Mikael Segerman: Nabízíme českému obrannému průmyslu pomocnou ruku a šanci na vyspělou budoucnost

 09. 05. 2021      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

BAE Systems se se svým bojovým vozidlem pěchoty CV90 MkIV uchází o vítězství v tendru pro českou armádu. Společnost vsadila na spolupráci především s českými státními průmyslovými společnostmi. Prim hraje VOP CZ, celkem ale BAE Systems identifikovala a jedná s více než 40 dalšími průmyslovými partnery, někteří z nich jsou již součástí dodavatelského řetězce BAE Systems v rámci dodávek pro další uživatelské projekty. Bojového vozidla pěchoty CV90 od BAE Systems se prodalo již více než 1 280 kusů a je ve službě 7 zemí. Vozidlo bylo v minulosti opakovaně nasazeno v tvrdém boji v terénu. Do modernizace svých stávajících flotil investují také současní uživatelé. Velmi důležitý je v tomto ohledu zejména program modernizace vozidel pro Nizozemsko, zahrnující novou, moderní a pro vojáky a armádu vysoce účinnou věž, vybavenou 35 mm zbraní Bushmaster III. Věž MkIV bude do České republiky nabízena ve verzi 30 mm. Nejen o výše uvedeném jsme se pobavili s Mikaelem Segermanem, který v České republice výrobce tohoto BVP zastupuje. 

mikeFoto: Mikael Segerman | BAE Systems / CC BY-NC-ND

1) Uplynulých 12 měsíců bylo z pohledu tendru na bojová vozidla pěchoty značně turbulentních. Nemohu se nezeptat – věříte ještě, že se jej podaří dotáhnout do konce? 

Situace nebyla snadná, zejména kvůli dopadu pandemie, která ovlivnila všechno, včetně procesu výběru nových BVP pro armádu ČR. Došlo ke zpoždění, což je pochopitelné. Nezáleží na tom, čemu já nebo my věříme, důležité je to, čemu věří ti, kdo projekt připravovali a realizují. Myslím, že z mnoha diskusí je zřejmé, že program dodávek nových vozidel ke splnění závazku NATO je zásadní. Myslím, že si všichni zúčastnění uvědomují nutnost projít tímto procesem. Pokud by byl program dále zastaven nebo odložen, způsobilo by to zásadní zpoždění a armáda ČR by s největší pravděpodobností neobdržela vozidla dříve než dlouho po roce 2030.

2) Věříte tedy, že lze stihnout testování vozidel, finální nabídku a celkové vyhodnocení i s podpisem smlouvy? 

Uvědomuji si, že termínově je to napjaté, ale pokud bude vůle, zvládnout to lze. Celý proces byl velmi dobře připraven, Ministerstvo obrany jedná transparentně. Pokud se nyní – obzvláště poté, co se uvolnily peníze do rozpočtu ministerstva obrany – vše znovu rozeběhne, může být v červnu jasné, kdo zvítězil. 

3) Jak moc si s CV90 MkIV věříte? 

Všichni uchazeči nabízejí dobrá vozidla. Jsme však přesvědčeni, že jsme jedinou realistickou alternativou. Na základě dalších programů vozidel po celém světě je dodávka nového programu vozidla obvykle 15letý proces, a s novými konstrukcemi vozidel je to spíše dvacet let. Pokud chce česká armáda špičkové moderní vozidlo, které splňuje požadavky na harmonogram, technické parametry a průmyslovou spolupráci založenou na partnerství a rozvoji místního obranného průmyslu, nejen montáže, pak je CV90 MkIV ve velmi dobré pozici. A to ani nemluvě o tom, že se v rámci tendru jedná o jediné bojem prověřené vozidlo, které se používá ve flotilách sedmi evropských zemí. Ostatně takzvaný „Klub uživatelů“ je jednou z mnoha přidaných hodnot, se kterými v naší nabídce přicházíme.

cv90Foto: Bojové vozidlo pěchoty CV90 MkIV | Ministerstvo obrany ČR

4) Zmínil jste své konkurenty, jedním z nich je Rheinmetall. Ten v posledních měsících oznámil několik zásadních věcí – v přítomnosti prezidenta republiky například spolupráci s významnou českou společností Czechoslovak Group, nedávno pak spolupráci s Českou zbrojovkou. Nezmenšuje to vaše šance na úspěch? 

Nemyslím. Či spíše – vůbec. Od počátku jsme respektovali zadávací podmínky a empaticky jsme pochopili, že významnou součástí tohoto tendru není jen samotná dodávka vozidel pro českou armádu, ale že se jedná také o možná poslední šanci, jak znovu nastartovat dříve tolik úspěšné státní obranné průmyslové podniky v čele s VOP CZ. Od počátku tak máme nastavenou naši vyspělou průmyslovou spolupráci. My nechceme do ČR jen dovážet díly a zde je montovat. Chceme našim partnerům předat naše znalosti a zkušenosti a opravdu je do výroby a také vývoje vozidel zapojit. Ostatně – nejen pro českou dodávku, ale také pro mnohé další projekty, které jsou před námi. 

Náš pokročilý a osvědčený program průmyslové spolupráce jsme nabízeli od samého začátku, české podniky by byly hlavním partnerem. BAE nabízí přenos našich znalostí a zkušeností našim českým partnerům a jejich skutečné začlenění do výroby a dalšího vývoje vozidla. Ostatně – nejen pro českou dodávku, ale také pro mnohé další projekty, které jsou před námi. 

5) Mnohdy slýcháme obavu, zda je VOP CZ schopen, ve stavu, v jakém je, vše zvládnout. Neobáváte se případných problémů v případě vítězství a spoléhání se právě tolik na tento státní podnik? 

Máme za sebou již 11 průmyslových spoluprací na dodávkách bojových vozidel pěchoty, a věřte, že vždy se objeví něco, co je potřeba řešit. Vždy jsme ale byli více než úspěšní. Stejně tak s VOP CZ již několik let intenzivně jednáme, naši dohodu o spolupráci jsme podepsali v roce 2016, a troufl bych si říct, že společnost dobře známe. Víme, jaké má silné stránky i jaké slabé. Na těch silných chceme stavět, ty slabé chceme společně odstranit. Máme na to vlastní plán, založený na unikátních zkušenostech z minulých programů. 

Na základě našich jedinečných zkušeností z předchozích programů jsem přesvědčen, že po letech vzájemné spolupráce získá VOP CZ nový impuls a novou energii. Nechceme, aby společnost jen přežila – chceme víc než to. Rádi bychom viděli VOP CZ jako našeho partnera na mnoho dalších let.

6) Co je podle Vás v tomto ohledu tedy důležité? Sdělíte nám, na čem chcete konkrétně stavět a jaká bude strategie spolupráce?

Věříme, že naše strategická spolupráce přinese VOP CZ nejen přímý finanční dopad, ale především šanci získat nové znalosti a schopnosti, podílet se na vývoji nových patentů, udržet si a přitáhnout české, ale i zahraniční inženýry, a vrátit tak slávu dříve proslavenému českému zbrojnímu průmyslu.

Věřím, že náš průmyslový koncept, inspirovaný českou inovační strategií, počítající se zapojením VOP CZ a dalších přibližně 40 českých společností do vývoje, výroby a systémové integrace přinese více než jen vítanou finanční podporu. Zjistili jsme, že český průmysl je velmi zručný a schopný, ale chyběl nám větší nový projekt, na kterém bychom mohli v minulých letech spolupracovat. Spolupráce s VOP CZ podnítí skutečný vývoj, inspiruje k novým patentům a přiláká a udrží si špičkové české i zahraniční inženýry. Tato spolupráce může zachovat stovky pracovních míst v tradiční české továrně, navíc v regionu, který se dlouhodobě potýká se strukturálními problémy. Dobře nastavená spolupráce navíc přináší celému regionu další positivní efekty v rámci takzvaného multiplikačního efektu. Jedna takto investovaná miliarda korun regionu přinese další necelé tři miliardy. Chceme spolu s VOP CZ a dalšími českými státními i soukromými společnosti z obranného průmyslu vstoupit do nové éry, navazujíc na slavnou tradici, budujíc budoucnost vysoce vyspělé technologie. Nenabízíme roli prostého subdodavatele, ale příležitost vyvíjet, vyrábět a podporovat celé vozidlo.

7) Mluvil jste také o jiných projektech, na kterých by státní podnik VOP CZ mohl spolupracovat… 

Ano, přesně tak. V nedávné době jsme podepsali v Hägglunds zakázky za více než 1 miliardu EURO pro Švýcarsko, Nizozemí a Norsko. Mnohé z toho by se v kombinaci s mezinárodními programy mohlo vyrábět také v České republice. Mohlo by se tak jednat o renesanci českého obranného průmyslu, který na podobný impuls již roky čeká. My v Hägglunds máme nyní práci zajištěnou na roky dopředu, a hledáme strategické dlouhodobé partnery. V ČR jsme našli vysoce kvalifikované inženýry, ale také další profese. VOP má spolu s některými dalšími českými průmyslovými společnostmi potenciál stát se strategickým partnerem pro další programy v regionu.

8) Slovenské ministerstvo obrany nedávno spustilo obdobný projekt, jako je ten český. Vozidla se již postupně představují. Vidíte v tomto souběhu nějaké možnosti pro oba státy na spolupráci? 

Je zcela zřejmé, že se jedná o samostatné projekty, v současné době zcela nezávislé. Na druhou stranu vidím mnoho příležitostí a potenciál k symbióze, která by nakonec mohla vést k výrazné pomoci obrannému průmyslu v obou zemích, a také k zajímavým dopadům na přidanou hodnotu, kterou by souběh obou projektů mohl oběma zemím přinést. Uvidíme, jak se oba projekty potkají v čase a nakolik se podaří z případného souběhu vytěžit pro oba státy maximum. My své představy máme a rádi je budeme se všemi relevantními stranami dále diskutovat. 

9) V úvodu rozhovoru jste uvedl, že BAE Systems a CV90 MkIV přichází do ČR s mnoha výhodami. Zmínil jste Klub uživatelů. Jaké jsou tedy ještě další případné výhody? 

Už samotný Klub uživatelů (the User Club) je velmi exkluzivní příležitost pro českou armádu. Být součástí skupiny, která sdílí zkušenosti, spolupracuje na vývoji, podílí se na strategiích a taktikách, cvičí spolu. Ale také sdílí náklady na další vývoj v případě potřeby. To nemůže nabídnout nikdo jiný. Přitom tato forma spolupráce přináší velkou přidanou efektivitu v nasazení vozidel a zásadním způsobem zvyšuje bezpečnost posádky.

Rádi bychom v České republice, ve spolupráci s českými hlavami, spustili také další výjimečný projekt – the Battla Lab. Inspirovala nás k němu česká inovační strategie. Toto zařízení by mohlo sloužit jako významný nástroj pro prohloubení mezinárodní spolupráce při výcviku a přípravě doktrín a taktiky na základě zkušeností (včetně bojových) stávajících uživatelů vozidel CV90. Bojová laboratoř by mohla rovněž sloužit jako klíčový prvek vývoje technologií budoucnosti, například v oblasti kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence, ve spolupráci s českou akademickou obcí a vysokými školami a českými průmyslovými podniky. Vidíme v něm skutečně velkou příležitost.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP