Závěry hodnocení současného stavu AČR

 28. 11. 2019      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Koncepce výstavby armády do roku 2030 přináší řadu informací, plánů a vizí. Dle KVAČR bude v roce 2030 AČR vysoce akceschopná ve vyvážené organizační struktuře, vyzbrojena moderní technikou, s odpovídajícími opravárenskými kapacitami a zásobami. Provedenou modernizací dojde k vyvázání AČR ze závislosti na technice ruské provenience a z nutnosti zajišťování jejího provozu. Příští roky a schopnost nákupů a realizace dokončení akvizicí samozřejmě ukáže, jaká bude realita. Pojďme se nyní podívat na současné silné a slabé stránky ale i možné hrozby pro naši armádu dle KVAČR.

o_12
Foto: Jednou ze silných stránek AČR je pevné ukotvení v systému kolektivní obrany a poskytování odpovídajícího příspěvku do operací mnohonárodního charakteru. (ilustrační foto)  | army.cz

Silné stránky

•    Pevné ukotvení v systému kolektivní obrany a poskytování odpovídajícího příspěvku do operací mnohonárodního charakteru. 
•    Zkušenosti z operačního nasazení v mnohonárodních operacích, v operacích na podporu IZS a plnění úkolů Policie ČR (PČR) při zajišťování vnitřní bezpečnosti. 
•    Bojové zkušenosti jednotek nasazovaných do operací. 
•    Bojové zkušenosti a připravenost speciálních sil. 
•    Modularita sil a schopnost plnění širokého spektra úkolů v různorodém operačním prostředí a geografických podmínkách. 
•    Dosažená úroveň schopností v oblastech ochrany proti ZHN a pasivních sledovacích systémů jako součásti EB. 
•    Osobnostní charakteristiky a rozvojový potenciál personálu (kreativita, flexibilita a adaptabilita, zručnost). 
•    Stále narůstající zájem občanů o zařazení do AZ a o účast na DVC (dobrovolné vojenské cvičení).

AZ
Foto: Další silnou stránkou je stále narůstající zájem občanů o zařazení do AZ a o účast na DVC (dobrovolné vojenské cvičení) | army.cz

Slabé stránky

•    Nedostatečná úroveň vnitřní a vnější interoperability. 
•    Nedokončené transformační projekty zejména v oblasti velení a řízení. 
•    Částečná nenaplněnost AČR personálem a zhoršování věkové struktury personálu. 
•    Nedokončení modernizačních a transformačních projektů včetně částečného omezení schopností v důsledku fyzického a morálního zastarávání vojenské techniky a materiálu. 
•    Stav a nedostupnost využívané infrastruktury, která neodpovídá moderním nárokům života, přípravě personálu a zabezpečení plnění operačních úkolů. 
•    Nedostatečný rozvoj simulačních a trenažérových technologií. 
•    Nedostatečné operační a pohyblivé zásoby materiálu a munice. 
•    Přetrvávající částečná závislost na Ruské federaci v oblasti dodávek náhradních dílů. 
•    Nedostatečné zdroje k zajištění obrany ČR. 
•    Negativní demografický vývoj a stárnutí obyvatelstva v ČR. 
•    Absence klíčových průmyslových kapacit ČR s dopadem na zabezpečení podstatných bezpečnostních zájmů ČR.

8-novi-vojaci-a-vojakyne-slozili-vojenskou-prisahu
Foto: Slabou stránkou armády je částečná nenaplněnost AČR personálem a zhoršování věkové struktury personálu. (ilustrační foto) | army.cz

Hrozby

•    Nepředvídatelnost rychle se měnícího a nestabilního bezpečnostního prostředí, nejistota ohledně záměrů a sílící schopnosti rozsáhlého a překvapivého útoku předpokládaného protivníka, krátká varovací doba. 
•    Rostoucí intenzita a šíře asymetrických a hybridních hrozeb, včetně zejména kybernetických, které u Ruska a Číny jsou navíc podloženy ofenzivní státo-bezpečnostní doktrínou.

DF-41.CCTV1.china.int.FU
Foto: Jako hrozba byla vyhodnocena rostoucí intenzita a šíře asymetrických a hybridních hrozeb, včetně zejména kybernetických, které u Ruska a Číny jsou navíc podloženy ofenzivní státo-bezpečnostní doktrínou. | CCTV 1, čínský internet

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP