Leopard 2 přinese 73. tankovému praporu dlouho očekávané schopnosti na úrovni předpokládané našimi spojenci

 16. 05. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ve středu 18. května 2022 je na programu jednání vlády mj. informace o veřejné zakázce "T-72M4 CZ - opravy a udržování". Jde o téma, které svým způsobem úzce souvisí s informací z uplynulého týdne, kdy ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v pořadu České televize Události a komentáře uvedla, že vláda jedná s Německem o kompenzaci české těžké bojové techniky poskytnuté Ukrajině. Půjde o pořízení hlavních bitevních tanků Leopard. A samozřejmě se bude jednat o verzi Leopard 2, resp. 2A4 a vyšší, navzdory různým smysl poněkud postrádajícím úvahám o původních Leopardech 1, které se záhy po rozhovoru objevily v tisku. Právě verzi 2A4 měla ministryně obrany nepochybně na mysli, když tehdy hovořila o osmi verzích a verzi "někde uprostřed" –⁠ dodávka Leopardu 1 by mohla být zajímavá pro Vojenský historický ústav. Z hlediska modernizace výzbroje 7. brigády o nich řeč být nemůže. Současně s projektem zavedení Leopardů 2 se otevírají otázky jejich počtu, a také osudu dosavadních tanků T-72M4 CZ.

leopard_TITFoto: Tanky Leopard 2A7+ patří po všech stránkách ke světové špičce a dalece překonávají vše, co proti Západu může teoreticky postavit Rusko. (ilustrační foto) | KMW

V první řadě je třeba dodat, že i v případě tanků Leopard 2 hovoříme o dvou různých verzích. Formou daru, tj. kompenzace za Ukrajině ze skladů AČR poskytnuté tanky T-72M, by měla Armáda České republiky obdržet dvacítku Leopardů verze 2A4. Jde o rozšířenou variantu tanku z přelomu 80. a 90. let. Těmito tanky dnes disponuje například Polsko, Rakousko, a nově také Maďarsko. Právě po vzoru Maďarska, na rozdíl od Polska, by se Česká republika měla dále vydat cestou nákupu dalších zřejmě až čtyř desítek modernějších Leopardů, ideálně minimálně ve verzi 2A7 z roku 2017. 

Tanky Leopard 2A4 mohou být vojákům 73. praporu teoreticky dodány velmi rychle a okamžitě může navázat přeškolení osádek a výcvik vojáků, který následně zaručí plynulejší přechod praporu na aktuální variantu 2A7+, ať již by mělo jít v českých podmínkách o modernizaci pořízených 2A6, 2A7, nebo přímo z Německa zakoupenou poslední verzi včetně posledních aplikovaných technologií ve stavu, v němž Leopardy 2A7V přicházejí k útvarům Bundeswehru nebo jako 2A7HU do Maďarska.

Tanky standardu 7+ patří po všech stránkách ke světové špičce a dalece překonávají vše, co proti Západu může teoreticky postavit Rusko (o nasaditelnosti tanků Armata a jejich skutečných schopnostech není mnoho známo). Od starších verzí se liší výkonným kanónem ráže 120 mm v délce 55 ráží, odolnější pasivní a účinnější aktivní ochranou, výkonnější pomocnou pohonnou jednotkou a nejmodernějšími elektronickými přístroji včetně termovizních, jimiž kromě velitele a střelce disponuje také řidič.

Na modernizaci a/nebo přímo výrobě českých tanků 2A7 se bude zcela určitě vysokou měrou podílet také domácí průmysl, který následně bude hrát klíčovou roli v údržbě tanků během jejich životního cyklu. A to s výhodami, které poskytuje seskupení zemí-uživatelů tanků Leopard, tzv. LeoBen, a s nespornou výhodou, že výrobce tanků, společnost Krauss-Maffei Wegmann, sídlí v nedalekém Mnichově.

Příchod Leopardů 2A4 se přitom na první pohled jeví, na rozdíl od problematické a zdlouhavé modernizace (či technického zhodnocení) stávajících tanků T-72M4 CZ státním podnikem VOP CZ, jako velmi výhodné a vhodné řešení. Bojová hodnota Leopardů 2A4 je zřejmě oproti českým modernizovaným tankům T-72M4 CZ ve většině parametrech nižší, ale budou plně k dispozici, zatímco české tanky postupně procházejí do roku 2026 opravami a modernizací, a k dispozici jich tak je u útvaru jen zlomek. Ostatně podobným způsobem k modernizaci svého tankového vojska přistoupilo Maďarsko, kam již byly také první ze dvanácti zakoupených Leopardů 2A4 dodány a byl zahájen výcvik osádek pro budoucí přezbrojení na variantu 2A7HU (těch bude mít Maďarsko celkem 44).

Využije-li Česká republika nabídky daru dvaceti Leopardů 2A4, bude mít těchto starších vozidel výrazně více než Maďarsko. Díky tomu může proběhnout rychlejší a intenzívnější přeškolení osádek. Leopard 2 na rozdíl od T-72 nemá automatické nabíjení, ale čtyřčlennou osádku včetně nabíječe. Diskuse o výhodách jednoho i druhého přístupu jsou nekonečné. Zjednodušíme-li argument pro ruční nabíjení, spočívá v tom, že první tři výstřely, v boji často rozhodující, je tank se čtyřčlennou osádkou schopen provést rychleji než tank s automatickým, a tedy konstantě rychlým nabíjením. A současně nejen na Ukrajině sledujeme zhoubnou vlastnost tanků sovětské koncepce, které mají díky nevhodnému způsobu uložení munice tendenci při zásahu explodovat s fatálními důsledky pro osádku. Na druhou stranu, a tím tuto odbočku uzavřeme, je pravdou, že vyvíjený tank nastupující generace MGCS počítá s automatickým nabíjením.

Vyšší počet tanků Leopard 2A4 by rovněž naznačil, že je bude možné využít nejen k výcviku, ale také jako výzbroj pro tankovou rotu aktivních záloh. Další čtyři desítky tanků Leopard 2A7+, které se od 2A4 na první pohled liší šípovitým čelním pancířem věže (a delší hlavní zbraní), zajistí stabilní nasaditelnost tří profesionálních rot – na rozdíl od stávajícího tabulkového počtu 30 kusů T-72M4 CZ budou k dispozici také zálohy. Rozdílů mezi 2A4 a 2A7+ je přirozeně mnoho – patří mezi ně odlišný systém řízení palby, a přechod na moderní tanky tak nebude prostý komplikací. Na druhou stranu i tanky 2A4 jsou v budoucnu modernizovatelné na standard 2A7, a desítky tanků Bundeswehru již tímto procesem prošly. Rozhodně bude při takové modernizaci vhodné se poučit z polských problémů, které narážejí na komplikace dané mj. licenčními omezeními danými vztahem mezi výrobcem KMW a realizátorem modernizace, jímž je společnost Rheinmetall.

Je-li řeč o tancích Leopard 2A4, jsou v diskusích okamžitě připomínány ztráty tureckých tanků v Sýrii. Celkově mělo jít o desítku tanků, které byly vyřazeny řízenými střelami Fagot nebo Konkurs, najely na minu nebo je poškodilo improvizované výbušné zařízení. V této věci je třeba dodat, že šlo o tuto starší variantu tanku a že svou roli vždy hraje také otázka vycvičenosti a zkušenosti osádek a okolnosti a podmínky nasazení tanků. Hojně je zmiňována také hmotnost tanků Leopard blížící se 70 tunám, a z toho plynoucí omezení při pohybu přes české mosty. Jistě, je třeba to brát do úvahy, avšak hmotnost těchto vozidel není samoúčelná a přináší odolnost a schopnosti, které lehké tanky sovětské konstrukce nemají a mít nemohou. Připomeňme také, že tanky Leopard 2 má kromě Slovenska každá naše sousední a spojenecká země.

Tanky jako takové potvrzují ve všech konfliktech svou účinnost. Na moderním bojišti přesyceném účinnými protitankovými zbraněmi samozřejmě dochází ke ztrátám, ale kombinace rychlosti, odolnosti a mohutné palebné síly má a i nadále bude mít, zejména s využitím moderních technologií a díky integraci s ostatními systémy, svůj efekt a své využití. Tanky Leopard 2 jsou dnes jedinými vyráběnými moderními hlavními bitevními tanky v západní Evropě, a jako takové jsou pro přezbrojení 73. praporu logickou volbou. V jejich podobě získá Armáda České republiky zbraně určené nikoli pro expediční mise, ale pro obranu teritoria České republiky a spojenců v rámci NATO. V neposlední řadě zařazením tanků Leopard 2 do výzbroje přijdou zkušenosti a schopnosti pro český obranný průmysl, které pak bude moci dále rozvinout při vývoji a zajištění provozu tanků nastupující generace.

A poznámka pod čarou: jestliže si Polsko se svými dlouhodobě značnými investicemi do obrany dovoluje provozovat v podobě tanků PT-91, Leopard 2PL, M1A2 Abrams a dokonce Challenger 2 čtyři různé platformy hlavních bitevních tanků, Česká republika by měla racionálně spoléhat na jedinou. V důsledku výše uvedeného spolu s převzetím tanků Leopard 2 by se pak mělo najít uplatnění pro zbývající uložené T-72M i pro modernizované T-72M4 CZ. Otázkou je, zda má za dané situace smysl vůbec pokračovat v diskutabilním projektu technického zhodnocení těchto tanků, jehož účelem bylo prodloužit jejich životnost do roku 2030, zatímco by mělo být velmi záhy zahájeno přeškolení a výcvik na Leopard 2.

Zdroj: armyrecognition.com, Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jakub Samek

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP