Virtuální náborové středisko zjednoduší cestu do uniformy bez dlouhých osobních pohovorů

 07. 03. 2023      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Přihlásit se do armády by mělo být díky virtuálnímu náborovému středisku (VNS) jednodušší než doposud. VNS např. umožní z pohodlí domova nahrát maturitní vysvědčení, naplánovat si zdravotní prohlídku v nemocnici, ale také se podívat, jaký plat s příplatky bude voják brát. Výrazně se tak ulehčí nejen náborovým kancelářím, ale lépe by se mělo rozvrhnout také zatížení vojenských nemocnic v rámci zdravotních vyšetření rekrutů. Ministerstvo obrany ČR díky projektu virtuálního náborového střediska očekává zvýšený zájem o vstup do armády s tím, že v roce 2030 chce dosáhnout cílového stavu 30 tisíc vojáků.

naborACRFoto: Přihlásit se do armády by mělo být díky virtuálnímu náborovému středisku jednodušší než doposud. | Ministerstvo obrany ČR

Armádní náborové kanceláře mají své limity a jsou v současné době velmi vytížené. Nejčastější komplikací při náboru zájemců o vojenskou službu je nejen nedodání potřebných dokumentů, zejména vysvědčení či průkazů odborností, ale také jistý ostych budoucích nováčků s náborářem telefonovat. Řešením by pak měl být nový projekt v podobě virtuálního náborového střediska, které by mělo zájemcům o službu v armádě zjednodušit cestu do uniformy bez dlouhých osobních pohovorů, co nejvíce zautomatizovat určité rekrutační procesy a přenést některé kroky do online prostoru. „Dnes jsou prakticky všechny procesy spojené s rekrutací, od registrace až po podpis smlouvy, zcela na bedrech rekrutérů. Přitom značná část z toho lze automatizovat a právě k tomu se chystáme,“ sdělil CZ DEFENCE projektový manažer virtuálního náborového střediska plk. Ivo Zelinka.

„Virtuální náborové středisko míří především na takzvanou generaci Z, která využívá plného potenciálu online prostředí. Cílem bylo nejen přiblížit službu v armádě nebo zálohách, či dalších způsobech zapojení se do obrany vlasti, ale i maximálně zjednodušit cestu k uniformě,“ vysvětluje plukovník Ivo Zelinka, který se přípravě systému virtuálního náboru věnuje již řadu měsíců.

Prioritně bude celé virtuální řešení zaměřené na využití v mobilních telefonech a zájemcům o službu nabídne i zábavní prvky. „Mobile first, tak bude systém nastaven. Zájemci o službu z řad generace Z využívají telefony na maximum, my jim tak usnadníme i přihlášení se do armády,“ přibližuje Zelinka. „A aby byl systém nejen přívětivý, ale i zaujal a řekněme pobavil, bude v něm implementována i herní interakce - ovládání dronu. Ne každý se bude chtít přihlásit, ale i díky tomuto prvku si mohou vrstevníci předat informace, soutěžit, ale i zjistit vše o službě a její možnosti,“ dodává Zelinka.

Současný systém náboru je postaven na náborových kancelářích, kde vojáci zájemcům o službu v armádě osobně vysvětlují možnosti služby. Tento způsob rekrutace však má svá úskalí. „Systém má své limity. Běžně se stávalo, že se schůzka s náborářem opakovala i několikrát kvůli opomenutí dodat potřebné dokumenty, například vysvědčení. Pak také byla složitá cesta k naplánování zdravotní prohlídky. To vše nyní bude snazší, vše až do posledního kroku půjde vyřešit z pohodlí domova,“ říká manager projektu Zelinka, který dodává: „Současný systém je nastavený pro nábor zhruba 2000 lidí ročně. Zvýšení o 10 % ještě zvládne, při zvýšení o 50 % by se za současných podmínek zadrhl. Řešením není nabrat více rekrutérů, ale zautomatizovat rutinní procesy." Podle Zelinky nebude virtuální náborové středisko jen o líbivém front endu, tedy viditelné části webové stránky. Jádrem systému bude ATS – applicant tracking system, tedy systém správy uchazečů. Po registraci ATS uchazeče povede za ruku celým procesem a upozorní ho, že je třeba nahrát dokumenty nebo zarezervovat termín zdravotní prohlídky.

Systém by měl také optimálně využívat kapacity vojenských nemocnic, ve kterých musí každý nováček v rámci rektrutace podstoupit prohlídku. „Nyní se tak nestane, že v jeden den se bude na prohlídku hlásit dvacet lidí, ale časy budou optimálně rozvrženy, bude možné si zvolit jakýkoliv všední den v týdnu, včetně odpoledních hodin,“ dodává Zelinka. Stejné postupy by měly platit i pro psychologické vyšetření. 

zelinka_01
Foto: Plukovník Ivo Zelinka, projektový manažer virtuálního náborového střediska | Ministerstvo obrany ČR

Jelikož nejméně 10 % zájemců o službu "vyhoří" již na začátku výběrového řízení při fyzických testech, aplikace virtuálního náborového střediska by měla umožnit nejen konzultace s trenéry, ale také vytvoření takzvaného vlastního avatara. „Aplikace bude sledovat pokrok ve cvičebním plánu, navrhovat optimální řešení a nováčkovi tak umožní se na vše připravit tak, aby nebyl překvapen,“ představuje jednu z funkcionalit virtuálního náborového střediska Zelinka.

Vyjma zábavy a fyzické průpravy bude v systému také Armypedie, která, jak již název naznačuje, nováčkům blíže představí armádu, zbraně, techniku i výstroj a také virtuální asistentka Adéla. „Jméno bylo vybráno záměrně. Jde o armádu a tak počáteční písmeno A bylo požadavkem, pak se udělal průzkum a velmi oblíbeným jménem takzvané generace Z je právě Adéla,“ vysvětluje volbu Zelinka.

„Systém bude využívat nejmodernějších technologií nebo funkce a možnosti sociálních sítí, což pomůže nábor pro potenciální uchazeče zatraktivnit“, popsala některé funkcionality virtuálního náborového střediska ministryně obrany Jana Černochová s tím, že projekt by měl být spuštěn v horizontu jednotek měsíců a postupně plně nahradit zastaralý web kariera.army.cz.

Dvacetičlenný projektový tým myslel i na zabezpečení citlivých dat. Vše, co uchazeči po přihlášení a autorizaci pomocí např. bankovní identity či datové schránky do systému nahrají, bude uloženo v zabezpečeném datovém trezoru, který je oddělený od internetu a zaručuje maximální míru ochrany citlivých dat.

Jak již bylo výše uvedeno, virtuální náborové středisko by měla armáda spustit v nejbližších měsících. Celková realizace projektu trvá cca rok, kdy se realizační tým poprvé sešel minulý rok v březnu. Od té doby se nastavila funkcionalita i grafický design.

Projekt bude realizován (vytvoření a provoz) prostřednictvím státního podniku LOM PRAHA, se kterým resort obrany podepsal rámcovou dohodu, a jeho dceřiná společnost VR Group, specialisté na virtuální prostředí a simulace. „V průběhu čtyř let trvání rámcové dohody bude na projekt čerpáno maximálně 91 milionů,“ dodává plk. Zelinka.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP