Možnosti kolového dělostřeleckého průzkumu v AČR

 05. 05. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vzhledem k velmi nejisté situaci ohledně financování modernizace AČR v oblasti nových pásových bojových vozidel pěchoty a jejich specializovaných verzí je nutné hledat alternativy. Pro dělostřelecký průzkum může být alternativou v AČR zavedená platforma Pandur II. Jaké jsou hlavní výhody varianty kolového průzkumu pro české dělostřelectvo? 

V dokumentu, který shrnuje zamýšlené modernizační projekty AČR můžeme vidět, že v rámci nahrazení zastaralých vozidel BVP-2 plánuje AČR pořídit také novou variantu pásového BVP pro dělostřelecký průzkum. V současnosti disponuje dělostřelecký pluk v Jincích dvěma druhy speciální techniky pro dělostřelecký průzkum. Jedná se o vozidla Sněžka a LOS. Oba typy vychází ze zastaralé platformy BVP, nicméně disponují moderními radary a elektrooptickými senzory. Jak již bylo zmíněno, AČR plánuje vozidla Sněžka a LOS nahradit vozidly nové platformy. Vzhledem k finanční nejistotě není vyloučena varianta nižšího počtu nakupovaných pásových BVP. Vzhledem k závazku k NATO – vybudování těžké brigády k roku 2026 se lze domnívat, že v rámci případných úspor bude prozatím upuštěno od pořízení specializovaných verzí pásových vozidel. Jinečtí vojáci však nemusí propadat panice. Nabízí se zde řešení, které je AČR velmi dobře známé. Jedná se o pořízení kolového vozidla Pandur II s integrovanými radarovými a elektrooptickými senzory – verzi Pandur II PZLOK, což je označení pro průzkumnou verzi vozidla, která nese radiolokátor. Momentálně taková vozidla slouží u 4. brigády rychlého nasazení.

KBV-PZFoto: KBV-PZLOK (kolové bojové vozidlo průzkumné s lokátorem) Pandur II CZ | 42. mechanizovaný prapor / Ministerstvo obrany ČR

První výhodou tohoto řešení je fakt, že Pandur II je již v AČR zavedená platforma. Odpadají tak problémy s případnou nutností vyškolit personál apod. Zároveň AČR chce platformu Pandur II do budoucna modernizovat, což znamená že s ní do budoucna počítá. V poslední době také 4. brigáda rychlého nasazení dostala nové verze vozidla Pandur II. Konkrétně se jedná o verze KOVVŠ a KOVS – velitelsko-štábní a spojovací. Tím se opět potvrdil zájem AČR o rozšiřování portfolia platformy Pandur II. Ta kromě výše zmíněné výhody nabízí i sjednocení podvozků dělostřeleckého pluku, který by v případě akvizice dělostřeleckého průzkumu na platformě Pandur II přešel na kolové podvozky (houfnice Caesar, průzkumná vozidla LOV, vozidla Titus). To umožní větší mobilitu celého pluku, což může mít pozitivní dopad v případě jeho nasazení. Zjednoduší se také nasazení pluku na delší vzdálenosti, jelikož kolové prostředky lze snáz přepravit letouny.

Druhou výhodou je podpora domácího průmyslu. Platforma Pandur II je vyráběna v ČR. Zmíněné nové verze vozidel Pandur KOVVŠ a KOVS byly kompletně vyrobeny v ČR. Zařazení dalších verzí a vozidel Pandur do AČR výrazně pomůže exportnímu potenciálu vozidla do zahraniční. Připomeňme, že již v dnešní době dodává výrobce vozidla Pandur do oblasti jihovýchodní Asie. Zároveň český obranný průmysl poskytuje servis pro vozidla Pandur sloužící v AČR. Navýšení počtu sloužících vozidel pomůže i servisním společnostem. Výrobou dalších vozidel v dané průzkumné konfiguraci dojde také k získávání zkušeností, což v budoucnu může vést k vyvinutí kompletně české verze průzkumného vozidla Pandur, tak jako s výše zmíněnými verzemi KOVVŠ a KOVS.

Třetí výhodou je integrace stejných senzorů jako u vozidel LOS a Sněžka. Konkrétně se jedná o radar Squire a integrovaný průzkumný systém (IPzS). Akvizicí vozidla Pandur II PZLOK tak ve své podstatě dojde kde spojení schopností vozidel LOS a Sněžka do jednoho vozidla. Z toho vyplývá, že příslušníci dělostřeleckých průzkumných jednotek by při své práci používali systémy, na které jsou zvyklí. Stejný radar a průzkumný prostředek používá zmíněné vozidlo Pandur II PZLOK u 4. brigády rychlého nasazení. Unifikace používaných radarů a průzkumných prostředků umožní snížení nákladů a zjednodušení logistiky náhradních dílů a servisu těchto systémů.

Do budoucna lze u vozidel Pandur II PZLOK uvažovat o možné integraci ryze českého radaru, jakým je například ReGUARD. Druhou možností, jak do budoucna rozšířit průzkumné schopnosti vozidel Pandur II, je integrace malého průzkumného bezpilotního prostředku s kolmým startem. Ke zvýšení schopnosti sebeobrany a útočných schopností vozidla lze integrovat společně se zmíněným bezpilotním prostředkem určitý počet kusů vyčkávací munice stejným způsobem, jako je tato dvojice integrovaná na amerických osmikolových vozidlech Stryker.

Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, nejisté financování a potřeba zajistit dostatečný počet pásových BVP pro 7. mechanizovanou brigádu může vést k odsunutí pořízení specializovaných verzí BVP na druhou kolej. Modernizace dělostřelectva však nesmí být přehlížena, jelikož se jedná o jednotku bojové podpory, jež má v AČR nezastupitelné místo. Navíc již v horizontu dvou až tří let dojde k dodávce prvních kusů nových houfnic Caesar a vozidel Titus určených ke koordinaci palebné podpory. Pokud nedojde k modernizaci prostředků dělostřeleckého průzkumu, skončí modernizace českého dělostřelectva tzv. na půli cesty, což může ovlivnit úroveň bojeschopnosti celé armády.

 Autor: Jan Feryna

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP