Armádní nákupy nekončí: AČR pořizuje vozidla typu LTATV

 16. 10. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Jak se zdá, i přes značné ekonomické potíže České republiky spojené s koronavirem, armáda pokračuje v nakupování a modernizaci. Další poptávanou technikou jsou otevřená bojová vozidla Lighweight Tactical All Terrain Vehicle, určená k provozu na pozemních komunikacích, polních a lesních cestách, ale i ve velmi náročném terénu (včetně přepravy osob a materiálu pro podporu jednotek Armády České republiky). Součástí poptávky jsou také soupravy pro provádění údržby a oprav na 1. až 3. úrovni.

vozidla_01
Foto: Další poptávanou technikou jsou otevřená bojová vozidla Lighweight Tactical All Terrain Vehicle, určená k provozu na pozemních komunikacích, polních a lesních cestách, ale i ve velmi náročném terénu (ilustrační foto) | military.polaris.com / CC BY NC-ND

Během měsíce se by se mělo výše uvedené výběrové řízení uzavřít, následně se otevřou obálky a resort obrany vyzve účastníky k dalším krokům, jako jsou podnikové zkoušky, které realizuje dodavatel (výrobce) a kontrolní zkoušky, které realizuje VTÚPV na náklady dodavatele (výrobce). V rámci KZ bude provedeno i posouzení bezpečnosti a hygieny zboží. Tím to ovšem nekončí. Následují schvalovací zkoušky realizované Vojenskou policií, dále zkrácené vojskové zkoušky, ty realizuje zadavatel (NGŠ AČR určený vojenský útvar nebo vojenské zařízení) na náklady zadavatele. Dané postupy by se na první pohled mohly zdát složité a přísné, nicméně je zapotřebí opravdu komplexní prověření požadovaných vlastností a schopností. Škoda jen, že je v současné době ve většině výběrových řízeních hlavní kritérium nejnižší podaná cena, což je takříkajíc stálice armádních, potažmo resortních nákupů.

A jaké jsou technické požadavky na daná vozidla? Podívejme se níže  na ty nejdůležitější:

Motor:

 • motor vznětový čtyřdobý,
 • měrný výkon motoru minimálně 50 kW/t při celkové hmotnosti vozidla,
 • základní palivo - nafta motorová F-54,
 • vozidlo musí být vybaveno účinnou filtrační jednotkou soustavy přívodu vzduchu do motoru s možností snadného přístupu a možností jednoduchého provedení údržby, nebo výměny filtrační vložky osádkou vozidla ve ztížených podmínkách,  
 • vozidlo musí být vybaveno integrovanou palivovou nádrží o objemu zajišťujícím minimální požadovaný dojezd vozidla bez použití přídavných kanystrů, tj. 600 km,
 • palivová nádrž musí disponovat opatřením, které zabraňuje / snižuje úniky v případě menších otvorů / trhlin v nádrži,
 • vozidlo musí svými parametry splňovat nejen možnosti provozu na pozemních komunikacích, ale i na polních a lesních cestách a jízdy ve velmi náročném terénu.

Barva vozidla:

 • barevné provedení karoserie a nadstavby v barvě hnědá (Coyote Brown 81613E), zachovávající si maskovací vlastnosti ve vizuálním i IR spektru, splňující STANAG 4360 „Požadavky na nátěrové hmoty a systémy odolné vůči chemickým a odmořovacím látkám a používané k ochraně vybavení pozemních sil“.

Převodové ústrojí:

 • systém pohonu 4x4, s možností zabezpečení přenosu točivého momentu na všechna kola vozidla,
 • automatická volba převodů v hlavní převodovce (automatická hlavní převodovka),
 • přenos točivého momentu na všechna kola automobilu s možností volby stálého přenosu na všechna kola obou hnacích náprav (uzavíratelný nápravový diferenciál).

Brzdová soustava:

 • brzdová soustava vozidla musí odpovídat požadavkům standardních evropských norem (EU),
 • vozidlo musí být vybaveno vypínatelným protiblokovacím systémem ABS.

Topení a klimatizace:

 • systém topení pro ohřev osádky řešen teplovzdušným rozvodem, například pomocí ohebného potrubí do jednotlivých pozic osádky s možností jeho vsunutí, v případě potřeby, do oděvu.

Ostatní technické parametry:

 • možnost lafetace kulometu MINIMI 7,62 mm (lafeta součástí dodávky) včetně vezení zásob munice,
 • provozuschopnost v identifikovaných klimatických pásmech a podmínkách,
 • ovládání prvků vozidla a přeprava osob v plné bojové výstroji, 
 • vysoká manévrovací schopnost a průchodnost terénem, zejména v písečné poušti,
 • vysoké situační povědomí cestou koncepce otevřeného vozidla,
 • osádkou snadná dostupnost a použití vezené nelafetované výzbroje,
 • vyprošťování vozidla svépomocí, umožnit vlečení minimálně rychlostí 60 km/h,
 • užitečná hmotnost minimálně 1200 kg (osoby a vezený náklad),
 • modularita přepravní kapacity osob bez použití speciálního nářadí,
 • vozidlo je určeno pro standardní přepravu čtyř osob včetně řidiče v souladu s obecnými předpisy, 
 • požadavek na možnost improvizované přepravy až čtyř osob vně vozidla či v ložném prostoru mimo veřejnou pozemní komunikaci, na demontovatelných či sklopných sedačkách s možností použití ručních zbraní,
 • modularita uchycení pro různé tvary a objem zátěže nebo množství vezené osádky v přepravním prostoru (ložné ploše),
 • všeobecná způsobilost k provozu na veřejné pozemní komunikaci při zachování standardních jízdních vlastností na těchto komunikacích,
 • maskování vozidla ve viditelném a infračerveném spektru,
 • redukce dalších demaskujících příznaků.

Základní bojové (užitné) vlastnosti vozidla:

 • otevřené vojenské terénní vozidlo s pohonem 4x4, předurčené pro plnění specifických úkolů,
 • vozidlo je určeno pro standardní přepravu čtyř osob včetně řidiče v souladu s obecnými předpisy, 
 • možnost improvizované přepravy až čtyř osob vně vozidla či v ložném prostoru mimo veřejnou pozemní komunikaci, na demontovatelných či sklopných sedačkách s možností použít ručních zbraní,
 • naviják a sada pomůcek pro vyproštění a samovyproštění,
 • bojový prostor vozidla je členěn na stanoviště řidiče, spolujezdce, střelce z lafetované zbraně a jednoho střelce, dále improvizovaně možnost přepravy na omezenou vzdálenost dalších čtyř osob,
 • z důvodu zachování situačního povědomí je vyžadováno otevřené vozidlo s ochranným rámem v horní hemisféře, s lafetou pro montáž zbraně typu kulomet MINIMI 7,62 mm,
 • sklápěcí nebo demontovatelné čelní sklo řidiče se stěrači a ostřikovači,
 • odnímatelná krycí plachta, v přepravní konfiguraci chránící minimálně řidiče a spolujezdce, neomezující výhled do stran a situační povědomí,
 • možnost zakrytí odstaveného stojícího vozidla ochrannou nepromokavou plachtou. Plachta musí mít integrované aretační prvky a musí umožnit zakrýt plně vybavené vozidlo. Krycí plachta není součástí vezené výbavy vozidla.
 • potlačené demaskujícími příznaky (maskování, osvětlení, vyzařování, hluk).


Pro koho jsou vozidla určena, nám do jisté míry prozrazuje požadavek na uchycení zbraní, kdy jsou požadovány univerzální úchyty pro zbraně typu M-4 s hlavní délky 10“ - 14,5“ včetně příslušenství, HK 417 s hlavní délky 16‘‘ v prostoru stanoviště jednotlivých členů osádky na dosah z jednotlivých sedaček. V základní konfiguraci tedy musí všichni čtyři členové osádky snadno dosáhnout na svou zbraň uloženou v úchytu, který bude umožňovat snadné a rychlé vyjmutí zbraně. Zbraně budou osazeny variabilním příslušenstvím (optické a laserové zaměřovače, svítilny, granátomety) a s vloženým zásobníkem.

Celková hmotnost jednoho vozu může činit maximálně 4000 kilogramů, přičemž pohotovostí hmotnost činí 2800 kilogramů. Poptávané vozy musí ujet minimálně 600 kilometrů na jednu nádrž, přičemž rychlost na pozemních komunikacích se očekává minimálně 110 km/h. V požadavcích je dále brodění min. 750 mm bez nutnosti úprav vozidla, světlá výška naloženého vozidla o celkové hmotnosti 4 000 kg je min. 330 mm, rádius otáčení max. 18 m.

Zajímavostí je požadavek na přepravu pomocí letounů Casa zejména s ohledem na výšku vozidla, „po úpravě nevyžadující speciální vybavení,“ za účelem vjezdu do letounu. Přepravitelné společně s dalším vozidlem stejného typu. Lze tolerovat jednoduchým manévrem lehce demontovatelnou střešní konstrukci, sklápěcí čelní sklo za účelem dosažení maximální přípustné nájezdové výšky vozidla 1 450 mm, s možností rychlého zapojení do bojové činnosti osádkou vozidla a bez využití speciálních nástrojů po přepravě. Pokud výběrové řízení a následné zkoušky dopadnou dobře, naši speciálové tak získají kvalitní prostředky pro podporu boje i rychlý přepad.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP