O pokračování tendru na BVP pro AČR rozhodne nové vedení Ministerstva obrany

 08. 11. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

V pátek 5. listopadu oznámilo Ministerstvo obrany ČR, že expertní komise ukončila posouzení nabídek na dodání 210 kusů pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) z 1.září letošního roku tří potenciálních dodavatelů, tedy BAE Systems s vozidlem CV90, GDELS  s vozidlem ASCOD a Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx. Jednomyslné rozhodnutí komise zní, že: „Nabídky všech tří uchazečů nejsou na základě předložených odpovědí/podkladů hodnotitelné, protože ani jedna nesplňuje všechny požadavky zadavatele. Identifikované nedostatky se týkají například chybějících či nepřesných údajů k technickým vlastnostem nabízených vozidel nebo neúplných informací ke spolupráci s českým obranným průmyslem.“ Původní termín podpisu smlouvy o dodání obrněnců byl přitom plánován na rok 2019.

bvp_TITFoto: V pátek 5. listopadu oznámilo Ministerstvo obrany ČR, že expertní komise ukončila posouzení nabídek na dodání 210 kusů pásových bojových vozidel pěchoty (BVP). | Ministerstvo obrany ČR

Proč expertní komise takto rozhodla a co může následovat? Odpovědi můžeme najít nejen v uveřejněných informacích, ale i v dalších resortních dokumentech. V první řadě práce patnáctičlenné komise (jde o osoby napříč ministerstvem a armádou) nekončí. Komise pouze posoudila současný stav, prostudovala rozsáhlé dokumentace všech uchazečů a kvalitu nabídek a vydala stanovisko. Bude tedy záležet na novém vedení resortu obrany, jak danou situaci posoudí.

Je jasné, že armáda nová pásová BVP nutně potřebuje, nikdo zatím nezpochybnil Koncepci výstavby armády České republiky (KVAČR) a nákup má i rozpočtové krytí v dlouhodobém vývoji rozpočtu ČR na příští 2 roky. Proto může tento tendr s malým zdržením pokračovat dál.

Nabízí se poměrně jednoduché řešení: Potenciální dodavatelé obdrželi oficiální rozhodnutí komise, nicméně je zde určitě prostor pro konzultace o chybách a vypsání nového termínu pro opravené nabídky, a to vše v rámci dodržení termínů dodávek nových obrněnců pro Armádu ČR.

Lze také očekávat, že v tomto okamžiku dojde k revizi ceny i počtu tendrovaných obrněnců. „Ze zahájených strategických modernizačních projektů je to jediný, u kterého se nepodařilo do voleb uzavřít smlouvu. Důvodů zpoždění je více, těmi hlavními bylo krácení rozpočtu MO a nemožnost osobních jednání a odkládání testů nabízených BVP kvůli pandemii covid-19. I tak se podařilo projekt dostat do pokročilé fáze a nové vedení resortu by mělo rozhodnout, jaké budou další kroky,“ sdělil našemu magazínu ředitel odboru komunikace MO Jan Pejšek.

Řešení této situace je tedy na novém ministrovi (resp. ministryni) obrany. Ten rozhodne o dalším postupu a případně vyzve expertní komisi, aby navázala na toto vícekolové výběrové řízení. Každopádně by nové vedení resortu mělo mít na paměti, že nová BVP pro naši 7. mechanizovanou brigádu je zapotřebí pořídit co nejdříve, neboť stávající bojová vozidla pěchoty BVP-2 jsou již zastaralá a pro vykonávání činnosti „těžké brigády“ naprosto nedostačující.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP