Dnes v Chrudimi vzniká 43. výsadkový pluk

 01. 10. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Dnes, 1. října 2020, vzniká v Chrudimi 43. výsadkový pluk. Jedná se o třetí manévrový prvek Armády České republiky, který bude stát po boku dvou současných brigád - 4. brigády rychlého nasazení a 7. mechanizované brigády. I když se jedná o nejmladší jednotku AČR, zkušeností má už více než dost. Pluk totiž vzniká transformací 43. výsadkového praporu Chrudim. 

Dnes v Chrudimi vzniká 43.výsadkový pluk (foto Jakub Školník)
Foto: Dnes v Chrudimi vzniká 43. výsadkový pluk | autor: Jakub Školník / archiv CZ Defence

Dnešní datum je pro výsadkáře více než symbolické. 1. 10. 1947 vznikla v Zákupech u České Lípy první výsadková jednotka poválečné čs. armády, Pěší prapor 71 „Československých parašutistů“. Datum 1.10 se poté ve výsadkářské historii objevuje ještě několikrát. V roce 1952 vzniká 22. výsadková brigáda, roku 1987 pak byl v posádce Chrudim reaktivován 71. úderný výsadkový prapor, který se od počátku hlásí k tradicím deaktivovaného Pěšího praporu 71 „Československých parašutistů“, a na nějž navazuje dnešním dnem transformovaný 43. výsadkový prapor. Můžeme tedy směle říct, že dnešním dnem se znovu píše kus výsadkářské historie. 

V rámci slavnostního nástupu, který se dnes na chrudimském letišti koná, bude také nově vznikající jednotce propůjčen bojový prapor. Ten veliteli 43. výsadkového pluku plukovníkovi Róbertu Dziakovi předá NGŠ AČR armádní generál Aleš Opata. Kromě generála Opaty se nástupu účastní řada představitelů armády v čele s velitelem pozemních sil brigádním generálem Ladislavem Jungem, pod kterého bude nová jednotka spadat. 

Po boku armádních špiček pozdraví chrudimské výsadkáře i další význační hosté. Za pardubický kraj hejtman Martin Netolický, za Chrudim starosta posádkového města František Pilný a další. 

Chrudimští výsadkáři, jak je jejich dobrým zvykem, nic neponechali náhodě. Již včera se na dnešní význačný den připravili, a to historicky posledním nástupem zanikajícího 43. výsadkového praporu. V rámci tohoto nástupu došlo k povýšení vojáků, kteří s přechodem na novou funkci získali vyšší hodnost. Také bylo předáno 43 útočných nožů Cháron, který je jedním ze symbolů chrudimských vojáků. 

Již včera byly předány útočné nože Cháron (foto Jakub Školník)
Foto: Již včera byly předány útočné nože Cháron | autor: Jakub Školník / archiv CZ Defence

Velení výsadkového pluku si plně uvědomuje zodpovědnost, která je na ně kladena. Jednou z největších výzev je bezesporu personální naplněnost nové jednotky. Možná i proto se dnešním dnem spustila nová webová stránka www.43vysadkovypluk.cz, na které případní uchazeči naleznou veškeré informace, které se týkají nejen vstupu k této výběrové jednotce. 

znak_pluk
Foto: Znak 43. výsadkového pluku | archiv CZ Defence

Výsadkový pluk vzniká zcela v souladu s Koncepcí výstavby AČR (KVAČR), schváleného vládou 
České republiky. Při požadavku na třetí manévrový prvek bylo předloženo několik návrhů. Varianta vytvoření výsadkového pluku na bázi výsadkového praporu se ale ukázala jako nejvíce odpovídající současným potřebám AČR na rychle nasaditelný prvek, nejrychleji realizovatelný a v neposlední řadě nejméně náročný na zdroje ze všech variant. Armáda ČR, která dlouhodobě plní velké množství úkolů na ni kladené, si jistě třetí manévrový prvek zaslouží. My jen můžeme popřát chrudimským výsadkářům hodně sil v plnění jejich nelehkých povinností.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP