Vojáci trénovali, jak přežít v extrémních podmínkách

 06. 06. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Schopnost zachránit se v případě nenadálých, krizových situací patří k základním dovednostem a je nedílnou součástí výcviku jak leteckého personálu, tak příslušníků jednotek pozemních sil. Výcvik připravující vojáky na zvládnutí těchto dovedností, známý pod zkratkou S. E. R. E., absolvují od roku 2011 všichni příslušníci Armády ČR. 

img_13397
Foto: S.E.R.E. úrovně C pro osádky vrtulníků: Zasazení vojáků do neznámého prostoru | army.cz

Tři úrovně, pro piloty ta nejvyšší

Jak by se zachovaly v tíživých momentech, například po nouzovém opuštění vrtulníku, havárii či sestřelení vrtulníku a nestaly se zajatci znepřátelených jednotek, si v posledních květnových dnech prověřily letecké osádky strojů z 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

img_13392
Foto: S.E.R.E. úrovně C pro osádky vrtulníků: Improvizovaný přístřešek | army.cz

Výcvik S. E. R. E. (Survival, Escape/Evasion, Resistance, Extraction) je členěn do třech úrovní náročnosti (A, B, C), přičemž letecký personál musí dosáhnout té nejvyšší. Pod vedením certifikovaných instruktorů oddělení záchranné a výsadkové přípravy vrtulníkové základny si posádky vrtulníků trénovaly postupy v přežití, útěku, vyhýbání se zajetí, odolávání v zajetí a vyzvednutí. Prvotní základní kurz S. E. R. E. úrovně C musí vojáci absolvovat na Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově a má platnost tři roky. Po uplynutí této doby je pro ně obnovující kurz připravován na mateřské základně a musí jej opakovat každé tři roky.

img_13420
Foto: S.E.R.E. úrovně C pro osádky vrtulníků: Strava | army.cz

Po zahajovacím brífinku a rozdání mapových podkladů byli vojáci vrtulníkem zasazeni do neznámého prostoru. Během stanovené doby se museli skrytě přemístit po trase do určeného bodu vyzdvižení – záchrany. Základním úkolem bylo pohybovat se v terénu neslyšně a skrytě tak, aby nebyli zajati. Během přesunu na ně čekaly léčky, pasti a strážní stanoviště s cílem je dopadnout, a to i za využití strážní jednotky se služebními psy. „V případě zajetí se ocitají ve fázi odolávání a je na ně vyvíjen psychický nátlak, kdy jsou nuceni prozradit citlivé informace,“ prozradil hlavní instruktor kapitán M. H. „Po náročném přesunu si musí rychle vybudovat dočasné improvizované přístřešky k přenocování, připravit skryté ohniště a stravu, “ dodal M. H.

img_13400
Foto: S.E.R.E. úrovně C pro osádky vrtulníků: Zasazení strážní jednotky se služebními psy | army.cz

Alfou a omegou úspěšné záchrany izolované osoby je komunikace s cílem prověřit zachraňovanou osobu a navigovat záchranný prostředek (vrtulník). Letecký personál musí bezpodmínečně zvládat přesně definované postupy komunikace a navigace. Komunikace probíhá na záchranné radiostanici na mezinárodně určené frekvenci a to v angličtině.

img_13403
Foto: S.E.R.E. úrovně C pro osádky vrtulníků: Komunikace izolovaných osob se záchranným vrtulníkem pomocí radiostanice | army.cz

„V následujících dnech byli vojáci podrobeni spánkové deprivaci, fyzickému a psychickému vyčerpání bez možnosti doplnění stravy a s minimem vody,“ popsal M. H. Všechny tyto činnosti vyústily v nejcitlivější fázi operace, a to vyzvednutí leteckým záchranným týmem. Samotné vyzvednutí nespočívá jen v perfektní komunikaci a spolupráci s osádkou záchranného vrtulníku, nýbrž i v přesné navigaci a signalizaci správného místa pomocí signalizačních prostředků.

Výcvik S. E. R. E. klade vysoké požadavky na jednotlivce jak v oblasti psychické zátěže, manuální zručnosti, tak i v technických dovednostech. „Pilot jako izolovaná osoba musí prokázat vysokou míru rychlého rozhodovacího procesu, osobnostní vyspělosti a ochotu sáhnout si na dno svých vlastních limitů,“ uzavírá kapitán M. H.

img_13414
Foto: S.E.R.E. úrovně C pro osádky vrtulníků: Přesun do záchranného vrtulníku | army.cz

S. E. R. E. pro jednotku vyčleněnou pro bojové uskupení EU

V táborské posádce byl kurz S. E. R. E. úrovně B primárně určen pro příslušníky 42. mechanizovaného praporu, kteří jsou aktuálně vyčlenění do bojového uskupení Evropské unie pod vedením Německa v druhé polovině letošního roku.

2_3904
Foto: S.E.R.E. úrovně B pro vojáky vyčleněné pro bojové uskupení EU: Rozdělávání ohně bez zápalek | army.cz

Kategorie B je učena pro všechny vojáky, kteří se připravují do zahraniční operace nebo jsou součástí jednotky předurčené pro nasazení mimo ČR včetně všech výsadkových odborností. Výhledově se bude týkat všech příslušníků bojových jednotek.

4_3429
Foto: S.E.R.E. úrovně B pro vojáky vyčleněné pro bojové uskupení EU: Ukázka balení materiálu | army.cz

„Tento kurz se hodně soustředí na situace, kdy je voják v zajetí. Cvičíme každého tak, aby zvládl skrytý přesun z místa incidentu do místa vyzvednutí, navázat kontakt se svojí jednotkou a podobně. V teorii se pak hlouběji věnujeme činnosti v zajetí, tedy jak si pomoci při výsleších, jak odpovídat, reagovat a jak se chovat,“ vysvětlil instruktor, nadrotmistr J. V.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP