Významné české zbrojní firmy dodržují vládní nařízení nouzového stavu a nadále vyrábějí

 21. 03. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Nejvýznamnější podniky speciální výroby holdingu CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) přijaly hygienická a bezpečnostní opatření v souvislosti s pandemií nového druhu koronaviru v souladu s vládním vyhlášením nouzového stavu a přizpůsobily výrobu mimořádné situaci. Šternberská společnost EXCALIBUR ARMY i kopřivnický podnik TATRA DEFENCE VEHICLE i nadále vyrábějí a pracují na nasmlouvaných zakázkách a projektech.

Výroba FOTO DP (2)
Foto: Výroba obrněných vozidel Pandur II v kopřivnickém podniku Tatra Defence Vehicle | DP

Ve šternberské společnosti EXCALIBUR ARMY vedení vyhlásilo nová interní pravidla pro běh výroby a práci a pohyb zaměstnanců. Opatření mají zamezit jakémukoliv šíření nákazy a chránit zdraví zaměstnanců. Je tedy například zamezeno shlukování zaměstnanců, pracovníci, u kterých není nyní nezbytná přítomnost v sídle firmy, pracují z domova, klade se důraz na komunikaci vedenou elektronicky či telefonicky, aby se omezil osobní styk. Společnost i nadále plní výrobní program a nasmlouvané služby a pracuje na svých projektech. V současné době například dále rozvíjí v nedávné době dokončený projekt dekontaminačního vozidla TMVA DECON-17 EX na podvozku Tatra Force pro zahraničního zákazníka. Určité omezení představuje uzavření konkrétních obcí na Olomoucku, ze kterých dojíždějí někteří zaměstnanci společnosti a v současnosti se nemohou do zaměstnání dostat. Vedení společnosti také v souvislosti s pandemií přesouvá termín celozávodní dovolené, čímž chce napomoci vládním preventivním opatřením.

tatra_montaz
Foto: I v kopřivnické společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE (TDV) pokračuje výroba (ilustrační foto) | TATRA TRUCKS

I v kopřivnické společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE (TDV) pokračuje výroba. Podnik však v souladu s vládními nařízeními a podle pokynů hygieniků zavedl opatření, která mají eliminovat riziko nákazy mezi zaměstnanci. Opatření jsou jak hygienického, tak personálního charakteru. Plnění zakázek, servisních služeb i plynulý běh vývojových projektů přímo ve firmě zajišťuje jen nejnutnější počet zaměstnanců, další pracují z domova, komunikace a běžná agenda je vyřizována elektronicky či telefonicky. V současné době TDV zajišťuje především výrobu speciálních verzí vozidel Pandur II CZ pro českou armádu a servisuje pandury z její výzbroje, pracuje na zakázce vozidel Pandur II pro Indonésii a nadále pokračují vývojové práce na projektu vozidel TITUS pro AČR.

TITUS . (1)
Foto: Nadále pokračují vývojové práce na projektu vozidel TITUS (na snímku) pro AČR (ilustrační foto) | EA

V tuto chvíli oba podniky pokračují v plnění zakázek, dlouhodobě však bude mít pandemie koronaviru vliv na jejich obchodní činnost. Pandemie má ale silný dopad subdodavatele, ale bude se týkat například i marketingově-obchodních aktivit do budoucna. Někteří subdodavatelé budou mít nejspíše potíže plnit řádně a včas své závazky vůči společnostem holdingu CSG, což může ohrozit plnění jejich zakázek. „Je pravděpodobné, že budou zrušeny či odloženy významné oborové výstavy a veletrhy. Není možné plnohodnotně komunikovat se zákazníky. Platí, že elektronické prostředky nemůžou úplně nahradit reálnou prezentaci výrobků a osobní jednání. V kontextu diskuse o omezování vyzbrojovacích projektů Armády ČR je důležité zohlednit, jaká bude situace českého obranného průmyslu. Je efektivnější, aby stát podpořil domácí podniky pokračováním vyzbrojovacích projektů, které se jich týkají, než aby jim musel případně poskytovat finanční podporu. Na tuto debatu je ale ještě čas,“ řekl Tomáš Mohapl, generální ředitel TDV.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP