Armáda poptává převozní kontejnery pro zabezpečení činnosti sil nasazených v zahraničních operacích

 09. 01. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Předmětem nedávno vypsané veřejné zakázky je dodávka 28 kusů převozních kontejnerů ve 3 typech a 4 provedeních. Poptávané kontejnery by měly zabezpečit činnost sil nasazených v zahraničních operacích.

Cílem zakázky je vytvořit základní zásobu specifických kontejnerů k zabezpečení proviantní služby, služby PHM, veterinární služby a ochrany proti zbraním hromadného ničení v podmínkách zahraničních operací a krizového řízení - zásoba KALICH. Kontejnerová technika ACTS zabezpečí obnovu bojeschopnosti jednotek zajištěním chodu základních životních funkcí v prostoru ubytování vojsk s možným využitím k zajištění humanitární činnosti vyčleněných odřadů a zdravotnických celků. 

Předmětem zakázky je 10 kusů kontejneru s horním víkem typu ADR, 6 kusů kontejneru pro přepravu sypkých hmot, 6 kusů Flatrack – ADR a 6 kusů Flatrack – ADR s plachtou.

1_4482
Foto: Předmětem nedávno vypsané veřejné zakázky je dodávka 28 kusů převozních kontejnerů ve 3 typech a 4 provedeních. Poptávané kontejnery by měly zabezpečit činnost sil nasazených v zahraničních operacích. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

První typ kontejneru je ACTS ve variantě ADR (Accord Dangereuses Route - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Dohoda nařizuje dopravcům podmínky, za kterých mohou přepravovat nebezpečný náklad.) je otevřený (open top), odvalovací kontejner systému ACTS, typu ADR s odklopným víkem a dvojitou podlahou, opatřenou výpustným ventilem vzadu. Jedná se o „železniční kontejner“. Základním způsobem přepravy je přeprava vozidlem MULTILIFT (po pozemních komunikacích) a po železnici prostřednictvím železničního vozu s otočnými nosiči řady Slps. Kontejner musí také splňovat požadavky pro námořní přepravu naplněného kontejneru a přepravu prázdných kontejnerů vzdušnými prostředky. Kontejner je určen pro kombinovanou přepravu sypkých a kusových substrátů s charakterem nebezpečných odpadů, zejména odvoz kuchyňského odpadu, přepravu vytěžené zeminy z prostoru odmoření, likvidace ropných havárií, soustředění a odvoz kádaverů k likvidaci. Při přepravě na větší vzdálenosti se pak jedná o látky obsahující dezinfekční a dezinsekční prostředky, schopné v menší míře (při změně atmosférických podmínek) produkovat aktivní chlór.

Dalším typem poptávaného kontejneru je kontejner ACTS – přepravník sypkých materiálů (sklápěč). Jedná se o kontejner typu STC – otevřený kontejner stohovatelný určený v dovozu písku a kamení (případně jiných - blíže nespecifikovaných materiálů), které nespadají pod environmentální kategorie. Zde je požadována certifikace kontejneru dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a dle vyhlášky UIC (Union Internationale des Chemins de Fer - mezinárodní železniční unie) č. 591 (včetně přepravy v režimu SS). V případě letecké a námořní přepravy bude kontejner přepravován prázdný. Pro leteckou přepravu musí být vybaven úchyty (upevňovacími oky). Upevnění kontejneru při přepravě pak musí odpovídat i ustanovením STANAG 4062, Edice 6, „Závěsná a upevňovací vybavení pro zvedání a upevňování vojenské výzbroje a materiálu pro pozemní a námořní přepravu“.

Posledním typem je přepravní plošina 20TMO – Flatrack (ADR), což je kontejnerová přepravní plošina (též kontejner valníkového typu) s úchyty pro připevnění přepravované techniky, nebo beden a palet s vojenským materiálem doplněné plachtovím. Tato plošina je prioritně určena ke kombinované přepravě poškozené vojenské techniky, nebo k přepravě pásové vojenské techniky s důrazem na přepravu po silničních komunikacích. Je uzpůsobena i 
pro přepravu vojenského materiálu v bednách, uzavřených paletách a dvou kontejnerů ISO 1D. Celková maximální hmotnost plošiny s technikou by měla být 17 000 kg, minimálně však 16 500 kg. Šířka plošiny (s možností rozšíření na šířku) by měla být 2 500/3 000 mm a délka plošiny je pak požadována 6 800 ±100 mm.

Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, a to podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP