Agentura EDA připravila seminář s cílem posílit spolupráci českých firem na mezinárodních obranných projektech

 02. 09. 2022      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Svaz průmyslu a dopravy a Evropská obranná agentura (EDA) uspořádaly ve středu seminář „JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCI FINANCOVANÉ EU“, který má pomoci rozvíjet potenciál tuzemských podnikatelů a čerpat zkušenosti v mezinárodním prostředí. Tuto akci inicioval generál Petr Pavel. Jejími hlavními hosty a mluvčími byli generální ředitel EDA Jiří Šedivý a ředitel pro průmysl a synergie EDA kontradmirál Emilio Fajardo.  Klíčovým tématem tohoto mimořádného setkání bylo představení a diskuse o nástrojích a cestách k financím z fondů EU a dalších zdrojů.

Experti z Evropské obranné agentury zástupcům českých firem ukazovali cestu, jak se prosadit na trhu evropské spolupráce v oblasti obrany. Semináře organizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR se zúčastnil i jeho iniciátor, generál Petr Pavel. „Válka na Ukrajině zásadně změnila bezpečnostní situaci v Evropě. Novému stavu musíme přizpůsobit naši obranu, a to i z hlediska technologií a inovací. V Evropě tomu už nyní pomáhá mnoho zajímavých projektů, zatím bohužel bez významnějšího zapojení českých firem,” řekl bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel. „V Česku máme mnoho firem zaměřených na technologie duálního užití, ty lze využít nejen ve válce, ale samozřejmě i v krizovém managementu. Právě této oblasti v dnešní situaci věnujeme čím dál větší pozornost. Vzniká proto mnohem širší prostor pro uplatnění firem z civilního sektoru. Některé z nich jsou členy Svazu průmyslu a dopravy. Je důležité naše podniky informovat o příležitostech, které spolupráce s partnery v EU nabízí, a to nejen pro obranný průmysl, ale zejména pro ten civilní,“ sdělil CZ DEFENCE generál Pavel.

pavel_01
Foto: 
Je důležité naše podniky informovat o příležitostech, které spolupráce s partnery v EU nabízí, a to nejen pro obranný průmysl, ale zejména pro ten civilní,“ sdělil CZ DEFENCE generál Pavel. | archiv Petra Pavla

Šéf Evropské obranné agentury a současně bývalý český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý se svým týmem představil konkrétní obranné projekty, které agentura nyní připravuje. Nově je velký zájem o tzv. zelenou obranu, čili technologie využívané armádami, které jsou environmentálně šetrné, tedy s nízkými emisemi skleníkových plynů. Jde například o alternativní zdroje elektřiny pro vojenské základny na misích nebo vytápění kasáren. Zájem je také o 3D tiskárny na výrobu náhradních dílů ve vojenských operacích. „Jedním z principů je právě podpora malých a středních podniků a startupů. Takzvané startupy jsou mnohdy velice zajímavými zdroji inovací, které mohou být jako civilní přeneseny do obranného sektoru. Další věc je, že startupy potřebují finanční podporu, a to je přesně dobrá startovní pozice pro spolupráci s EDA,“ doplnil pro CZ DEFENCE Jiří Šedivý. 

sedivy_01Foto: „Startupy potřebují finanční podporu, a to je přesně dobrá startovní pozice pro spolupráci s EDA,“ doplnil pro CZ DEFENCE Jiří Šedivý. | archiv J. Šedivého

Na semináři se mohli účastníci dozvědět, jak se české firmy mohou zapojit do spolupráce s podniky z dalších zemí EU. Kromě toho získali spoustu informací, jak na své projekty mohou získat evropské finance. „Mnoho příležitostí pro české firmy existuje například v oblasti obranných inovací. Najít zdroj financování lze například přes speciální skupiny pro rozvoj technologických dovedností (takzvané CapTechs). Rádi podnikatelům poskytneme veškeré informace a podporu v procesu zapojení,” uvedl Šedivý. Případný start komunikace s agenturou EDA je přitom překvapivě snadný. 

Svaz průmyslu a dopravy seminář uspořádal pro firmy, které nejsou aktivní v obranném průmyslu, ale mají mu co nabídnout. „Na obranných technologiích se podílí celá řada odvětví, od digitálních po ty průmyslovější. České firmy mají obrovský potenciál, který je v oblasti evropských obranných projektů zatím nevyužit. Věříme, že díky akcím, jako byla ta dnešní, se to podaří postupně změnit,” vysvětluje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Radek Špicar.

Podle generála Pavla je potřeba českým dynamicky se rozvíjejícím firmám představit možnosti rozvoje třeba ve spolupráci s agenturou EDA. Česká republika umí nabídnout zajímavé obory, ve kterých nemá konkurenci. „Například v oblasti CBRN, využití některých nových materiálů, nanotechnologií nebo 3D tisku. V této oblasti udělaly české firmy velký pokrok. Nedávno jsem při svých cestách po Česku například navštívil na Vysočině společnost, která na mě udělala velký dojem. Pustili se do 3D tisku z betonových směsí. Velice rychle vyvinuli způsob, jak tisknout kryty pro vojáky. Už se je podařilo vyzkoušet na Ukrajině. Tento příklad jasně ukazuje, že nemusíme mít obavu o odvahu našich firem prosazovat nová řešení,“ doplnil generál Pavel. Spolupráce s evropskou agenturou EDA pak může přinést nejen prostředky pro rozvoj nových projektů a řešení, ale přispívá také ke zdokonalování obranných technologií s využitím civilních projektů.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP