Vláda schválila zakázku na logistickou podporu radiolokátorů EL/M-2084 v AČR

 22. 02. 2024      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Vláda včera schválila návrh resortu obrany na poskytování komplexní logistické podpory 8 radiolokátorů EL/M-2084 pro Armádu České republiky. Logistickou podporu zajistí samotný výrobce radarového systému, izraelská společnost ELTA Systems.

Foto: Částečně rozvinutý radiolokátor MADR | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Částečně rozvinutý radiolokátor MADR | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Komplexní logistická podpora 8 radiolokátorů EL/M-2084 MMR (MADR) zabezpečí jejich trvalou vysokou spolehlivost a provozuschopnost po celou dobu životního cyklu. Veřejná zakázka s dílčími plněními zahrnuje zabezpečení životního cyklu systému MADR tj. garanci dostupnosti náhradních dílů na servis a opravy této techniky po dobu 20 let, schopnost servisních zásahů, preventivní údržbu, servisní činnosti a generální opravy včetně náhradních dílů a spotřebního materiálu. Součástí podpory je také garance schopnosti v požadovaném čase, tj. do 48 hodin, zajistit opravu systému MADR v případě technické závady (včetně help desku v režimu 24/7/365, který může vzdáleně pomoci odstranit závadu), a to prostřednictvím local týmu, resp. expertního týmu dodavatele. Podpora dále zahrnuje dodávku náhradních dílů a další služby, jako je školení, sada pro virtuální trénink či opravy vybraných náhradních dílů.

Jak již bylo zmíněno, logistická podpora je plánována na 20 let, a to od ukončení doby záruky u prvního dodaného systému MADR, tj. od září 2025 do září 2045. Komplexní logistickou podporu 3D radiolokátorů MADR může zajistit pouze výrobce daného systému, tedy společnost ELTA Systems, která je duševním vlastníkem podstatné části uvedeného systému a má know-how ve všech aspektech zajištění kontinuity provozu dodaných systémů MADR.

Foto: Radiolokátor má operační dosah 250 km s tím, že maximální dosah je až 350 km a je schopen zachytit až 1 200 cílů. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Radiolokátor má operační dosah 250 km s tím, že maximální dosah je až 350 km a je schopen zachytit až 1 200 cílů. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Předpokládaná hodnota uvedené zakázky je 80,96 mil. amerických dolarů (1,879 mld. Kč bez DPH), kdy se jedná pouze o část veřejné zakázky k zajištění životního cyklu (tzv. LCC podporu). Celkovou nabídkovou cenu, včetně zbylých částí veřejné zakázky, tj. dlouhodobé logistické podpory (LTMA) a dodávky náhradních dílů, resort obrany stanovil aktuálně ve výši 187,32 mil. amerických dolarů (LCC podpora 80,96 mil. USD, LTMA 79,1 mil. USD a dodávka náhradních dílů 27,26 mil. USD), což je 4,342 mld. Kč bez DPH. 

Nezbytnost realizace veřejné zakázky na komplexní logistickou podporu radiolokátorů spočívá v potřebě zabezpečit trvale vysokou spolehlivost a provozuschopnost systému MADR, který je nezbytný k zabezpečení nepřetržitého přehledu o vzdušné situaci nad územím České republiky v rámci ochrany vzdušného prostoru, a to minimálně 90% provozní dostupnost po celou dobu životního cyklu (20 let). Životní cyklus dosavadních radiolokátorů ruské provenience byl několikanásobně překročen a jejich schopnosti již nenaplňují požadavky na soudobé a budoucí operační prostředí. Zajištěním provozuschopnosti systému MADR bude rovněž navýšena schopnost v oblasti detekce cílů s malou odraznou plochou, jako jsou bezpilotní prostředky a RAM (Rocket, Ammunution and Mortar) na malých a středních výškách a zároveň se zvýší schopnost mobility, kdy jsou tyto radiolokátory schopné do 60 minut opustit stanoviště a rozvinout se v jiném postavení.

Bez realizace logistické podpory by bylo plnění úkolů protivzdušné obrany Armády ČR ohroženo, kdy by nebyla zajištěna trvale funkční radiolokační pole pro detekci spolupracujících i nespolupracujících vzdušných objektů ani podpora misí prováděných v rámci národního systému protivzdušné obrany ČR a integrovaného systému protivzdušné a raketové obrany NATO (NATINAMDS).

Nové 3D radiolokátory MADR v AČR

Pro zabezpečení nepřetržitého průzkumu vzdušného prostoru je v současné době využíván zejména český 2D přehledový radiolokátor RL-4AS nebo RL-5M. Jak již bylo zmíněno, nový radiolokátor MADR nahradil/nahradí již zastaralé systémy sovětské provenience, jako je dálkoměr P-37, výškoměr PRV-17 či 3D radiolokátor ST-68U, které budou ze služby trvale vyřazeny.

Foto: Součástí radiolokátoru je kontejner (RPU) pro místní ovládací konzoli (RLCC) a elektrocentrálu | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Součástí radiolokátoru je kontejner (RPU) pro místní ovládací konzoli (RLCC) a elektrocentrálu | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Kromě již zmíněných 8 kusů 3D radiolokátorů EL/M-2084 pro 26. pluk velení, řízení a průzkumu by naše armáda, resp. 25. protiletadlový raketový pluk,  měl v rámci pořízení moderního izraelského raketového systému SPYDER obdržet další radiolokátory MADR, které jsou součástí tohoto systému. Úkolem těchto radiolokátorů bude mimo jiné zabezpečit podporu činnosti prostředků pozemní protivzdušné obrany v rámci brigádního úkolového uskupení či budou plnit ochranu objektů důležitých pro obranu státu. Každopádně u obou zmíněných útvarů platí, že získané informace z radiolokátorů mohou být sdíleny do jednotného systému velení, řízení, případně mohou být předávány dál. Radiolokátory určené pro 26. pluk velení, řízení a průzkumu a 25. protiletadlový raketový pluk by měly být zastupitelné, avšak liší se svou konfigurací. Systémy určené pro 26. pluk jsou uloženy na platformě vozidla Tatra 8x8, kde je kromě samotného radiolokátoru umístěn také napájecí zdroj (RPU). Součástí systému jsou také mobilní boxy místní ovládací konzole (RLCC), které se vynáší do stanu či do budovy. V rámci rychlejšího rozvinutí systému nyní armáda řeší navazující projekt, který zabezpečí doprovodné vozidlo k systému MADR s již zabudovanou místní ovládací konzolí. U systému SPYDER (určených pro 25. pluk) je pak na podvozku vozidla Tatra 8x8 umístěn radiolokátor a na druhém vozidle je umístěn kontejner se zabudovanou místností pro obsluhu, včetně napájecího systému ve formě elektrocentrály. Rozvinutí/svinutí a mobilita tohoto systému je tak v tuto chvíli vyšší než u radiolokátorů určených pro 26. pluk.

Video: Představení nového izraelského radiolokátoru EL/M-2084 (MADR 3D) v AČR  / CZ DEFENCE

Podrobné informace o nových radiolokátorech EL/M-2084 získáte v našem článku "Nové 3D radiolokátory MADR: Jednoznačný technologický posun celého radiotechnického vojska AČR".

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, 3. radiotechnická rota, 262. radiotechnického praporu, 26. pluku velení, řízení a průzkumu

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP