Přesun výroby granátů pro AČR jde podle plánu

 21. 03. 2024      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Společnost Colt CZ Defence Solutions z holdingu Colt CZ Group v minulém roce uzavřela rámcovou smlouvu na dodávku ručních granátů pro Armádu České republiky. Naši vojáci mají s těmito granáty již zkušenosti na základě předchozích dodávek z let 2017-2019, kdy Česká zbrojovka dodala Armádě České republiky 238 000 kusů. Nyní se v rámci další dodávky granátů společnost Colt CZ Defence Solutions zavázala, že po dohodě s rakouskou pobočkou firmy Rheinmetall, společností Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH, převede část výroby a asemblace přímo do České republiky. Hlavní výroba a kompletace granátů by měla probíhat v areálu VTÚ ve Vrběticích, kdy první granáty pro naši armádu z českého provozu by měl Colt CZ Defence Solutions začít dodávat ve třetím kvartále letošního roku. Nyní jsme měli možnost prohlédnout si jak současnou výrobu vybraných komponent granátu v České republice, tak celkovou kompletaci granátů v Rakousku, kde jsme se také seznámili s přípravou na převedení výroby do Česka tak, aby podíl české participace dosáhl smluvních 60 %.

Video: Přesun výroby granátů pro AČR jde podle plánu / CZ DEFENCE

V Rakouské společnosti Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH, která prostřednictvím Colt CZ Defence Solutions převede transfer výroby granátů do ČR, jsme byli seznámeni se stejnými výrobními/kompletačními stroji, které budou využívány také u nás v České republice ve Vrběticích v rámci kompletace a výsledné kontroly granátů. Stroje určené pro českou výrobu nyní procházejí certifikačním procesem. Pojďme si nyní rakouského výrobce munice blíže představit.

Foto: V tomto zkušebním bunkru společnost Rheinmetall Waffe Munition ARGES testuje spolehlivost granátů | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: V tomto zkušebním bunkru (granát je automaticky odjištěn a vhozen do testovací místnosti za zdí, kde se pak měří jednotlivé parametry granátu) společnost Rheinmetall Waffe Munition ARGES testuje funkčnost a spolehlivost granátů | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH je malá firma, dohromady tu pracuje 33 zaměstnanců. Společnost vznikla již v roce 1952 a součástí gigantu Rheinmetall se stala v roce 2005. Specializuje se na výrobu ručních granátů a 40milimetrové munice. V rozlehlých skladovacích prostorách může být uskladněno až 30 000 kilogramů munice, což je v současnosti výjimečné množství. Rakouský výrobce kromě různých armád dodává své výrobky také policii, speciálním jednotkám a silám nejen v rámci NATO. Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH nic nevyrábí (jednotlivé komponenty outsourcuje) a provádí tak pouze montáž.

Foto: Ředitel společnosti Rheinmetall Waffe Munition ARGES Johann Stögermüller s ručním granátem, jehož výroba bude také přenesena do ČR | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Ředitel společnosti Rheinmetall Waffe Munition ARGES Johann Stögermüller s ručním granátem, jehož výroba je transferována do ČR | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Portfolio granátů je vskutku široké. Rakušané jsou schopni dodat různé varianty ručních granátů (včetně modulárních), o různých velikostech a efektech s různými zapalovacími a bezpečnostními systémy. Společnosti nabízí také celou řadu 40milimetrového střeliva v mnoha variacích. Jde například o střelivo s nízkou rychlostí, výcvikové střelivo, pyrotechnické střelivo nebo barevné kouřové střelivo. V kategorii ručních granátů najdeme útočné i obranné typy HGr 85, HGr 86, cvičné granáty, Expandable HGr, Blast Enhanced, SHGr07 (Air Burst HGr )

Foto: V těchto boxech se testuje odolnost granátů na vnější vlivy jako je teplota apod. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: V těchto speciálních boxech se testuje odolnost granátů na vnější vlivy jako je teplota, vlhkost apod. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

V kategorii 40 mm munice jde zejména o 40x46mm HEFRAG14, 40x46mm HEDP14, 40x46mm HEBE14, 40x46mm HEBE14 SO, 40x46mm HEFRAG16, 40x46mm HEDP16, 40x46mm FBSD15. Ředitel společnosti Johann Stögermüller představil celkové portfolio a prozradil, že Armádě České republiky již rakouská společnost v minulosti dodala bojové ruční granáty a munici ráže 40x46 milimetrů, tzv. nízkorychlostní munici pro granátomety.

Foto: Plnění granátů českou trhavinou Semtex OLP | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Plnění granátů českou trhavinou Semtex OLP od společnosti Explosia | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Plnění granátů českou trhavinou Semtex OLP | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Plnění granátů českou trhavinou Semtex OLP od společnosti Explosia | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Česká speciální trhavina Semtex OLP | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Česká speciální trhavina Semtex OLP | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Vysokou kvalitu finálního výrobku a s tím spojenou bezpečnost potvrzuje letitá bezproblémová kontinuální spolupráce s mnoha světovými armádami a dalšími složkami. „Kvalitu zajišťují především dlouholeté zkušenosti s montáží ručních granátů a vývojem ručních granátů. Jsme na trhu již 70 let a máme tak s výrobou ručních granátů dlouholeté zkušenosti. Vyrobili jsme a následně prodali již miliony ručních granátů po celém světě,“ říká ředitel Stögermüller.

Foto: Instalace rozbušky do granátu (stejný stroj pak bude v rámci přenosu výroby granátů do ČR i ve Vrběticích) | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Instalace rozbušky do granátu (stejný stroj pak bude v rámci přenosu výroby granátů do ČR i ve Vrběticích) | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Instalace rozbušky do granátu (stejný stroj pak bude v rámci přenosu výroby granátů do ČR i ve Vrběticích) | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Instalace rozbušky do granátu | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Instalace rozbušky do granátu (stejný stroj pak bude v rámci přenosu výroby granátů do ČR i ve Vrběticích) | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Instalace rozbušky do granátu | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Zajímalo nás, zdali transfer výroby granátu společnosti Rheinmetall do České republiky běží podle plánu. Jednatel a ředitel Colt CZ Defence Solutions Petr Vávra nám potvrdil, že transfer jde podle plánu. Nyní se čeká jen na dodávku potřebných dvou typů kompletačních strojů, které procházejí certifikací ATEX.

Foto: Instalace zátky do granátu | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Instalace zátky do granátu v Rheinmetall Waffe Munition ARGES  | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Paralelně se však vyrábí jednotlivé komponenty pro konečnou kompletaci granátů. „V současné době jsme prošli ověřovací sérií výroby těl granátů a už vyrábíme standardní produkci. Máme vyrobených 30 000 kusů těl granátů,“ říká Petr Vávra, který zároveň přibližuje 60% podíl české výroby na tomto typu granátu. „Jde o kompletní polymerovou část, fragmenty i výrobu těla. Dále se jedná o trhavinu, která se do granátů plní a následně je to kompletace a výstupní kontrola,“ říká ředitel Vávra, podle kterého je právě výstupní kontrola velmi důležitá. 

Foto: Výroba fragmentového jádra obranného granátu SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Česká výroba fragmentového jádra obranného granátu SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Výroba fragmentového jádra obranného granátu SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Česká výroba fragmentového jádra obranného granátu SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Části fragmentového jádra obranného granátu SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Části fragmentového jádra obranného granátu SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Podobně jako ředitel Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH nás i ředitel Vávra ubezpečil, že v rámci transferu výroby z Rakouska do Čech půjde o ten samý typ granátu, stejnou technologii výroby/kompletace i výstupní kontroly. I přesto se podařilo zavést v české výrobě komponent granátů několik vylepšení. „My nemůžeme dělat vylepšení co se týká takticko-technických parametrů, ty musí zůstat stejné, jinak by neplatila certifikace. Ale došlo k vylepšení z hlediska výrobní efektivity. Typy forem, které byly navržené společností CZ-SKD Solutions, zvýšily efektivitu výroby až na 850 kusů v jedné směně. To znamená, že jsme v dnešní době schopni vyrábět až 7 500 těl granátů ve dvousměnném provozu týdně,“ říká Petr Vávra. 

Foto: Lepení fragmentového jádra obranného granátu SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Lepení fragmentového jádra obranného granátu SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Slepené fragmentové jádro obranného granátu SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Slepené fragmentové jádro obranného granátu SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Ředitel Colt CZ Defence Solutions zároveň očekává, že oba rakouské stroje pro kompletaci granátů, které budou instalovány ve VTÚ ve Vrběticích, by měly dorazit  v první polovině tohoto roku. „Nyní probíhá tzv. certifikace ATEX, abychom splnili všechny podmínky, které souvisí i s bezpečností objektu, který je na vysoké úrovni,“ přibližuje ředitel Vávra a dodává, že výroba tohoto granátu bude určena pouze pro AČR.

Foto: Výroba těla obranného granátu SplHGr 85 sestávající z pláště a fragmentového jádra | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Česká výroba těla obranného granátu SplHGr 85 sestávající z pláště a fragmentového jádra | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Tělo obranného granátu SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Tělo obranného granátu (plášť a fragmentové jádro) SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Česká výroba zátek do granátu | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Česká výroba zátek do granátu SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

V minulosti se v českých médiích v souvislosti s transferem výroby granátů do ČR probírala mimo jiné otázka, proč není součástí české výroby také tzv. zápalka. Petr Vávra nám k tomu sdělil, že detonátor je nejcitlivější část kompletace granátu. Jde o nedostatkové zboží vzhledem k množství armádních objednávek. „Většinou čekáme na objednávku až osmnáct měsíců. Díky tomu, že jsme měli relativně dopředu zajištěné určité kapacity, tak pro první dodávku 100 000 kusů máme detonátory a hlavy granátů zajištěny. Zatím předpokládáme, že se nám všechno podaří i pro dodávky roku 2025. Je třeba ale zmínit, že situace na trhu není jednoduchá, z důvodu celosvětově velmi napnutých dodavatelských řetězců v oblasti obranného průmyslu kvůli válce na Ukrajině,“ vysvětluje Petr Vávra.

Foto: Připravené komponenty granátu, které pak budou finálně skompletovány ve Vrběticích | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Připravené v ČR vyrobené komponenty granátu SplHGr 85 určené ke kompletaci ve Vrběticích | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Součástí českého 60% podílu na výrobě granátu je kromě vybraných komponent také trhavina. Tu vyrábí a dodává česká společnost Explosia. Pro daný typ granátu, který používá i AČR, pak byla vyvinuta speciální trhavina Semtex OLP, která má vynikající vlastnosti pro efektivitu granátu. „Společnost Rheinmetall zjistila, že tato trhavina je natolik skvělá, že ji už používá i do svých vlastních granátů. Předpokládáme a velmi si to přejeme, abychom po skončení výroby těchto granátů pro českou armádu byli i dvorním dodavatelem pro celý Rheinmetall,“ říká Petr Vávra.

Rámcová smlouva pro AČR předpokládá výrobu až 500 000 kusů granátů, přičemž minimální odběr je 250 000. „Na toto množství byly i stavěné investice a rozpočet nákladů. V letošním roce to má být sto tisíc granátů a v příštím roce by to mělo být 150 000 granátů. Teoreticky by mohlo dojít k naplnění minimální úrovně, ale předpokládáme, že potřeba dneska bude mnohem vyšší,“ plánuje Vávra, který dodává, že se u doposud dodaných granátů do AČR z roku 2017 nezaznamenala jakákoliv závada „Ze strany ministerstva jsme neobdrželi žádnou reklamaci nebo informaci o tom, že by došlo k závadě granátu. A to chci upozornit, že procentní závadovost je umožněna u granátů až 2 procenta,“ říká ředitel Vávra. Tento stejný typ granátu používají také armády ve Švédsku, Norsku, Itálii, Portugalsku, Polsku, Litvě, Estonsku.

Foto: Řez obranným granátem SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Řez obranným granátem SplHGr 85. V ČR se již vyrábí vybrané komponenty jako tělo granátu (jádro i plášť) a další | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Referenční vzorek obranného granátu SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Referenční vzorek obranného granátu SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Zajímalo nás, zdali existuje ještě nějaká firma, která by tento typ granátu uměla vyrobit v České republice? „Jak znám trh, nevím o nikom jiném, ale je to otázka na certifikační národní autoritu, což je v tomto případě Vojenský technický ústav,“ říká Petr Vávra a doplňuje, že informace o možném dalším výrobci tohoto typu granátu jsou v rovině spekulací. 

Foto: Obranný granát SplHGr 85 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Takto vypadá obranný granát SplHGr 85 vyrobený pro AČR | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Jak jsme již zmínili, důležitou součástí transferu výroby granátů do ČR je bezpečnost celé výroby a skladování, což je spojeno s objektem ve Vrběticích, ve kterém bude výroba resp. kompletace granátů v ČR prováděna. V loňském roce jsme objekt VTÚ ve Vrběticích navštívili a mohli jsme se přesvědčit o tom, že vše bylo po událostech v roce 2014 modernizováno a rekolaudováno. Objekt byl v roce 2021 plně zkolaudován a schválen Báňským úřadem a Policií České republiky. Oba subjekty zde dělají jak pravidelné, tak i namátkové kontroly. Klíčový je pak objekt č. 22. „Ten byl plně zrekonstruován, byl nově zkolaudován a je určen k výrobě munice,“ řekl nám tehdy ředitel divize munice VTÚVM Michal Frejlich. Připravené objekty jsou podle něj zmodernizovány a bezpečnostně zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení výroby a nejbližšího okolí. „Máme jednotlivé místnosti rozdělené do kobek, aby nedocházelo k případnému dominovému přenosu požáru a detonace.

Foto: Ředitel společnosti Rheinmetall Waffe Munition ARGES Johann Stögermüller (vlevo) a ředitel Colt CZ Defence Solutions Petr Vávra | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Ředitel společnosti Rheinmetall Waffe Munition ARGES Johann Stögermüller (vlevo) a ředitel Colt CZ Defence Solutions Petr Vávra | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Pokud by ve výrobním objektu došlo k mimořádné události, dosah by byl díky všem těmto prvkům pouze asi 170 metrů. Zajištění bezpečnosti provozu a ochrany objektů si pochvalovala také rakouská společnost Rheinmetall, která areál v loňském roce navštívila a shledala jej jedním z nejlepších a nejbezpečnějších co do charakteristiky objektů v rámci střední Evropy,“ dodal ředitel Frejlich.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP