Záložníci jsou poprvé nasazeni v boji proti pandemii

 18. 07. 2021      kategorie: Aktivní zálohy
Přidat na Seznam.cz

Od 15. července je v Národním očkovacím centru O2 universum v Praze nasazena první rotace 55 vojáků a vojákyň v aktivní záloze (AZ), kde do 15. srpna 2021 budou pomáhat personálu Ústřední vojenské nemocnice. Záložníci doplňují profesionální vojáky, kteří už v centru slouží od jeho otevření a zabezpečují asistenční službu a dohlíží na chod a bezpečnost provozu centra. Celkem se ve čtyřech rotacích vystřídá 220 záložníků.

83333577_2957689650931466_8043048215697686528_nFoto: Od 15. července je v Národním očkovacím centru O2 universum v Praze nasazena první rotace 55 vojáků a vojákyň v aktivní záloze (AZ) | Ministerstvo obrany ČR

O povolání vojáků rozhodl náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata. Nasazení aktivní zálohy v boji s pandemií je pilotní projekt. „Záložníci pomáhali po celou dobu pandemie jako dobrovolníci různými způsoby. Teď nastal čas je povolat do služby. Chceme také ověřit proces hromadného povolávání aktivní zálohy, který se od roku 2016 řídí novou legislativou,“ vysvětlil generál Opata.

Mezi nasazenými vojáky jsou například doktoři práv, učitelé, studenti, architekt a teolog. Nejstaršímu nasazenému vojákovi je téměř 60 let, nejmladšímu 22 let. Nasazeno bude 24 vojákyň.

I když jde o příslušníky AZ s trvalým bydlištěm v Praze nebo ve Středočeském kraji, jejich mateřské jednotky jsou rozesety po celé republice. Záložníci z Liberce, Jinců, Přáslavic nebo Bučovic jsou rádi, že mohou pomoci s organizací a zabezpečením očkovacího centra. A v neposlední řadě si při této výjimečné příležitosti mohou předat zkušenosti z výcviku a poznat nové kolegy.

Velitel 1. pěší čety, poručík Eduard Č., sice očekává, že služba nebude snadná, ale podle jeho slov bude kompenzována dobrým pocitem, že člověk dělá pro ostatní něco užitečného. „A pociťuji také sounáležitost s úsilím, které stát i armáda koná, aby covidovou krizi překonala.“

Pověřený velitel 1. rotace kapitán Petr Hamann pak očekává, že získá v rámci služby AZ další zkušenosti. „Doufám, že naše jednotka zvládne službu stejně dobře, jako kolegové z jiných útvarů, tedy že splníme úkol na profesionální úrovni.“

Nasazení vojáků AZ předcházelo včerejší povinné testování na covid-19 a vstupní lékařská prohlídka. Museli rovněž doložit potvrzení o očkování či podepsat příslušná čestná prohlášení.

V souvislosti se službou v Národním očkovacím centru O2 universum v Praze jsme se zeptali velitele 1. rotace, kapitána Petra Hamanna:

Jak hodnotíte dosavadní spolupráci s profesionálními vojáky, co se organizace a komunikace týče?

Vnímám dosavadní spolupráci jako výtečnou, k organizaci nemám připomínek. Co se týče komunikace, tak ta, myslím, funguje velice dobře a bezproblémově, takže já si spolupráci chválím.

Jak si podle Vás vedou samotní záložníci v rámci svého prvního nasazení?

Dle mého názoru si vojáci v AZ vedou velice dobře. Především proto, že se snaží o perfektní výkon své služby, neboť si tuto službu berou za čest a snaží se, aby fungovali minimálně stejně dobře, jako jejich kolegové - profesionální vojáci, kteří zde sloužili v předcházejícím období.

Zeptali jsme se také některých z nasazených příslušníků AZ:

První den služby v očkovacím centru máte za sebou. jaká byla Vaše pracovní náplň?

rotmistryně Zuzana T.: Má původní pozice byla na stanovišti u tiskárny pro tisk očkovacích certifikátů, ale brzy mě jakožto zdravotníka v civilu a combat life-savera v armádě přesunuli do čekárny, kde naočkovaní návštěvníci vyčkávají pro případ vedlejších účinků, a my tam hlídáme lidi, aby nezkolabovali, nebo jim pomáháme, pokud ke kolapsu dojde.

svobodník Michael Č.: Pomáhali jsme lidem, kteří se přišli naočkovat, postupovat očkovacím centrem. Konkrétně my jsme kontrolovali lidem vytisknuté přístupové tzv. QR kódy, případně jsme řešili jejich zapomenutí, a pomáhali jsme imobilním lidem nebo těm s jinými specifickými potřebami.

desátník Adam Č.: Armáda v očkovacím centru má za úkol především usměrňovat a regulovat hladký průchod návštěvníků celým očkovacím centrem a pomáhat návštěvníkům s orientací, případně těm imobilním s bezpečným přesunem do a z očkovacího sálu. Já osobně jsem na stanovišti v hlavním sále, kde rozdělujeme lidi mezi jednotlivé očkující lékaře. Vedle toho máme i několik kolegů/zdravoťáků pomáhajících civilním záchranářům v čekárně pro naočkované.

Jaká je celková nálada a spolupráce v týmu? Přeci jen jste se tu sešli z různých jednotek a všichni se neznáte?

rotmistryně Zuzana T.: Myslím, že nálada je výborná. Vůbec nevadí, že se neznáme, poznali jsme se velice rádi. Je to strašně super, že jsme pestrá sbírka lidí z různých útvarů, různých hodností, zařazení, i věkově, a je to vlastně strašně fajn. Atmosféra je tady vyloženě kamarádská.

svobodník Michael Č.: Já konkrétně jsem tu jako skoro jediný od své jednotky. Je pravda, že většina záložáků jsou příslušníci jedné jiné roty, ale neshledávám, že by mezi námi byly rozdíly. Všichni ochotně spolupracují na plnění úkolu.

desátník Adam Č.: Nálada je perfektní. Prakticky hned první den se všichni bez problému bavili se všemi bez ohledu na jednotku, odkud jsou, jako by to byla jasná věc. Nevšiml jsem si ani, že by byl někdo bokem. Obecně je to skvělá a rychle sehraná parta.

Co Vás konkrétně vedlo k tomu se dobrovolně přihlásit do služby v Národním očkovacím centru O2 universum v Praze?

rotmistryně Zuzana T.: Pro mě to byla úplná samozřejmost, protože se zapojuji do boje proti pandemii covid-19 již od úplného začátku, a to především v mé civilní práci, takže to pro mě byla naprosto samozřejmá, jednoznačná věc. Když přišla nabídka od Armády, že můžu přispět svými vlastními silami, bylo to pro mě přirozené navázání na výcvik, který jsme absolvovali, abychom v případě potřeby byli k dispozici jako organizovaná, sehraná a kvalifikovaná síla.

svobodník Michael Č.: Já jsem se hlásil už od začátku pandemie nadřízeným se snahou pomáhat v boji s ní, nakonec jsem se rozhodl pomáhat v civilní sféře lidem s postižením, a když teď přišla příležitost být nasazen v O2 universu, tak jsem okamžitě souhlasil.

desátník Adam Č.: Je to pro mě jednak způsob jak být společnosti užitečný a jak pomoci svým dílem dobré věci a všem těm lidem, kteří o očkování stojí. Za druhé je to pro mě ale i obrovská čest a zadostiučinění, že mám možnost být při prvním, nutno podotknout oficiálním, ostrém nasazení Aktivní zálohy.

Jak vás, záložníky, vnímají civilisté, se kterými přicházíte v rámci vaší služby do styku?

rotmistryně Zuzana T.: Nevšimla jsem si, že by vůbec někdo řešil, jestli jsme záložáci nebo vojáci z povolání. Osobně mám veskrze jenom pozitivní zpětnou vazbu. Všichni nás hodnotí, jako že jsme velmi milí, vstřícní a nápomocní.

svobodník Michael Č.: Myslím, že normální člověk nepozná rozdíl mezi záložákem a profíkem. Civilisti obecně jsou rádi a děkují, a my se na ně snažíme být co nejvíce hodní.

desátník Adam Č.: Myslím, že jsem za celou dobu nepotkal nikoho, kdo by nebyl pozitivně naladěný. I pod rouškami je vidět, že se na Vás lidi rádi usmívají, ochotně se řídí našimi pokyny, a obecně přicházet s nimi na place do styku je, i přes vyčerpání, které ke konci dne přichází, prostě radost.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP