V byznysu i ve válce vyhrává ten, kdo získá a udrží technologickou převahu, říká profesor Bohuslav Přikryl, viceprezident CSG Aerospace pro výzkum, vývoj a inovace

 25. 05. 2022      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Profesor Bohuslav Přikryl je viceprezidentem pro výzkum, vývoj a inovace divize CSG Aerospace, který sdružuje firmy skupiny Czechoslovak Group působících v oborech spjatých s letectvím. Jeho úkolem je postavit systém, který umožní firmám CSG Aerospace stát se v ideálním případě technologickými lídry ve svých oborech. To zahrnuje mj. identifikaci strategických technologických trendů, kterým je účelné věnovat pozornost při realizaci strategických rozhodnutí s ohledem na budoucí technologický rozvoj divize CSG Aerospace a pro aplikaci pokročilých technologií v inovacích. „V byznysu i ve válce vyhrává ten, kdo získá a udrží technologickou převahu. A my bychom měli být ve skupině vítězů,“ říká profesor Přikryl.

prikryl
Foto: Profesor Bohuslav Přikryl | Profesor Bohuslav Přikryl

Pane profesore, jaké jsou klíčové technologie, které budou zdrojem inovací v leteckém a obranném průmyslu?

Domnívám se, že je lze charakterizovat čtyřmi přívlastky: inteligentní, propojené, distribuované a digitální. Inteligentní znamená, že budou využívat prvků umělé inteligence a její spolupráce s inteligencí lidskou, což povede k průlomovým produktům v celé řadě oborů. Propojené znamená, že nastane spojení virtuálních a fyzických domén, tzn. že budou vytvářeny např. sítě senzorů, organizací a autonomních činitelů, které spolu budou komunikovat pomocí nových metod šifrování. Distribuované a digitální znamená využití decentralizovaného a všudypřítomného rozsáhlého snímání, skladovaní dat a provádění výpočtů k dosažení nových přelomových efektů. 

Můžete tyto technologie popsat konkrétněji?

Na prvním místě se bude jednat o plné využití potenciálu umělé inteligence a strojového učení. Tedy posun od „tradiční“ umělé inteligence směrem k posílení operací strojového a hlubokého učení tak, aby se zkrátily vývojové cykly, industrializoval a škáloval se vývoj a nasazení řešení vlastního strojového učení. V aplikační rovině se to promítne např. do systému C4 ISR při vývoji a využití více doménového společného operačního obrazu a situačního povědomí jako základního multiplikátoru sil vyspělých armád.  Dále to jsou to tzv. big data a jejich pokročilá analytika. V tomto smyslu např. ve vazbě na nové a distribuované senzory jako kritické aktivátory velkých dat, včetně jejich pokročilého zpracování na senzoru prostřednictvím vestavěné analytiky a hlubokého učení. K novým senzorům je nutné přiřadit i nové platformy pro senzory s vyšší autonomií spojenou i s robotizací řady dalších činností a výkonů, včetně užití různých druhů efektorů, tedy ničících prostředků, a to za podpory hlubokého učení. Z hlediska vzdálenější budoucnosti se již dnes musíme zaměřit na shromažďování informací o schopnostech a omezeních hypersonických systémů, posouzení jejich potenciálních hrozeb a technických výzev, které představuje hypersonický design. A konečně se bude jednat i o kvantově podporované technologie, které svého nasazení mohou dosáhnout v následujících 15 až 20 letech a zásadním způsobem změní zažitá paradigmata. 

Identifikovali jsme tedy klíčové technologické trendy. Jak se ale reálně promění v rámci CSG do nových produktů pro zákazníky?

Právě to je klíčová otázka. Investice do produktových inovací vyšších řádů se řídí podobnými principy jako třeba akvizice nové společnosti do skupiny. Máte omezené zdroje, finanční i lidské, a musíte si správně vybrat, na co se zaměřit. Tedy přesně určit technologické směry, kterým je účelné věnovat pozornost při aplikaci v inovacích. Pokud to nedokážete a vyvíjíte několik let produkt, který už někdo vyvinul před vámi, nebo pokud vyvinete produkt, který nenaplňuje aplikaci pokročilých technologií pro potřeby zákazníka, tak jste ty zdroje zmařil. Takže musíte zformovat a rozvinout komplexní, strategicky řízený, dynamický a efektivně zdrojově krytý systém výzkumu, vývoje a inovací, který dokáže zmíněné potřeby i hrozby konzumovat.

CSG je velmi pestrá průmyslově-technologická skupina, která vyrábí radary, pozemní techniku, letecký software nebo munici. Jak má tedy funkční systém pro inovace v takovém složitém organismu vypadat?

Systém výzkumu, vývoje a inovací se v CSG rozvíjí v rámci divize CSG Aerospace a pokud se osvědčí, může se časem rozšířit do dalších částí skupiny. V naši divizi např. existovala technická rada, která sloužila zejména k operativnímu řízení projektů. My jsme ji změnili na radu pro inovace, obsadili ji technickými řediteli firem a dali jí nové komplexnější kompetence. Stal se z ní kvalitativně vyšší orgán, který plánuje strategii výzkumu, vývoje a inovací a dohlíží na jejich realizace. Její klíčovou kompetencí je rozvíjet inovační potenciál a inovační výkonnost ve firmách divize. Pak jsme dali firmám impuls, aby se do tohoto systému zapojily v podobě interního grantového programu dotovaného v roce 2022 částkou 20 miliónů korun. Firmy můžou přihlásit své projekty do vnitřní grantové soutěže a pokud uspějí, tak mají dodatečné prostředky na posílení svých výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a realizaci řešení, které implementují do svých produktů.

Jak společnosti CSG Aerospace na tuto pobídku reagovaly?

Překvapivě pozitivně a aktivně. Sešlo se 14 projektů, z nichž každý dává smysl. V těchto dnech probíhá finální výběr těch, které získají grant. Bude to přibližně polovina z přihlášených, které nejlépe naplní cíle a záměry podpory.

Můžete prozradit, o jaké projekty se jedná?

Nebudu popisovat všech 14 návrhů, zmíním alespoň některé. Softwarové společnosti CS SOFT a ATRAK předpokládají vyvíjet unikátní produkt jako soubor vzájemně propojených systémů, které budou nabízet ucelené řešení pro podporu řízení dronů v rámci UTM a ATM. To je zásadní produktová inovace s vysokým tržním potenciálem. Společnost Česká letecká servisní navrhla systém bezdrátové kontroly a distribuce video signálu pro elektro-optický systém pro vrtulníky UH-60 Black Hawk.

UH_60 BlackHawkFoto: Společnost Česká letecká servisní navrhla systém bezdrátové kontroly a distribuce video signálu pro elektro-optický systém pro vrtulníky UH-60 Black Hawk. | US Army

Použití tohoto systému výrazně sníží čas potřebný na počáteční modifikaci vrtulníku a tím zajistí konkurenční výhodu. Výrobce radarů ELDIS zase navrhuje do svých primárních radarů, které sledují běžný letový provoz, implementovat speciální funkci pro rozeznávání bezpilotních prostředků. To výrazně zvýší schopnosti existujícího hardwaru. V neposlední řadě společnost RETIA navrhla projekt, jehož cílem je koncept systému identifikace cílů vlastní a cizí pro antény s elektronicky vychylovaným anténním svazkem.

ELDISFoto: Výrobce radarů ELDIS navrhuje do svých primárních radarů, které sledují běžný letový provoz, implementovat speciální funkci pro rozeznávání bezpilotních prostředků. | ELDIS

Už jsme zmínili, že vývoj přelomových produktů není zadarmo. Je CSG připravena investovat do vývoje potřebné zdroje?

CSG má majitele, který vnímá, že problematika výzkumu, vývoje a inovací je zcela klíčovým aspektem, jenž bude v následujících letech určovat úspěšnost snah jednotlivých společností CSG Aerospace a holdingu CSG jako celku o proniknutí mezi vyspělé a prosperující společnosti ve světě. Majitel rozhodl, zatím v rámci divize CSG Aerospace, že určité procento prostředků firem půjde povinně na výzkum a vývoj. Přesnou částku nezveřejním, ale jedná se o několik desítek miliónů Kč. K tomu však musí vzniknout systém, který garantuje, že tyto zdroje budou účelně a efektivně využity na inovace, a ne na pokrytí jiných výdajů, které by někdo chtěl pod kolonku ‚inovace‘ schovat.

Nové technologie mají kromě pozitivního přínosu i svou odvrácenou stránku. Například miliardář Elon Musk se obává, aby umělá inteligence neohrozila lidstvo. Nota bene, pokud je aplikována do ničivých zbraňových systémů. Cítíte takovou hrozbu i vy?

Technologický pokrok v oblasti obranného i civilního průmyslu je v rámci soupeření států i firem nevyhnutelný a nezastavitelný. Každá nová technologie, a platí to typicky pro technologie vyvinuté na počátku pro vojenské účely, má potenciál zkvalitnit život společnosti: odstranit těžkou, nebezpečnou nebo nudnou práci, zvýšit úroveň občanských služeb a zkvalitnit každodenní život. Jsem optimista a jsem přesvědčen, že stejně jako tomu bylo doposud, pozitivní stránka technologického vývoje převáží nad negativní a posune lidstvo dál.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP