Ministerstvo obrany poptává vnitřní úklidy a venkovní údržbu za jednu miliardu Kč

 04. 12. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ministr obrany Lubomír Metnar bude v pondělí 6. prosince informovat vládu o veřejné zakázce Vnitřní úklidy a venkovní údržba zabezpečovaná Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. Jedná se o vertikální spolupráci se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR, jak napovídá již její název. Předmětem zakázky je zabezpečení vnitřních úklidů a venkovní údržby, včetně hygienického standardu (doplňování hygienických, čisticích a dezinfekčních prostředků) a zimní údržby pozemních komunikací pro objekty Ministerstva obrany (MO).

Celkem se jedná o 168 objektů Ministerstva obrany, z nichž jsou čtyři objekty s požadavkem na stupeň utajení Vyhrazené, v řadě dalších případů se jedná o významné objekty, kde by mohlo docházet k seznámení s utajovanými informacemi. Z toho vyplývá, že je nutná bezpečnostní prověrka dodavatele. Tuto podmínku státní podnik VLS ČR splňuje a navíc uvedené služby pro výše uvedené objekty již vykonával od roku 2016. Rovněž je třeba konstatovat, že poptávaná služba bude poskytována i v objektech a prostorech, kam není zajištěn přístup dalším subjektům pro provádění podnikatelské činnosti vyjma VLS ČR, např. vojenské újezdy či cvičiště.

100663667_3211890848842610_6112391799748165632_o
Foto: Poptávaná služba bude poskytována i v objektech a prostorech, kam není zajištěn přístup dalším subjektům pro provádění podnikatelské činnosti vyjma VLS ČR, např. vojenské újezdy či cvičiště. (na snímku cvičení Adamant Warrior ve VVP Libavá) | Ministerstvo obrany ČR

Důvodem výše uvedeného zadání je zajištění základních hygienických podmínek na pracovištích a v prostorách objektů MO. V případě nerealizování veřejné zakázky hrozí nedodržení základních hygienických standardů a snížení bezpečnosti práce.

Předpokládaná hodnota zakázky je 1,06 mld. Kč bez DPH a byla stanovena výpočtem z výkazů výměr a současných jednotkových cen v rámci dosavadního smluvního vztahu. Do toho bylo navíc započítáno také předpokládané každoroční zvýšení minimální mzdy zhruba o 10 %. Smlouva bude uzavřena do konce roku 2021 s plněním od ledna 2022 do prosince 2025.

VLS ČR, s. p. zajišťují vnitřní úklidy a  venkovní údržbu nepřetržitě pro vybrané objekty, které jsou předmětem této zakázky, od října 2016 do současnosti. Ale i před tímto datem, konkrétně od 1. ledna 2010, plnil státní podnik VLS ČR, s.p. úklidové činnosti ve vojenských újezdech, výcvikových prostorech, vybraných vojenských kasárnách a areálech dle požadavků resortu. Pro zajištění vnějších úklidů bylo postupně uzavřeno a využíváno celkem 12 uzavřených smluv, pro zabezpečení vnitřních úklidů bylo postupně uzavřeno a využíváno celkem 16 smluv. 

V současné době je služba vnitřních úklidů a venkovní údržby poskytována na základě dvou smluv uzavřených na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2021 s místy plnění na území celé České republiky. Výdaje realizované ze všech dosud uzavřených smluv od roku 2010 dosáhly aktuálně částky 915,23 mil. Kč včetně DPH. S poskytovanou službou jsou podle resortu obrany dlouhodobé dobré zkušenosti, služba je poskytována komplexně v potřebné kvalitě a bez výhrad.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP