Velitelství pozemních sil se stěhuje z Prahy do Olomouce

 31. 05. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Od 27. května do 3. června 2020 se bude Velitelství pozemních sil postupně stěhovat z budovy Generálního štábu Armády České republiky v Praze do Žižkových kasáren v Olomouci. Důvodem redislokace velitelství jsou změny v organizační struktuře armády, s nimi související nárůst počtů příslušníků jednotlivých organizačních celků a potřeba efektivního nakládání s finančními prostředky.

V souvislosti s přechodem armády na třístupňový systém velení a řízení se Velitelství pozemních sil k 1. lednu 2020 rozrostlo o desítky služebních míst. Budova Generálního štábu má omezenou kapacitu, v jejímž rámci je navíc potřeba počítat s prostory pro nově vzniklé Velitelství pro operace.

img_13371
Foto: Pozemní síly se vyznačují vysokou mobilitou, flexibilitou, odolností a palebnou silou. (ilustrační foto) | army.cz

Přesun do Žižkových kasáren je plánován s minimem finančních prostředků. Celkové náklady na přesun velitelství do Olomouce dosahují částky přibližně 8 miliónů korun. Jedná se o prostory, které jsou po celou dobu armádou využívané a kapacitně velitelství pojmou bez toho, že by již přítomné jednotky musely kasárna opustit. Byly provedeny pouze nezbytné úpravy jako například vymalování, položení nové podlahové krytiny nebo vybavení nábytkem.

„Přesun do Olomouce se aktuálně týká přibližně 140 osob, celkově ale bude velitelství mít na 190 příslušníků. Určené prostory převezmeme do konce prvního červnového týdne. V následujících dnech prověříme funkčnost všech systémů a komunikačních kanálů s nadřízenými i podřízenými celky, stejně jako nastaveného denního pracovního rytmu velitelství tak, aby k 1. červenci 2020 mohlo velitelství zahlásit plnou připravenost k plnění úkolů,“ přibližuje zahájení činnosti v nové posádce velitel pozemních sil brigádní generál Ladislav Jung.

Pozemní síly

Pozemní síly představují jádro struktury Armády České republiky. Tvoří jej přibližně 13 tisíc vojenských profesionálů. Hlavním úkolem pozemních sil je příprava sil a prostředků k zajištění obrany České republiky a k plnění mezinárodních závazků.

Pozemní síly se vyznačují vysokou mobilitou, flexibilitou, odolností a palebnou silou. Jsou strukturovány a vybaveny tak, aby mohly plnit hlavní úkoly a působit v celém spektru operací. Tvoří je bojové síly (4. brigáda rychlého nasazení a 7. mechanizovaná brigáda), síly bojové podpory (13. dělostřelecký pluk, 15. ženijní pluk, 31. pluk radiační, biologické a chemické ochrany a 53. pluk průzkumu a elektronického boje) a síly bojového zabezpečení (14. pluk logistické podpory).

Pozemní bojové jednotky tvoří základ úkolových uskupení ozbrojených sil ČR vysílaných do mezinárodních operací, zejm. NATO, EU nebo OSN. K tomu je přizpůsoben i jejich výcvik s cílem dosažení co nejvyššího stupně interoperability. Jednotky jsou připravovány jak pro plnění vojenských, tak nevojenských činností.

Velitelství pozemních sil zajišťuje taktickou úroveň velení a řízení, plánuje, řídí a organizuje přípravu sil a prostředků. Požadovaného efektu mimo jiné dosahuje vhodnou kombinací použití mechanizovaných, výsadkových, tankových a lehkých motorizovaných jednotek.

Velitelem pozemních sil je od 1. ledna 2020 brigádní generál Ladislav Jung.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP