Kolín ocenil své aktivní zálohy, MHD budou mít zdarma.

 10. 12. 2019      kategorie: Aktivní zálohy
Přidat na Seznam.cz

Město Kolín jako první město vůbec, v pondělí 9.12. ocenilo „své“ aktivní zálohy. Jedenáct aktivních záložníků, kteří mají trvalé bydliště v Kolíně, obdrželo z rukou vedení města ocenění a městské benefity za svůj občanský postoj – členství v aktivní záloze.

Aktivní zálohy a vedení msta Kolín
Foto: Jedenáct oceněných aktivních záložníků, kteří mají trvalé bydliště v Kolíně. | army.cz

Starosta města Kolín Mgr. Michael Kašpar, bývalý starosta Kolína – nyní poslanec Mgr. Vít Rakušan, první místostarostka Mgr. Iveta Mikšíková a místostarosta Michal Najbrt se v krásné obřadní síni historické budovy kolínské radnice setkali se „svými“ aktivními záložníky a předali jim pamětní list, minci města Kolína a také tři městské benefity.
Kolínské zálohy tak ve svém městě budou mít zdarma městskou hromadnou dopravu, vstup na městský plavecký bazén a vstup do městské knihovny.

Vedení msta Kolín
Foto: Kolínské zálohy ve svém městě budou mít zdarma městskou hromadnou dopravu, vstup na městský plavecký bazén a vstup do městské knihovny | army.cz

Setkání se zúčastnil také Ředitel Krajského vojenského velitelství Praha – Středočeský kraj plk. gšt. Ing. Roman Tkačík. Společně s panem starostou  Mgr. Michaelem Kašparem na místě podepsali memorandum o spolupráci a rozvoji aktivní zálohy.

Výše uvedené ocenění aktivních záložníků by určitě mohlo být inspirací pro další města, ve kterých slouží příslušníci Aktivní zálohy.

Aktivní záloha je již plně profesionální uskupení fungující na dobrovolnosti občanů České republiky převzít závazek a udržovat vlastní vojenskou připravenost.

Ocenní msta Kolín aktivním zálo_níkom
Foto: Ocenění aktivních záložníků městem Kolín | army.cz

Aktivní Záloha AČR se může pyšnit tím, že patří k nejrychleji se rozšiřující záloze v regionu. Do roku 2025 se počítá s plnou naplněností čítající 5000 příslušníků Aktivní Zálohy. Historie AZ AČR navazuje již na prvorepublikové tradice záložník jednotek,  nicméně tak jak ji známe dnes, začala Aktivní Záloha vznikat až v roce 1999, kdy tehdejší náčelník generálního štábu povolal první záložníky na dobrovolné vojenské cvičení. Tito vojáci se pak po roce 2002 stali páteří pro vznik Aktivní Zálohy.

Asi největší milník přichází v roce 2016 po změně legislativy. V rámci těchto změn je upraveno odměňování příslušníků AZ na úroveň profesionálních vojáků a zvyšuje se maximální počet dní, které může voják AZ odcvičit. Po změně zákona se mění i struktura AZ. Vznikají jednotky AZ u většiny bojových útvarů, stávající jednotky se rozrůstají a struktury AZ začínají postupně prorůstat i do vyšších velitelských funkcí až do hodnosti plukovníků.

az_01
Foto: Aktivní záloha je již plně profesionální uskupení fungující na dobrovolnosti občanů České republiky převzít závazek a udržovat vlastní vojenskou připravenost. | army.cz

Tento trend se promítá i do výcviku jednotlivců, kdy jsou tito kromě základních funkcí postupně cvičeni i jako osádky bojových vozidel, či operátoři zbraňových systémů.

 Autor: Petr Žák

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP