Češi v Silách rychlé reakce NATO. Jak rychle dokážeme zareagovat.

 03. 01. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Tisícovka českých vojáků se základem v 71. mechanizovaném praporu a dalších útvarech AČR je vyčleněna pro Síly rychlé reakce NATO. Společně s prapory Polska, Španělska a Velké Británie jsou součástí mezinárodní brigády, do níž patří přibližně 5000 vojáků. Náročná příprava přinesla vavříny a po řadě zahraničních cvičení a nasazení zde máme jádro, které má v případě potřeby rychle reagovat. Jak by to v reálné situaci mohlo vypadat?

presun_01
Foto: Současný závazek znamená pro ČR schopnost nasazení našich vojáků kdekoliv na světě do pěti dní, a to v plné zbroji, tedy k okamžitému operačnímu nasazení. | army.cz

Na oficiálních webových stránkách Ministerstva obrany panuje optimismus a nadšení, avšak na celou situaci je zapotřebí se podívat v kontextu nejen výcviku, který je na vysoké úrovni, ale také v kontextu výzbroje, výstroje a transportních kapacit. Současný závazek znamená pro ČR schopnost nasazení našich vojáků kdekoliv na světě do pěti dní, a to v plné zbroji, tedy k okamžitému operačnímu nasazení. S ohledem na to, že v rámci vyčlenění našich vojáků pro Síly rychlé reakce NATO jde především o vojáky v zeleném baretu, na které se občas tak trochu zapomíná, je třeba si uvědomit, jakou výzbrojí a technikou 71. mechanizovaný prapor fakticky disponuje. Není ani tak potíž ve zbraních, nalezneme zde útočnou pušku BREN, moderní pistole CZ Phantom, kulomet FN MINIMI, minomety, odstřelovací pušky, granáty atp., především jde o problém transportní techniky. V případě přesunu po vlastní ose se nabízí různé varianty nebo jejich kombinace. 

kolona-vojenskych-vozu-tatra
Foto: V případě přesunu po vlastní ose se nabízí různé varianty nebo jejich kombinace | army.cz

Přesun po vlastní ose, kdy se technika přesouvá po silnici. V ten okamžik si můžeme představit valící se BVP-2 (reálná maximální rychlost okolo 60 km/h na silnici), velitelské pracoviště postavené na stejnojmenné technice v podobě R5M1p, které vyvine shodnou rychlost s BVP-2, ale i různé typy vozidel Tatra, zejména pak T810 a T815. Ty jsou sice rychlejší, ale jejich balistická ochrana zahrnuje pouze ochranu kabiny, tedy posádky v kabině. Na chvostu kolony by byly zastaralá vozidla UAZ 469 spolu s vozidly Land Rover Defender. Po nedávném oznámeném zrušení výběrového řízení na nová terénní vozidla 4x4 pro AČR se můžeme jen dohadovat, kdy konečně dojde k nahrazení současných zastaralých vozidel.

Trasportní situace se může o něco zrychlit v případě naložení určité vojenské techniky na vlaky, přeprava by tedy byla kombinovaná - silnice a železnice. Přesun techniky a její naložení zabere značný čas a následná rychlost vlakové soupravy nebude nijak závratná, tipujeme okolo 80 km/h. Vagónování je skvělou odborností a armáda ročně takto využije stovky železničních vozů, ale stále je zde limitující rychlost a samozřejmě i dostupnost železniční sítě. O případných sabotážích v případě ostrého nasazení netřeba mluvit.

bvp-2
Foto: Obrněná technika Armády ČR při přesunu do Polska v rámci nasazení do sil aliance NATO | army.cz

Poslední variantou je letecká přeprava. V případě užití vlastní techniky (je zde samozřejmě možnost užití koaliční techniky, ale bavme se o vlastních kapacitách) je přesun vojáků za pomocí letounů Casa možný, avšak voják v plné polní znamená značné snížení kapacit letounů. V případě výsadkářů se hovoří o možné přepravě cca 35 vojáků, u příslušníků ostatních útvarů to nebude příliš rozdílné. Pokud se tedy bavíme o rychlém a efektivním transportu vojáků a vojenské techniky, je letecká přeprava prakticky utopická, případně je možná pouze s omezenou výzbrojí, kdy půjde především o veškeré ruční zbraně, případně minomety, RPG aj. Takto však přepravíme pouze samotné vojáky a jejich výzbroj, avšak nikoliv zodolněnou techniku – ať již zmíněná BVP-2, Tatry apod. Vojáci by se tak po převozu stali prakticky statickou jednotkou, pokud by nevyužili kapacity aliančních partnerů (pokud takové kapacity budou k dispozici).

casa-c-295m-8_archiv-vevzsFoto: AČR v současné době provozuje čtyři letouny CASA | army.cz

V rámci výše uvedeného zamyšlení nechci nikterak zpochybňovat kvality samotných příslušníků 71. mechanizovaného praporu. Naopak si myslím, že jde o srdcaře, kteří dělají maximum. Chci však upozornit na některé průtahy výběrových řízení zaručujících obměnu zastaralé techniky nutné pro vlastní transportní kapacity. Nedávný nákup dalších dvou letounů Casa je sice povzbudivý, avšak jak někteří odborníci tvrdí, pro reálné transportní možnosti je třeba letounů zcela jiné kategorie.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP