Gen. Karel Řehka: Armáda má šikovné lidi, má však také obrovské deficity z minulosti

 28. 11. 2022      kategorie: CZ DIALOGY
Přidat na Seznam.cz

V dalším díle našeho pořadu CZ DIALOGY jsme s náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky generálmajorem Karlem Řehkou probírali aktuální ozbrojený konflikt na Ukrajině, potřebu zkvalitňování a modernizaci prostředků v závislosti na nových změnách bezpečnostní situace, řešili jsme také kyberprostor, který se stále častěji propojuje s reálnými bojišti a nezapomněli jsme také na Aktivní zálohu a její význam pro armádu.

Video: Rozhovor s náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky generálmajorem Karlem Řehkou / CZ DEFENCE

Pojďme si nejprve náčelníka Generálního štábu blíže představit. Generálmajor Karel Řeha je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. V roce 1996 absolvoval jako zahraniční kadet roční důstojnický kurz v Královské vojenské akademii v Sandhurstu ve Velké Británii. Během své dosavadní vojenské služby absolvoval mise na území Kosova a Afghánistánu. Byl zástupcem velitele Mnohonárodní divize severovýchod v polském Elblągu, pod kterou spadají alianční jednotky rychlé reakce předsunuté na území Polska a Pobaltí. V letech 2010 až 2014 byl velitelem 601. skupiny speciálních sil generála Moravce. A v letech 2020–2022 byl mimo aktivní vojenskou službu, kdy se stal ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Funkci náčelníka GŠ převzal generál Řehka k 1. červenci letošního roku. Využili jsme proto příležitosti a zeptali se pana generála, jaké jsou jeho zkušenosti z půlročního vedení Armády České republiky, jak se daří posouvat potřebné nákupy nové bojové techniky, jak důležitá je pro armádu Aktivní záloha a další.

Aktuální ozbrojený konflikt na Ukrajině podle generála Řehky ukazuje, že už nejde o klasickou konvenční válku. „Masivně jsou využívány bezpilotní prostředky, používá se elektronický boj. To jsou všechno podněty pro nové vybavení a vize naší armády do budoucna. Jsou tři oblasti, ve kterých je potřeba intenzivně zapracovat. První je modernizace armády, aby dokázala udržet krok ve všech složkách, jako jsou zpravodajská informační podpora, velení, řízení a palebná podpora, mobilita a logistika, udržitelnost, ochrana sil. Toto všechno potřebuje armáda zmodernizovat,“ uvedl náčelník GŠ v rozhovoru. Samozřejmou součástí je pak také personální připravenost, která je podle Řehky dlouhodobě neudržitelná. Armáda totiž stárne a někteří vojáci ze služby odcházejí. To je potřeba změnit. Třetí důležitou oblastí je podle gen. Řehky „kultivace strategického prostředí“. Tím je myšlen konec planých a nikam nevedoucích debat o potřebách armády, kdy musí začít seriózní odborná diskuse, která směřuje ke kvalitní bojeschopné armádě.

rehka_TIT_SEZNAMFoto: V dalším díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si pozvali náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálmajora Karla Řehku | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Generál Řehka má také jasno v tom, jestli osoba náčelníka Generálního štábu, jako nejexponovanější persona armády, je ještě voják nebo politik. „No rozhodně voják. NGŠ v žádném případě nesmí být politik, protože musí dávat politikům vojenská doporučení, a ta doporučení musejí být férová a profesionální. Nakonec je to rozhodnutí politiků, co, jak a kdy se pořídí, ale náčelník GŠ musí být vždycky voják.“ Podle Řehky je však důležité, aby NGŠ politiku vnímal a měl by být schopen ji vyhodnocovat v rámci svých úkolů v obraně, protože ve finále se politika od obrany úplně oddělit nedá. Náčelník Generálního štábu však rozhodně politik být nesmí, doplnil gen. Řehka.

Koncepci výstavby Armády České republiky čeká revize, avšak nebude se jednat o žádnou otočku o 180 stupňů, ale spíše zkvalitňování a modernizaci prostředků v závislosti na nových změnách bezpečnostní situace. „Potřebujete nová auta, potřebujete nová BVP, potřebujete mít funkční logistiku a tak dále,“ shrnuje generálmajor. Podle Řehky jsme v reálném ohrožení: „Já nechci šířit paniku, ale takhle blízko ohrožení jsme prostě už dlouho nebyli. Je potřeba si to připomínat.“ Musíme tedy počítat s tím, že se Česká republika během okamžiku může stát účastníkem konfliktu, což je třeba brát zcela seriózně a realisticky.

Dalším tématem, které se stále častěji objevuje v různých diskusích o bojištích a konfliktech, je pak kyberprostor, který se stále častěji propojuje s reálnými bojišti. Podle generála Řehky je potřeba si uvědomit, že v podstatě celý náš prostor je již digitalizovaný. Bez funkčního kyberprostoru stát např. nevybere daně, lidé si nevyberou peníze z bankomatu. A digitalizace se týká samozřejmě i zbraňových systémů. Proto je jasné, že tato doména je významná a její role bude v budoucnu narůstat, a to jak v rámci nových možností zbraňových systémů, tak ve schopnosti zpracovat obrovské množství dat. S tím samozřejmě, podle generála, přichází potřeba své systémy před případnými útoky ochránit, a proto je součástí činnosti Generálního štábu také vyhodnocování a řízení kybernetických operací.

Náčelník generálního štábu Armády ČR také zdůraznil, jak důležitá je pro armádu Aktivní záloha. „My jsme si tady dlouho lhali do kapsy s tím, že žádný konflikt většího rozsahu v Evropě nehrozí. Evropa se prostě nechala ukolébat mírem. Ignorovali jsme varovné signály a ono se ukázalo, že nic z toho neplatí,“ zdůraznil v rozhovoru generálmajor. Česká republika by se v případě vypuknutí krize na východním křídle stala okamžitě aktivním účastníkem jako stát a samozřejmě i jako armáda. V případě takové hrozby budeme plnit nejen své úkoly na východním křídle, ale zejména tady doma, kdy budeme muset zajistit podporu ve smyslu hostitelské země aliančním jednotkám. A na to prostě profesionální armáda nestačí. „Potřebujete být schopen rychle a efektivně mobilizovat jak lidské zdroje, tak věcné zdroje a z tohoto pohledu je nasazení Aktivní zálohy naprosto zásadní. Aktivní zálohy umíme používat i v míru, a to je výhoda,“ říká Řehka. Ostatně zapojování Aktivních záloh do armádních struktur již dávno probíhá. Zrovna nyní záložáci např. plní úkoly na státní hranici společně s profesionálními vojáky. Někteří záložáci jsou nasazeni v mezinárodní jednotce NATO (Battlegroup) na Slovensku, příslušníci Aktivní zálohy byli v minulosti nasazeni také v Africe či Afghánistánu. Armádě se také podle gen. Řehky již podařilo překonat nedostatky při pořizování výbavy pro AZ. Komplikací pro členy AZ pak mnohdy bývá jejich uvolňování z pracovního poměru za účelem plnění vojenských povinností a výcviku. Tento stav náčelník GŠ vnímá a domnívá se, že zaměstnavatelé doposud dostatečně nedoceňují množství zkušeností, které jejich zaměstnanci při cvičení získávají. „Když třeba chcete někoho, aby vám ve firmě řídil nějaký projektový tým nebo něco podobného, tak se mu například armádní velitelská zkušenost prostě hodí,“ doplnil generálmajor.

Zdroj: CZ DEFENCE

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP