Armáda od USA nakoupí radiostanice a kryptografické prostředky za více než 1 miliardu Kč

 04. 12. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Systém taktických radiových komunikací je jedním z klíčových komunikačních prostředků pro operační nasazení a použití sil v zahraničí, i na území ČR, proto vláda 30. listopadu projednala návrh Ministerstva obrany ČR na pořízení prostředků CCI (radiostanice a kryptografické prostředky) zabezpečujících datový přenos. Dodavatelem bude vláda USA a celková hodnota nákupu by měla přesáhnout 1 miliardu korun.

Předmětem zakázky je nákup radiostanic a kryptografických prostředků kategorie CCI na podporu akvizičních projektů v rámci programů Strategický program pozemních sil, Strategický program udržení a rozvoj schopností vzdušných sil, Speciální síly AČR, Udržení a rozvoj schopností spojovacího vojska AČR a informatizace MO v letech 2022 až 2025. Pořizované radiostanice a kryptografické prostředky jsou určeny do systému taktických radiových komunikací pro velení a řízení Armády ČR. Jedná se o nákup celkem 961 komponent CCI, jejichž konkrétní typy nelze uvádět vzhledem k charakteru pořizovaných kontrolovaných kryptografických technologií. 

komunikaceFoto: Armáda chystá od USA nakoupit radiostanice a kryptografické prostředky za více než 1 miliardu Kč (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Pořizované radiostanice a kryptografické prostředky zabezpečí hlasové a širokopásmové datové spojení jednotek při různých činnostech jak v zahraničních operacích, tak na území ČR, a to se schopností přenášet informace v národním systému až do stupně utajení „Tajné“. Systém taktických radiových komunikací je jedním z klíčových komunikačních prostředků pro operační nasazení a použití sil v zahraničí, i na území ČR. Provedením jeho modernizace bude garantována schopnost velení a řízení Armády ČR ve prospěch jednotlivých druhů vojsk s potřebnou přenosovou kapacitou.

Předpokládaná hodnota plánované zakázky činí 1 176 951 240 Kč bez DPH. Tato hodnota byla stanovena na základě realizace předchozí akvizice z let 2018 až 2022. Předchozí pořízení komponent CCI od vlády USA pro projekty Armády ČR v letech 2018 až 2022 bylo realizováno v celkové výši cca 56,3 mil. USD bez DPH (cca 1,33 mld. Kč bez DPH).

Připravovaný smluvní vztah je vázán na roky 2022 až 2025, kdy v roce 2022 dojde k úhradě LOA a v letech 2023 až 2025 pak k dodání zboží a úhradě DPH, cla a poplatků. Zakázka bude realizována formou "vláda – vláda", a to prostřednictvím programu vlády USA Foreign Military Sales (FMS) na základě mezinárodní dohody LOA (Letter of Offer and Acceptance). Vláda USA garantuje, že akvizice realizovaná cestou FMS proběhne za stejných podmínek (včetně finančních) a stejných zákonných postupů, jaké jsou platné pro realizaci akvizic ve prospěch Ministerstva obrany USA, resp. ozbrojených sil USA.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP