Lubomír Metnar: Důvěru veřejnosti si armáda buduje hlavně tím, jak je vidět

 25. 12. 2020      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Konec roku bývá často časem bilancování a rok 2020 toho přinesl opravdu hodně. Všichni jsme se tento rok např. museli vypořádat se zcela novými výzvami, které nám připravil koronavirus. V této těžké době se jasně ukázalo, že se naprostá většina lidí i přes různé hrozby a rizika dokáže stmelit a společně nastalým problémům úspěšně čelit. Naše armáda tento rok jednoznačně ukázala, že s ní můžeme 100% počítat a to nejen v boji s koronavirem. Jaký byl tento rok pro naši armádu a jaký bude ten příští, jsme se zeptali ministra obrany ČR, pana Lubomíra Metnara.

LM pracovnaFoto: Ministr obrany Lubomír Metnar | archiv Lubomíra Metnara / army.cz

1) Pane ministře, celá společnost prochází těžkým obdobím, není tomu jinak ani u armády. Vojáci sice pomáhají, kde je třeba, ale zároveň se hovoří o škrtech. Jaká je tedy realita?

Rok 2020 přinesl situaci, kterou nikdo nečekal a svět na ní nebyl připraven. Pandemie koronaviru převrátila většinu dosavadních jistot. Jedna ale zůstala. Opět se ukázalo, že armáda je tady, aby v případě krize přišla lidem na pomoc. A tak se také stalo. Na jaře bylo v akci nejen na hranicích přes 3,5 tisíce vojáků a i nyní pomáháme všude tam, kde je třeba. Ať už jde o nemocnice, domovy sociální péče, dětské domovy, při odběrech nebo v týmu pro chytrou karanténu. 

I z tohoto pohledu mi přišly vzrušené debaty o rozpočtu jako zbytečné a vůči vojákům nespravedlivé. Není férové na jedné straně automaticky očekávat pomoc a na druhé straně škrtat. To už jsme v minulosti zažili a armáda se z toho dodnes vzpamatovává. Výsledkem ve Sněmovně je nakonec kompromis, který byl nutný, abychom se neocitli v rozpočtovém provizoriu. 

2) Jaký bude další postup, aby armáda o 10 miliard ze svého rozpočtu nepřišla? A jak je to s Vaší rezignací, kterou jste v případě krácení výdajů na obranu již dříve anoncoval?

Od pana premiéra, ministryně financí i vicepremiéra a předsedy ČSSD mám jasný příslib, že jde o dočasné řešení a ministerstvo obrany o tyto peníze nepřijde. Hned na první schůzi vlády po Novém roce požádám o vrácení 10 miliard z rozpočtové rezervy zpět do resortního rozpočtu. Tudíž ve výsledku armáda o peníze potřebné na svůj rozvoj nepřijde a dostane tolik, kolik potřebuje, aby mohla modernizace pokračovat podle plánu. A pokud se vše podaří, a já nevidím důvod tomu nevěřit, nemám důvod rezignovat. 

3) Bez těžké brigády není armády, mluví se jasně o armádě ve vztahu k 7. mechanizované brigádě. Ta by měla v rámci největší budoucí akvizice získat nová BVP. Můžete nám potvrdit, že se jich naši vojáci v následujících letech dočkají, čímž armáda splní závazek vůči NATO?

Já pevně věřím, že se dočkají. Pořízení 210 kusů nových BVP je jedním ze tří strategických projektů, které chceme příští rok dovést k podpisu smlouvy. Pokud vše půjde podle aktuálního plánu, vítěze ze tří kandidátů vybereme a smlouvu podepíšeme v polovině roku. 

4) Jaké další akvizice jsou podle Vás nutné a prioritní? Půjde o nové terénní vozy, které nahradí zastaralé UAZy a pomalu dosluhující Land Rovery, výstroj / výzbroj jednotlivých vojáků či něco jiného?

Zbylé dva hlavní projekty na příští rok jsou nová francouzská děla a čtyři baterie izraelského protiletadlového raketového systému SHORAD. Obojí již schválila vláda a my teď jednáme s dodavateli a připravujeme smlouvu. V obou případech chceme podpis stihnout v první polovině příštího roku. Terénní automobily máme pod smlouvou a prvních Toyot se vojáci dočkají ve druhé půlce roku 2021. Na dodávky osobní výzbroje a výstroje už máme podepsané rámcové smlouvy celkem za 5 miliard Kč a nové ruční zbraně, balistické vesty nebo přilby už vojáci postupně fasují. 

5) Jaké konkrétní kroky obrana v rámci potřebné modernizace činí? Nepůsobí zrovna nejlépe, když na jedné straně naši vojáci potřebují např. novou výstroj, batohy a mnohé další a na druhé straně se dovídáme o neschopnosti resortu vyčerpat finanční prostředky pro daný rok.

Rozpočet Ministerstva obrany od roku 2015 významně roste, a přesto se míra nedočerpání přidělených zdrojů, takzvané nároky z nespotřebovaných výdajů, zásadním způsobem snižuje. Je to jedna z priorit, kterou jsem si po mém příchodu na obranu stanovil. V roce 2018 jsme nevyčerpali 3,5 miliardy, loni 2,6 miliardy a v letošním roce děláme maximum, abychom tento klesající trend udrželi. A přestože ještě není fiskální rok ukončen, průběžná čísla vypadají velmi slibně. A to máme přitom rozpočet o 5 miliard vyšší než loni. 

A to je navíc třeba si otevřeně přiznat, že koronavirová krize nám situaci rozhodně neulehčila. Nemožnost osobních jednání některé projekty zdržela. A řada firem má potíže s výrobou a dodávkami. A ta rovnice je jednoduchá - pokud dodavatel nesplní termín dodání, my nemůžeme zaplatit. V restauraci také nezaplatíte za jídlo, které vám ještě nedonesli.

6) Inspirujete se v rámci nákupů u spojenců v NATO? Řešíte otázku společných nákupů? Přeci jen formát V4 (Visegrádské čtyřky) by měl být tažným koněm a etalonem vzájemné spolupráce, avšak v současnosti je spíše zřejmé, jak si např. v rámci jednotlivých nákupů každý jede ve své linii. Můžeme jmenovat např. nákupy Polska a Maďarska, které v podstatě kopírují i naše požadavky.

O spolupráci v rámci Visegrádu se v minulosti vždy hodně mluvilo, ale nikdy nic reálně neudělalo. Proto jsme k tomu s ministry obrany V4 přistoupili pragmaticky. Nemá smysl vymýšlet obří společné projekty, které vždy nakonec skončí na tom, že každý chce něco trochu jiného a v jiném čase. Teď finalizujeme dva společné nákupy munice. To bude odrazový můstek k dalším projektům.  

7) Veřejnost dlouhodobě vnímá naši armádu velmi pozitivně. Máte v plánu nějaké konkrétní kroky do budoucna, aby se popularita AČR udržovala i nadále?

Důvěru veřejnosti si armáda buduje hlavně tím, jak je vidět. Třeba teď po celé České republice během boje s Covid-19. Samozřejmě lidé vnímají i pochvalné ohlasy na působení našich vojáků v misích. Ale hlavní je a vždy bude, aby lidé viděli na vlastní oči vojáky u nás doma. Nejen v televizi, ale i v rámci různých slavnostních akcí nebo dětských dnů. O armádní ukázky je obrovský zájem, celý rok dostávám žádosti od starostů nebo organizátorů. A kde to jde, snažím se vyhovět. Dalším krokem k popularitě je v dnešní době prezentace na sociálních sítích. A i v tomto ohledu odvádí armáda dobrou práci.  

bann_2270Foto: Důvěru veřejnosti si armáda buduje hlavně tím, jak je vidět. Třeba teď po celé České republice během boje s Covid-19. (ilustrační foto) | army.cz

8) Co péče o naše válečné veterány a odcházející vojáky? Je stávající systém péče dostatečný? Dokáže obrana připravit tyto bývalé vojáky na civilní život?

Na péči o veterány máme specializovaný odbor. Ten má nyní nové vedení a jasné zadání, aby se zaměřil zejména na novodobé veterány. Těch jsou tisíce a přibývají. V tomto duchu také připravujeme novou koncepci péče o ně.

9) Každoročně z armády odchází stovky vojáků, někteří nechtějí dále pokračovat, některým nebyl prodloužen závazek. Na sociálních sítích se často dočteme o odchodech vojáků před dosažením výsluh. Veřejnost pak může nabýt vědomí, že voják armádě věnuje svá nejlepší léta a odměnou mu pak je předčasné ukončení poměru a obtížné uplatnění v civilu.   

Nelíbí se mně, jak se tohle téma démonizuje. Neprávem. Nechal jsem si doložit skutečná data. Například v letošním roce zanikne služební poměr více než 800 vojákům z povolání. Nejčastějším důvodem je uplynutí stanovené doby služby, to je případ 320 vojáků. Z nich jen 9 zanikne služební poměr v době, kdy mají odslouženo 12-15 let. Druhým nejpočetnějším důvodem je odchod na vlastní žádost. Letos se to týká 220 vojáků, z nichž 16 odchází v intervalu 12-15 let služby. Vidíte sám, že nejde o žádné systémové neprodlužování závazku ze strany nadřízených. Pokud však voják cítí křivdu, může se bránit a já věřím v objektivitu těch, kteří následně rozhodují.    

10) Vraťme se k technice. Hovoří se o nákupu sofistikovaných bezpilotních letadel (dronů). Jde o příslib či o skutečné plány? Kdy by měl být případně realizován první nákup či zahájení akvizic?

Máme reálné plány. Žijeme ve 21. století, jdeme s dobou, budujeme moderní armádu. A k té patří i bezpilotní prostředky. Proto letos v lednu vznikl v Prostějově 533. prapor bezpilotních systémů. Do roku 2025 by měl mít cca 300 vojáků a odpovídající vybavení. V současné době disponuje jednotka dvěma typy průzkumných dronů - Raven a Scan Eagle. V našich plánech je v letech 2023-27 rozšíření výzbroje praporu i o taktické víceúčelové drony, které jsou schopné nést výzbroj. Předběžně máme na nákup vyčleněných až 1,5 miliardy Kč.

11) Co neúspěšné akvizice na pořízení nových letounů typu business jet? Dvojice JAK-40 byla již vyřazena z provozu, Challenger je také již na konci životnosti. Vypíše obrana v dohledné době výběrové řízení na tento typ letounu?

Nevypíše. V akvizičních plánech se s podobným nákupem počítá až kolem roku 2025. Teď musíme dokončit hlavně přezbrojovací projekty v oblasti pozemních sil. Co se týče letectva, podařilo se v loňském roce podepsat smlouvy na 12 amerických vrtulníků a dva nové letouny CASA. Vrtulníky dorazí na náměšťskou základnu do roku 2023, stroje CASA na kbelskou příští rok.  

12) Jak hodnotíte Vaši dosavadní komunikaci s Generálním štábem? Vidíte zde nějaké mezery či nedostatky? Dokáže podle Vás armáda správně a efektivně specifikovat své požadavky?

S generálem Opatou i jeho kolegy z generálního štábu máme velice korektní vztahy. Komunikujeme spolu často, jak během porad vedení resortu, tak na bilaterální bázi. A na výsledku, mám zejména na mysli nákupy výstroje a výzbroje, se to pozitivně odráží. V loňském roce jsme v této oblasti uzavřeli smlouvy za 43 miliard, letos za 12 miliard. Pokud příští rok dotáhneme projekty na BVP, děla a SHORAD, půjde o smlouvy téměř za 70 miliard. Podobné tempo tady v minulosti nikdy nebylo a je to společná práce ministerstva i generálního štábu.   

13) V rámci výběrových řízení je většinou kladen důraz na finální cenu. Opravdu je nezbytné, aby při výběrových řízeních hrála, vyjma splnění dalších požadavků, tak důležitou roli nejnižší cena? Úředník pak rozhoduje právě na základě ceny, ačkoliv voják by si přál něco odlišného např. na základě zkušeností od aliančních partnerů či díky vlastním zkušenostem z misí.

Musíme se chovat efektivně a peníze státu utrácet smysluplně. Kde to jde a existuje více produktů splňujících požadované parametry, vybíráme na základě nejnižší ceny. Příkladem jsou terénní automobily. Dostali jsme10 nabídek a rozptyl byl od vítězných 893 tisíc za vozidlo až po 3 miliony. 

Armádní technika je velmi specifická komodita a často poptáváme konkrétní výrobek. V takovém případě vždy před uzavřením smlouvy trváme na nezávislém externím posouzení ceny. Je to naše pojistka a ujištění, že když něco pořizujeme napřímo, je cena v místě a čase obvyklá. A jsme opravdu zodpovědní a často ověřujeme cenu i v případě, kdy to zákon přímo nevyžaduje.   

14) Pane ministře, důležitým prvkem obrany státu je ochrana před řadou kybernetických hrozeb. Je armáda připravena čelit těmto nepřátelským aktivitám? Nedávno jsme zaznamenali událost, kdy byl oficiální web AČR a MO army.cz vystaven hackerskému útoku a nešlo se na něj dostat.

Děláme maximum, aby armáda na podobné hrozby byla připravena. Proto vzniklo v Brně specializované velitelství kybernetických sil a informačních operací, proto se na tuto problematiku zaměřuje i Vojenské zpravodajství, které by na základě novely zákona, který je nyní v parlamentu, mělo zajistit kybernetickou obranu klíčové infrastruktury naší země před vnějšími útoky. Stejně jako řada jiných webů, i naše stránky jsou v hledáčku útočníků, zejména ve formě phishingových útoků na účty uživatelů. Myslím, že jako celek jim čelíme úspěšně. Problém, na který se ptáte, byl interního technického charakteru, kdy došlo k výpadku diskových polí.  

15) Chválíte své podřízené, když si to zaslouží, nebo jste typ „managera,“ který považuje vysoké nasazení za samozřejmost?

Byl bych špatný manažer, kdybych se neorientoval na výkon. Sám jedu často od rána do večera a mé okolí to dobře ví. A rozhodně nemám problém poděkovat a pochválit za dobře odvedenou práci. Myslím, že podobná pozitivní motivace je lepší, než křik a zbytečné emoce.

16) Nedávno jsme na CZ Defence psali o podpoře českého obranného průmyslu (nejen) v rámci výběrových řízení, kdy by podpora českých firem ze strany MO resp. AČR neměla být za každou cenu, pokud nejsou české výrobky či služby vůči zahraničním produktům dostatečně konkurenceschopné. Souhlasíte s tímto tvrzením?

Podpora domácího průmyslu je strašně důležitá. Proto jsme obnovili od ledna 2020 na MO sekci průmyslové spolupráce. A na podzim mj. spustili na sítích kampaň VímeCoMáme. Od mého příchodu na ministerstvo bylo uzavřeno 30 tisíc smluv za 100 miliard korun. Z toho bylo 97 % smluv v hodnotě 70 miliard uzavřeno s českými firmami. Je-li dodavatel ze zahraničí, trváme na 30 nebo 40% podílu českého průmyslu. Veřejnost si musí uvědomit, že investice do obrany se současně pozitivně odrážejí ve výběru daní, v růstu HDP a zaměstnanosti.
Zároveň samozřejmě chceme pro vojáky to nejlepší. Pokud tento materiál naše firmy nabízejí, snažíme se oslovit je. Pokud ne, volíme zahraniční řešení.

17) Pane ministře, v jakém stavu si představujete naši armádu v roce 2025. Co by mělo být do této doby vyřešeno a na co se podle Vás spěchat nemusí?

Měla by to být armáda vybavená novou technikou a početně silnější na straně profesionálních vojáků i příslušníků aktivní zálohy. Armáda, která stejně jako dnes bude oporou občanům naší země a zároveň plnící spojenecké závazky. Našlápnuto máme dobře. A já věřím, že i po volbách na podzim roku 2021 budou politici zodpovědní a nastavený trend bude pokračovat.

18) Máte za sebou dlouholeté zkušenosti z policejního sboru včetně řízení Ministerstva vnitra. Lze nějakým způsobem porovnat činnost zmíněného resortu s Ministerstvem obrany?

Jsou to v mnoha věcech srovnatelné resorty. Oba mají na starosti bezpečnostní sbory a pod oba spadají strategické státní podniky. Agenda vnitra je o něco širší, obrana je zase specifická a složitá miliardovými akvizičními projekty.       

19) Pane ministře, neuvažoval jste v mládí, že se stanete vojákem z povolání?

O armádu jsem se jako každý malý kluk zajímal, ale mým přáním vždy bylo stát se policistou. A přání se nakonec stalo realitou. Služba u policie má s tou v armádě leccos společného, což ulehčilo i můj nástup na ministerstvo obrany. Práce vojáků si velmi vážím a jsem na ně patřičně hrdý.    

20) Zajímáte se o vojenskou historii? Pokud ano, o které konkrétní období?

Zajímám. A už se těším, až bude po rekonstrukci znovu otevřené žižkovské armádní muzeum. Mám-li jmenovat jedno období, je to první republika a konkrétně 30. léta minulého století. Armáda se posilovala a československý zbrojní průmysl patřil k absolutní světové špičce.   

LM u obrazu
Foto: Chci popřát Vaší redakci i všem čtenářům pěkné Vánoce a v novém roce zejména pevné zdraví. To je teď ze všeho nejdůležitější. | archiv Lubomíra Metnara / army.cz

Pane ministře, děkuji za rozhovor.

Já také děkuji a chci popřát Vaší redakci i všem čtenářům pěkné Vánoce a v novém roce zejména pevné zdraví. To je teď ze všeho nejdůležitější.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP