Armáda chystá opravy a udržování dělostřelecké techniky 152 mm ShKH DANA vz. 77

 09. 11. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Předmětem nedávno vypsaného výběrového řízení je uzavření rámcové dohody na poskytnutí služby opravy a udržování dělostřelecké techniky 152 mm ShKH DANA vz. 77 Armády České republiky.

Cílem zakázky je zjištění technického stavu s cílem detekovat rozsah závad, zjistit příčiny závad, stanovit potřebu materiálu a náhradních dílů nutných k obnovení provozně technických parametrů, stanovit předpokládanou cenu a lhůtu provedení oprav. Součástí běžné opravy může být také provedení výměny nebo opravy součástí v soupravě záložních náhradních dílů a příslušenství (v případě jejich opotřebení nebo poškození), provedení údržby po 3 letech provozu podvozkové a nástavbové části, výměny pneumatik a akumulátorů či provedení všech zákonných revizí a kalibrací určených technických zařízení.

dana
Foto: Samohybná kanónová houfnice vz. 77 DANA | Ministerstvo obrany ČR

Celkový finanční objem za poskytování služeb by neměl překročit 110 000 000 Kč včetně DPH. Jednotlivé nabídky pak budou hodnoceny podle jediného kritéria, a to podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč.

Případní dodavatelé výše poptávaných služeb budou samozřejmě muset prokázat patřičnou kvalifikaci a způsobilost. Služba bude následně poskytována průběžně 48 měsíců od podpisu rámcové dohody.

Samohybné houfnice DANA v naší armádě slouží již řadu let a mají tak lecos za sebou. Pravidelné opravy a celková údržba je proto u této starší techniky velmi důležitá. Přestože naši dělostřelci v budoucích letech obdrží nové samohybné houfnice Caesar 8x8, se službou ShKH DANA v AČR se i nadále počítá a proto musí být tato technika v co nejlepší kondici.

Samohybná houfnice DANA je určena k boji s dělostřelectvem a minomety protivníka, k umlčování a ničení míst velení, palebných a radiotechnických prostředků a živé síly protivníka, boření trvalých obranných staveb a polních obranných objektů. Může vést přímou (v případě potřeby i kruhovou) a nepřímou palbu. Houfnice je vyzbrojena 152mm kanónem, 12,7mm protiletadlovým kulometem vz. 38/46 a pancéřovkou RPG-7.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP