Celostní výcvikový program pro novou generaci bojových vozidel pěchoty

 28. 01. 2021      kategorie: Vojenská technika
Přidat na Seznam.cz

Bojové vozidlo pěchoty Lynx KF41 je vysoce moderní platforma, jejíž výcvikové programy jsou řešeny inovativně a komplexně.  Zácvik koncových uživatelů na příslušných simulátorech těchto vozidel je nezbytnou součástí tréninku, který Rheinmetall nabízí pro příslušníky obrněné pěchoty a její podpůrné týmy. Velkou výhodou pro účastníky výcviku i školitele je skutečnost, že zaškolení se může provádět opakovaně a vždy za kontrolovaných okolností. Tímto způsobem lze jednoduše a v mnohem kratším čase definovat, dosáhnout a vyhodnotit standard dovedností posádky ve srovnání se školením, které by probíhalo ve skutečném vozidle. Simulace a reálný trénink, špičkový e-learningový software a specializovaná podpora, již po celou dobu poskytuje tým odborníků společnosti Rheinmetall, pak zajišťují rychlé učení a vysokou připravenost na nejrůznější myslitelné scénáře v souladu s přístupem „trénujte, jak bojujete“.

Rheinmetall_Lynx_Fahrzeug_1DMJ1874
Foto: Zácvik koncových uživatelů na příslušných simulátorech těchto vozidel je nezbytnou součástí tréninku, který Rheinmetall nabízí pro příslušníky obrněné pěchoty a její podpůrné týmy. | archiv společnosti Rheinmetall (se svolením autora) / CC BY-NC-SA 

Systém školení

Rozmanitá škála kurzů – individuálně přizpůsobených požadavkům a potřebám koncových uživatelů – pro obrněnce Lynx KF41 tak tvoří páteřní linii pro rozvoj kompetencí jejich operátorů. Ve fázi Úvod do služeb (Introduction Into Service IIS) rozvíjejí kurzy základní provozní a servisní dovednosti. Zároveň propůjčí provozovatelům vozidla dostatečné znalosti a schopnosti k výcviku školitelů podle modelu „Train the trainer“ (T3). V průběhu celého období životnosti vozidla Rheinmetall nabízí na míru šité kurzy v souladu s individuálními potřebami a požadavky zákazníků. 

Simulační systémy a živá školení

Část tréninkové a živé simulace výcvikového spektra pro vozidla Lynx KF41 zahrnuje hardwarové i softwarové vybavení, které zajišťuje, že výcvik je nákladově efektivní, vysoce přínosný a bezpečný. Zároveň v případě potřeby nabízí možnost individuální opakování jednotlivých kroků v souladu s potřebami a požadavky uživatelů. Spektrum pokryté tréninkem obsahuje i tréninkový hardware, např. cvičná kola nebo dílčích úkoly.

Široká řada simulačních a výcvikových řešení umožňuje rychlou a nákladově efektivní přípravu vojáků a velitelů. Trenažéry také umožňují operátorům čelit nebezpečným scénářům, které lze procvičit v bezpečném prostředí.

Simulátor výcviku řidiče (Driver Training Simulator DTS) poskytuje virtuální tréninkové prostředí vytvořené s ohledem na modulární a škálovatelnou architekturu obrněnců Lynx. To je přizpůsobitelné tak, aby odráželo budoucí provozní trendy. Skládá se z repliky kabiny řidiče věrohodně napodobující pohyb vozu a simuluje jízdu v různých konfiguracích vozidla, terénech a podmínkách. Trenažér kabiny je vybaven ozvučením, kontrolními displeji a dalším vybavením, které zajišťuje maximální autenticitu. 

Fahrsimulator_10.06.2015_00
Foto: Simulátor výcviku řidiče (Driver Training Simulator DTS) | archiv společnosti Rheinmetall (se svolením autora) / CC BY-NC-SA

Komplexní simulátor na bázi virtuální reality ITT (Immersive Tactical Trainer), sloužící k výcviku velitelů a střelců-operátorů BVP, sestává z věrné repliky pracoviště řidiče, věže a realistického zobrazení výcvikového prostoru. Uvnitř věže se nachází stanoviště velitele a střelce-operátora Lynxu, se všemi nezbytnými zařízeními, displeji, ovladači a joysticky pro vyhledávání simulovaných cílů a jejich následné ničení.  

Taktický počítačový simulátor (Desktop Tactical Trainer) je počítačový systém postavený na řešení Immersive Tactical Trainer společnosti Rheinmetall. Tento program poskytuje široké možnosti, jak provádět stejné typy operací a školení jako v ITT, ale v desktopovém prostředí učebny s více účastníky. DTT nabízí účastníkům rozhraní, které umožňuje řadu školení od individuálních až po kolektivní zácvik.

Taktický výcvik doplňuje systém pro výcvik střelců-operátorů BVP (Precision Gunnery Training System (PGTS), laserový praktický výcvikový program nabízející živý výcvik taktického zapojení. Přesná replika zbraní Lynx umožňuje realistický výcvik za zlomek ceny živých střeleb. Laserové simulační systémy věrně napodobují všechny prvky od zbraní, munice až po cíle. 

„Simulační tréninkové programy pro Lynx KF41 se řadí k mimořádně realistickým a současně nákladově efektivním,“ říká Oliver Mittelsdorf, viceprezident pro prodej ve společnosti Rheinmetall Defence. „Komplexně připravují posádky obrněnců na nejrůznější konfliktní scénáře, včetně jízdy, střeleb a velení. Výběrem Lynxe a tím spojené široké řady pokročilých výcvikových systémů si ozbrojené síly zajistí rychlou a efektivní integraci nové generace bojových vozidel i jejich rozsáhlých schopností do stávající výzbroje. “

Lynx_VR
Foto: „Simulační tréninkové programy pro Lynx KF41 se řadí k mimořádně realistickým a současně nákladově efektivním,“ říká Oliver Mittelsdorf, viceprezident pro prodej ve společnosti Rheinmetall Defence | archiv společnosti Rheinmetall (se svolením autora) / CC BY-NC-SA

Technologické a počítačové školení

Od počátku bylo vozidlo Lynx navrženo s ohledem na potřeby budoucnosti. Jako takové byly vyvinuty pokročilé digitální vzdělávací systémy, které usnadňují bezpečné a nákladově efektivní učení zaměřené na uživatele. Při překlenování rozdílů mezi starými a novými typy bojových vozidel výcvikový software vylepšuje a zrychluje jejich operátorům proces osvojení si nezbytných znalostí.

Počítačové školení (CBT) a e-learning pokrývají kognitivní a kognitivně-procedurální prvky tréninku. Digitální platformy přinášejí obrovskou výhodu v možnosti opakování životně důležitých cvičení tolikrát, kolikrát je potřeba, což ve srovnání se živými cvičeními přináší obrovské úspory. Počítačem podporované výukové programy provádějí operátory všemi technickými parametry vozidla Lynx v prostředí učebny i při samostudiu.

K zácviku pěchoty v bojových úkolech, které zahrnují Lynx, je rovněž možné využít virtuální realitu. Věrohodnost tohoto typu výcviku se blíží simulátoru a zároveň šetří čas a peníze. Cvičení ve virtuální realitě učí pěchotu koordinaci, připravují členy posádky na operace v různých prostředích a napomáhají velitelům vozidel zajistit rychlou a efektivní spolupráci se zbraňovými operátory. 

Podpora společnosti Rheinmetall

Rheinmetall poskytuje uživatelům vozidla Lynx komplexní školení přizpůsobená jejich konkrétním potřebám a požadavkům. Výcvik Lynx má dvojí zaměření: předat základní dovednosti nezbytné k provozu a údržbě vozidel a zároveň poskytnut dostatečné znalosti a vědomosti ozbrojeným silám. To jim nejenom umožní samostatně vycvičit svůj vlastní personál v roli budoucích školitelů v souladu s programem „Train the Trainer“, ale i zajistí dlouhodobou soběstačnost. Všechny tyto tréninkové programy využívají specializované odborníky společnosti Rheinmetall, již provázejí uživatele všemi aspekty od počátečního seznámení až po dlouhodobou údržbu.

AusbLynx 7 kl
Foto: Rheinmetall poskytuje uživatelům vozidla Lynx komplexní školení přizpůsobená jejich konkrétním potřebám a požadavkům. | archiv společnosti Rheinmetall (se svolením autora) / CC BY-NC-SA

„Integrace nové generace bojových vozidel pěchoty do stávající výzbroje není jednoduchý proces, naopak jde o velký krok, “ říká Oliver Mittelsdorf. „Rozdíl mezi starým a novým je o to více markantní, pokud se jedná o zavedení obrněných vozidel nové generace, jako je Lynx KF41. Je nesmírně důležité, aby všichni, kdo se podílejí na jejich provozu a údržbě, dostali podporu nejenom na samém začátku, ale i po následující desetiletí. Tréninkové programy pro obrněnce Lynx jsou stejně inovativní a perspektivní jako samotná vozidla. Tyto programy – a doprovodná zákaznická podpora ze strany odborníků společnosti Rheinmetall – jdou ruku v ruce s akvizicí vozidel Lynx. Cílem je zajistit, aby ozbrojené síly v co nejkratším možném čase poznaly a implementovaly veškeré výhody těchto vozidel.”

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP