Armády států Visegrádské skupiny spojily síly při cvičení Czech Lion

 12. 10. 2019      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Do největšího cvičení Pozemních sil Armády České republiky Czech Lion 2019 se zapojilo téměř tisíc vojáků, z toho 130 zahraničních, s osmdesáti kusy vojenské techniky. Cvičení probíhalo v posádkách Hranice a Přáslavice, v Centru simulačních a trenažérových technologií Brno a také ve vojenském újezdu Libavá. O dosažených schopnostech praporního úkolového uskupení se v prostoru Velká Střelná přesvědčil i náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata spolu s velitelem Pozemních sil AČR generálmajorem Josefem Kopeckým.

01_4452
Foto: Mezinárodního cvičení států V4 Czech Lion 2019 se zúčastnilo 992 vojáků s osmi desítkami kusů vojenské techniky | army.cz

„Cvičení Czech Lion 2019 za účasti armád států Visegrádské skupiny V4 je zaměřeno především na prověření schopností interoperability a na přípravu možného společného nasazení v zahraničních operacích,“ říká náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata a dodává, že se jedná zejména o velitelsko-štábní cvičení, které má prověřit schopnost velitelů a mezinárodních štábů velet podřízeným jednotkám bojového uskupení, společně plánovat a řídit boj a pružně reagovat na aktuální vývoj situace na bojišti.

03_3714
Foto: Úkolové uskupení na bázi 73. tankového praporu bylo posíleno o další podpůrné prvky, kromě dalších i o mechanizovanou rotu 4. brigády rychlého nasazení | army.cz

Cílem společného cvičení bylo slaďovat postupy a principy použití všech druhů vojsk při řešení základních taktických činností v rámci operací vyšší intenzity. Účelem podobných výcvikových aktivit je nadále rozvíjet schopnosti, které byly v poslední dekádě opomíjeny kvůli soustředění na problematiku protipovstaleckých operací v různých oblastech světa.

05_3424
Foto: Bitevní vrtulníky Mi-24 v akci | army.cz

Cvičení je unikátní společným nasazením armád států Visegrádské skupiny

„Cvičení je unikátní nejen tím, že společně cvičí příslušníci různých armád, kde komunikačním jazykem je angličtina, ale také tím, že místa velení jsou rozvinuta na několika místech zároveň a v maximální míře je využívána podpora počítačových simulací,“ konstatuje tiskový a informační důstojník 7. mechanizované brigády kapitán Ladislav Kabát. Pro doplnění dodává, že díky podpoře Centra simulačních a trenažérových technologií, využívajícího standardizovanou aplikaci NATO, je možné vytvořit takové prostředí, v němž velitelé a štáby v koaličním kontextu řídí obranné i útočné operace opravdu komplexně.

10_2703
Foto: O připravenosti dosažených schopností praporního úkolového uskupení se přesvědčil náčelník GŠ AČR armádní generál Aleš Opata (vpravo) spolu s velitelem Pozemních sil AČR generálmajorem Josefem Kopeckým (uprostřed) a velitelem 4. brigády rychlého nasazení plukovníkem gšt. Josefem Trojánkem (vlevo) | army.cz

V rámci cvičení byly v prostoru Velká Střelná ve vojenském újezdu Libavá prezentovány dosažené schopnosti praporního úkolového uskupení. Demonstroval je 73. tankový prapor, posílený o mechanizovanou rotu a minometnou četu 71. mechanizovaného praporu, mechanizovanou rotu 4. brigády rychlého nasazení, palebnou četu 13. dělostřeleckého pluku, průzkumnou skupinu 53. pluku průzkumu a elektronického boje, četu minových vrhačů 153. ženijního praporu a tankovou četu aktivní zálohy 73. tankového praporu. Do bojů se zapojily i Vzdušné síly Armády ČR, které poskytly leteckou podporu – bojové letouny L-159 ALCA a bitevní vrtulníky Mi-24.

11_1912
Foto: Demonstraci bojové ukázky sledovali i zástupci zahraničních armád V4 zapojených do cvičení Czech Lion 2019 | army.cz

 Autor: Jana Deckerová

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP