Zbyněk Pavlačík: Naše bezpečnost opravdu není samozřejmost

 11. 12. 2023      kategorie: CZ DIALOGY
Přidat na Seznam.cz

Zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích – to jsou hlavní cíle spolku Jagello 2000. Předsedou spolku, který je hlavním českým subjektem veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky a členství České republiky v NATO, je Zbyněk Pavlačík. Jagello 2000 se podílí také na projektech zaměřených na Evropskou unii. Mezi nejvýznamnější akce pořádané tímto spolkem patří bezesporu dvoudenní akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR. Další věhlasnou akcí spolku je mezinárodní bezpečnostní konference „Naše bezpečnost není samozřejmost“, která letos proběhla už po desáté. Nejen o činnosti zmíněného spolku jsme si s jeho předsedou popovídali v rámci dalšího dílu našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY.

Video: Rozhovor s předsedou spolku Jagello 2000 Zbyňkem Pavlačíkem  / CZ DEFENCE

Zbyněk Pavlačík je původní profesí novinář, k bezpečnostním otázkám měl však vždy blízko. „K bezpečnostním tématům jsem se dostal díky celoživotnímu koníčku, zájmu o vojenskou historii, stovkám načtených titulů literatury faktu a zájmu o vojenské letectví. Impulsem pro založení Jagello 2000 byl vstup České republiky a Polska do NATO. Zakladatelé pocházející z regionu Severní Moravy a Slezska to vnímali jako jedinečnou příležitost pro budování česko-polských vztahů. Propagace tohoto nově vzniklého spojenectví byla v prvních letech hlavním cílem existence spolku,“ popisuje Zbyněk Pavlačík.

Pro akci Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR, největší bezpečnostní přehlídky v Evropě, je právě Polsko důležitým partnerem. Ostatně úroveň a rozmanitost letošní prezentace polské armády to jen potvrdila. „Polsko vnímáme jako naprosto zásadního partnera ve střední Evropě, a to nejenom díky velice silnému drivu ve smyslu modernizace jejich ozbrojených sil, ale i díky roli této země na poli energetiky nebo na poli širší koordinace zahraničně bezpečnostní politiky. S Polskem to není vždy snadné, nicméně si myslím, že je důležité, abychom si uvědomovali jeho roli. Důležité ale také je přistupovat k němu jako k sobě rovnému partnerovi. Je tam velký potenciál pro rozvíjení vzájemné spolupráce,“ říká Pavlačík a upozorňuje na fakt, že navzdory polarizaci země po posledních volbách je polská společnost kompaktní ve větší odolnosti vůči vnějším vlivům.

Zkušenost ukázala, že hned v začátcích spolku byla poptávka po veřejné diplomacii v oblasti obrany a bezpečnosti, což rozhodlo o pokračování a rozšiřování projektu. Zajímalo nás porovnání prvního ročníku Dnů NATO s tím letošním. „Tehdy to nebyly dny, byl to den či spíš odpoledne. Program trval několik hodin. Je to neporovnatelné,“ vzpomíná Zbyněk Pavlačík. V současnosti tvoří organizační tým, který připravuje pouze Dny NATO, zhruba jedenáct lidí. Nejdůležitější je ale spolupráce se Severoatlantickou aliancí a Armádou ČR. „Ta je naprosto nezastupitelná. Příští rok uplyne dvacet pět let od vstupu do NATO a letos jsme si připomenuli třicet let od vzniku samostatné České republiky i Armády České republiky. Poprvé máme v naší moderní historii přes tři desítky let suverenity, svobody, demokracie, základním paradigmatem je bezpečnost. Že máme nejvyšší bezpečnostní garance ve své historii je dáno transatlantickou vazbou a členstvím v NATO, vůči tomu alternativa není,“ říká Zbyněk Pavlačík.

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR pořádané na Letišti Leoše Janáčka Ostrava však zdaleka nejsou pouze diváckou akcí. Na této akci dochází také k podpisům různých memorand a smluv mezi předními světovými výrobci vojenské techniky a českými firmami. Zeptali jsme se, zdali jsou právě tyto události pro pořádající spolek jedním z hlavních cílů akce Dny NATO. „Není to náš primární cíl, ale určitě jsme za to rádi, protože to přispívá ke kreditu a prestiži akce. To, že v podstatě už i společnosti nebo ministerstva samy přicházejí s nápady právě u nás podepsat memoranda nebo dohody nás samozřejmě těší, jsou to propojené elementy. K návštěvnosti je zapotřebí mít i zájem těch, kteří se tam chtějí prezentovat. K tomu potřebujeme finanční zdroje, proto je důležité, aby tam byly náležité oficiální účasti. Takže jedno podmiňuje druhé,“ říká Pavlačík.

Foto: V tomto díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si popovídali s předsedou spolku Jagello 2000 Zbyňkem Pavlačíkem | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: V tomto díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si popovídali s předsedou spolku Jagello 2000 Zbyňkem Pavlačíkem | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Důležitým milníkem této akce bylo spojení Dnů NATO v Ostravě se Dnem Vzdušných sil Armády České republiky, kdy s tímto nápadem přišel tehdejší velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Jiří Verner. „Přišel s tím, že pozemní síly mají svá Bahna a on přišel s návrhem toto propojit. Myslíme si, že to takhle dává smysl. V Evropě moc akcí tohoto typu na civilních letištích není. Například ve Finsku je podobná akce na civilním letišti, ale to potřebujete mít armádu do toho pevně zakotvenou,“ doplňuje Zbyněk Pavlačík.

Zejména v poslední době se hodně hovoří o potřebě komunikace mezi Armádou ČR a obranným průmyslem. A právě Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR tuto komunikaci pomáhají nastavovat. „Jedním z našich hlavních cílů je posilovat vazbu mezi bezpečnostními složkami a širokou veřejností. Bezpečnostní složky konečně prochází širokou modernizací, do které je zapojen český obranný průmysl, proto má smysl toto veřejnosti prezentovat. Všechny složky mají něco nového, tak to chtějí veřejnosti ukázat,“ říká předseda spolku Jagello 2000, který tento trend vítá.  

Slogan „Naše bezpečnost není samozřejmost“ je již řadu let pevně ukotven v mediálním prostoru České republiky a čím dál větší množství lidí si důležitost oblasti bezpečnosti dobře uvědomuje. Zbyněk Pavlačík je spokojen, že si tuto větu osvojili nejen občané České republiky, ale že jí používají i politici a slogan tak žije vlastním životem. Připomeňme, že 1. ročník národní konference „Naše bezpečnost není samozřejmost“ se uskutečnil již v roce 2014 při příležitosti 15. výročí vstupu ČR do NATO. Konference tehdy měla jednoznačně pozitivní ohlas a podle Pavlačíka po ní byla poptávka. Od té doby se tato akce koná každoročně a pravidelně se jí zúčastňuje prezident republiky a další vrcholní politici, náčelník Generálního štábu AČR, kompletní generalita naší armády i představitelé aliančních armád, špičkoví manažeři, vojenští a bezpečnostní experti nebo představitelé obranného průmyslu. „Tak je to v naší dramaturgii a myslím, že jsme si dokázali za bezmála čtvrt století vytvořit takovou pozici, že jsme partnerem pro všechny vlády, které tady byly. Jsme partnerem pro všechny prezidenty a je to koherentní vztah,“ říká Pavlačík, který upozorňuje, že spolek připravuje oslavy k 25. výročí vstupu do NATO. Rozhodně podle něj není v plánu sentimentální vzpomínání.

Aliance bude mít pětasedmdesátiny a nás zajímalo, jak náš host hodnotí dosavadní roli NATO a jak vidí budoucnost tohoto společenství, možná i v závislosti na současném bezpečnostním prostředí, které je odlišné od okamžiku vstupu České republiky do NATO a zcela jiné, než bylo v době vzniku Aliance. Severoatlantická aliance je podle Zbyňka Pavlačíka ve světovém obranném a bezpečnostním měřítku nejúspěšnější aliancí v historii lidstva. „Díky ní máme ty nejvyšší bezpečnostní garance vůbec. To, že je Aliance zvenčí vojensky neporazitelná, to si každý asi uvědomuje. Nicméně to, co je výzvou pro každou alianci, je vnitřní jednota,“ říká Pavlačík. Na otázku, jak nás jako člena NATO vnímají zahraniční partneři, Zbyněk Pavlačík odpověděl následovně: „V prostředí, kde se pohybuji, nás vnímají jako kredibilního partnera.

Foto: „To, že je Aliance zvenčí vojensky neporazitelná, to si každý asi uvědomuje. Nicméně to, co je výzvou pro každou alianci, je vnitřní jednota,“ říká Zbyňěk Pavlačík | Shutterstock
Foto: „To, že je Aliance zvenčí vojensky neporazitelná, to si každý asi uvědomuje. Nicméně to, co je výzvou pro každou alianci, je vnitřní jednota,“ říká Zbyněk Pavlačík | Shutterstock

A to platilo i v době, kdy jsme neměli 2 % HDP na obranné výdaje, protože ČR se vždy snažila být platným aktérem v zahraničních misích. Dnes tuto roli hrajeme ve východním křídle Aliance.“  A jak vidí Zbyněk Pavlačík budoucnost tohoto paktu? „Jak jsem říkal, je to hodně v našich rukou. Aliance je založena na transatlantické vazbě, což není jenom o Spojených státech, ale také bychom měli myslet na Kanadu, která je neprávem tak trošku ve stínu. Také bych řekl, že předešlé aliance jsme ve svých rukou moc neměli. Jak říkám, Aliance bude taková, jak se budou chovat její členové. Pokud chceme, aby Aliance byla v dobré kondici i ve své stovce, tak se o to snažme,“ říká předseda spolku Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík. Pokud se chcete dozvědět více, pusťte si celý rozhovor v úvodu tohoto článku.

Zdroj: CZ DEFENCE

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP