Ministerstvo obrany chystá technické zhodnocení Sítě včasného zjištění Armádní radiační monitorovací sítě

 23. 07. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Předmětem záměru je technické zhodnocení SVZ ARMS, který je v rezortu Ministerstva obrany provozován jako významný informační systém (VIS). Technické zhodnocení SVZ ARMS zahrnuje generační obměnu morálně zastaralého hardware, měřicích přístrojů a příslušenství na 16 měřících místech na teritoriu. Plánované investiční a implementační výdaje na výše uvedené technické zhodnocení činí 24 793 388,43 Kč bez DPH. 

arms
Foto: Součástí záměru je také vytvoření softwarové aplikace určené k pořizování informačních výtěžků nad daty z měřících míst dle potřeb uživatele (chemické vojsko Armády ČR) a implementace nového komunikačního protokolu k zabezpečení datové výměny mezi Armádou ČR a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB). (ilustrační foto) | kpt. Ing. Jakub Šimíček

Součástí záměru je také vytvoření softwarové aplikace určené k pořizování informačních výtěžků nad daty z měřících míst dle potřeb uživatele (chemické vojsko Armády ČR) a implementace nového komunikačního protokolu k zabezpečení datové výměny mezi Armádou ČR a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Nově vytvořená aplikace SVZ ARMS bude provozována ve VIS Štábní informační systém Armády ČR (ŠIS AČR). 

Síť včasného zjištění, která je součástí Armádní radiační monitorovací sítě (SVZ ARMS), je určena pro nepřetržitou nebo pravidelnou činnost, jejímž obsahem je monitorování radiačních a jaderných událostí, shromažďování, vyhodnocování a předávání dat resp. informací o možném použití jaderných zbraní hromadného ničení, vzniku radiačních havárií, následné varování a shromažďování vybraných informací o meteorologické situaci v přízemní vrstvě atmosféry České republiky. Informace jsou kompatibilní a vzájemně se doplňují s celostátní Radiační monitorovací sítí. SVZ ARMS pokrývá požadovaný měřící rozsah dle Vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a je typově schválena Českým meteorologickým institutem pro měření prostorového dávkového ekvivalentu v požadovaném rozsahu.

SVZ ARMS je rozdělena do třech subsystémů, kterými je 17 měřících bodů, centrální vyhodnocovací pracoviště a záložní vyhodnocovací pracoviště. Měřící bod je v rámci SVZ ARMS prvkem, který poslytuje informační data, jejichž charakter je dán technickým vybavením daných měřících bodů. V základní variantě je měřící bod vybaven detektorem pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu. V rozšířené variantě pak může být vybavení měřícího bodu rozšířeno o multifunkční meteorologickou sondu pro měření teploty, atmosférického tlaku, směru a rychlosti větru, množství a intenzity srážek. Měřící bod může být rozšířen také o spektrální analyzátor MDA v kombinaci se scintilačním detektorem pro gama spektrometrii či další NCB detektory. V základní i rozšířené variantě jsou měřící body tvořeny lokální vyhodocovací jednotkou a vnější měřící částí. Centrální vyhodnocovací pracoviště má za úkol sběr, vyhodnocení a archivaci naměřených hodnot ze všech měřících bodů SVZ ARMS v rámci AČR a dat, která poskytuje SÚJB z měřících míst v rámcic ČR. V případě výpadku centrálního vyhodnocovacího pracoviště je využito záložní vyhodnocovací pracoviště, které centrální pracoviště plně nahrazuje.

Aplikační programové vybavení centrálního i záložního vyhodnocovacího pracoviště a všech měřících bodů pak zahrnuje následující softwarové moduly: Panel měření centrálního vyhodnocovacího pracoviště a měřících bodů, 3D mapa, správa DB archivu, správa diagnostiky, správa spojení, správa aplikací, komunikace SÚJB-ARMS, rozhraní spektrometru gama, rozhraní detektoru dálkového příkonu a rozhraní meteorologického senzoru.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, Vojenský výzkumný ústav, s.p.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP