šifrování protivník nedokáže tyto informace dostatečně rychle rozšifrovat a není schopen zjistit žádné informace v reálném čase. „Technologie využívají takovou úroveň šifrování, že by nepřítel musel použít daleko složitější technologické prostředky, a než by se k rozšifrovaným informacím dostal, byly by už pro něj zastaralé a tudíž bezcenné. Obě varianty nových Pandurů mají ve své výbavě také rušičku, což je jejich další výhodou. V případě potřeby můžeme naopak my vyrušit signály v okolí a vyčisti daný prostor,“ vyzdvihuje výhody Babáček.

 Autor: Jana Deckerová

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP