Obranná strategie České republiky 2023: Příprava na největší vojenské výzvy

 24. 10. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Nedávno schválená Obranná strategie České republiky pro rok 2023 přináší pečlivě promyšlený a komplexní plán připravenosti na současné a budoucí bezpečnostní výzvy. V reakci na vzrůstající ruskou agresi a globální nejistoty, strategie zdůrazňuje nutnost posílení ozbrojených sil, hybridní obrany a spolupráce s mezinárodními aliancemi. S důrazem na odolnost státu a občanů vůči novým hrozbám, představuje tato strategie klíč k zachování bezpečnosti České republiky v dnešním náročném světovém prostředí.

Foto: Obranná strategie ČR pro rok 2023 přináší pečlivě promyšlený a komplexní plán připravenosti na současné a budoucí bezpečnostní výzvy. | MO ČR
Foto: Obranná strategie ČR pro rok 2023 přináší pečlivě promyšlený a komplexní plán připravenosti na současné a budoucí bezpečnostní výzvy. | MO ČR

V posledních letech se evropské bezpečnostní prostředí stalo místem zvýšeného napětí a potenciálních hrozeb. Zejména ruská agresivní válka na Ukrajině odstartovala největší vojenský konflikt v Evropě od druhé světové války. Tato skutečnost má zásadní dopady na bezpečnost České republiky a jejího společenství. Obranná strategie ČR 2023 nabízí detailní pohled na aktuální bezpečnostní výzvy a plán reakce na ně.

Ruská agresivita, zejména v sousedství NATO a EU, a pravděpodobnost vojenského napadení členských států těchto aliancí, se stala největší výzvou od konce studené války. Tato situace zdůrazňuje nezbytnost členství České republiky v NATO a potřebu posílení schopnosti NATO odrazit a ideálně zcela ukončit ruskou agresi. Rostoucí agresivita Ruska znamená, že ČR se musí systematicky připravit na dlouhodobou obrannou válku vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem, který je navíc vybavený jadernými zbraněmi.

Strategie klade důraz na dva prioritní úkoly. Prvním úkolem je budování silných, vybavených a vycvičených ozbrojených sil schopných operací kolektivní obrany. Druhým je pak všestranná příprava území ČR a zabezpečení přijetí, přesunu a podpory spojeneckých sil. Je třeba uvést, že obrana není jen záležitostí ministerstva obrany a armády, ale je nezbytné také zapojení všech relevantních veřejných orgánů a společnosti jako celku.

Důležitým aspektem strategie je hybridní působení nepřátel, které zahrnuje kybernetické útoky, dezinformační kampaně, ekonomický nátlak a sabotáž, kdy se posilování odolnosti státu, společnosti a občanů proti těmto hrozbám stává zásadním předpokladem obranyschopnosti.

Zároveň je zdůrazněna potřeba aktivní účasti záloh ozbrojených sil na obraně. Česká republika proto buduje schopnost válečného rozvinutí svých ozbrojených sil a vytváří podmínky pro zapojení obranného a bezpečnostního průmyslu do systému hospodářské mobilizace. Aby byla zajištěna dostatečná finanční podpora, ČR bude každoročně věnovat nejméně 2 % HDP na obranu. Stane se tak poprvé za 14leté našeho členství v NATO.

Bezpečnostní prostředí, ve kterém se Česká republika nachází, se výrazně změnilo. Globální strategické soupeření, agresivní chování Ruska a Čínské lidové republiky, terorismus a klimatické změny jsou faktory, které ovlivňují bezpečnost státu a regionu.

Také situace na Ukrajině a v jejím okolí zvýraznila význam aktivního členství v NATO a potřebu schopnosti odrazit agresi, kdy ruské snahy o teritoriální expanzi znamenají dlouhodobou hrozbu pro bezpečnost států střední, a především pak východní Evropy.

Obsahem Obranné strategie ČR 2023 je podrobný plán, jak reagovat na aktuální bezpečnostní výzvy, kdy zahrnuje nejen vojenské aspekty, ale také důležité prvky hybridního působení, odolnosti státu a společnosti, a spolupráci s obranými aliancemi a iniciativami. Klíčovým prvkem je také dostatečná finanční podpora, která umožní naplnit stanovené cíle.

Obranná strategie ČR 2023, poskytující jasný rámec pro přípravu a reakci na stávající a budoucí bezpečnostní výzvy, je nezbytným nástrojem pro zajištění bezpečnosti České republiky a jejích spojenců. Její úspěšná implementace pak bude záviset na celospolečenském úsilí a politické vůli k plnění stanovených cílů. Na Obrannou strategii ČR navážou další strategické, koncepční a plánovací dokumenty. Do konce letošního roku půjde zejména o novou Koncepci výstavby Armády ČR 2035 (KVAČR).

Zdroj: Obranná strategie ČRVýdaje na obranu zemí NATO

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP