Ministerstvo obrany poptává řešení projektu obranného experimentálního výzkumu GOLEM X

 15. 10. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Předmětem nedávno vypsaného veřejného řízení je služba spočívající v řešení projektu obranného experimentálního výzkumu. Výsledkem řešení projektu „GOLEM X – Experimentální Globální orbitální elektrooptický systém“ pak bude technická zpráva obsahující popisy technických řešení vypouštěného satelitu a přidružených subsystémů (například pozemní komunikační terminál, komunikační standardy, elektrooptický senzor a další) potřebných pro provoz systému. Dále bude výsledkem výzkumná zpráva  ověřující činnost, vlastnosti, poruchovost a další parametry systému během poloprovozu na orbitě a součástí bude také konstrukční dokumentace návazného národního satelitního systému na základě výsledků poloprovozu.

Satelitní pozorování pozemních cílů je v dnešní době jedním z klíčových zdrojů zpravodajských informací. Satelitní snímky představují rychlý a efektivní zdroj informací, který se vyznačuje především velmi vysokou spolehlivostí. Dalším důležitým aspektem tohoto sběru informací je zakrytí zájmových oblastí a nízká rizikovost.

shutterstock_1410496925Foto: Satelitní snímky představují rychlý a efektivní zdroj informací, který se vyznačuje především velmi vysokou spolehlivostí. (ilustrační foto) | Shutterstock

Technologie pokročily do bodu, kdy i země o střední velikosti, jako je Česká republika, jsou schopny svépomocí vyvinout sofistikované postupy potřebné pro vývoj, výrobu a provozování pozorovacího satelitu. Výzkum a vývoj vedoucí k národnímu satelitnímu systému je naprosto klíčový pro strategickou výhodu České republiky na poli zpravodajských obrazových informací. Národní satelitní systém nabízí také široké využití pro správu území České republiky, monitoring rizikových jevů a krizové řízení. Projekt GOLEM X si klade za cíl otestovat technologie a schopnosti vedoucí k vývoji a výrobě národního satelitního systému.

Cílem projektu je ověření technologií, činností, vlastností a dalších parametrů fungování satelitního pozorovacího systému. Za tímto účelem se požaduje výroba testovacího zařízení ve formě Experimentálního Globálního orbitálního elektrooptického systému, které bude sloužit jako nosič těchto technologií na nízké orbitě planety Země. Toto zařízení se pak bude požadovat zavést do poloprovozu po dobu nejméně 12 měsíců pro praktické ověření těchto technologií.

Za relevantní technologie, činnosti a vlastnosti pro potřeby tohoto projektu se považují veškeré nutné kroky k vývoji, vypuštění a provozování systému na nízké orbitě z hlediska výzkumu a vývoje komponent, návrhu testovacího zařízení, jeho vypuštění na nízkou orbitu, jeho provoz včetně stabilizace, orbitální manévrovatelnosti, úkolování, kontroly subsystémů, pořizování elektro-optických dat, pořizování telemetrických dat, komunikace, ukončení činnosti a dalších nezbytných kroků. Podrobný popis těchto kroků by měl být součástí projektu předloženého zájemci v rámci dané veřejné zakázky.

Výsledkem projektu pak bude:

  • technická zpráva obsahující popisy technických řešení vypouštěného satelitu a přidružených subsystémů (například pozemní komunikační terminál, komunikační standardy, elektrooptický senzor a další) potřebných pro provoz Systému
  • výzkumná zpráva ověřující činnost, vlastnosti, poruchovost a další parametry Systému během poloprovozu na orbitě
  • konstrukční dokumentace návazného národního satelitního systému na základě výsledků poloprovozu
     

Technická zpráva, výzkumná zpráva i konstrukční dokumentace pak bude požadována do roku 2025. Jednotlivé nabídky budou standardně hodnoceny podle jediného kritéria, a to podle nejnižší celkové nabídkové ceny.

Během řešení projektu a zavedení poloprovozu bude probíhat úzká spolupráce zpracovatele se specialisty Satelitního centra České republiky v oblasti pořizování, přenosu a předzpracování elektro-optických dat pořízených systémem. Tato spolupráce bude mít především formu konzultace a předávání elektro-optických a telemetrických dat pořízených během poloprovozu systému.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP