Bojové vozidlo pěchoty Lynx KF41 společnosti Rheinmetall odpovídá na nová ohrožení na bojištích

 16. 02. 2021      kategorie: Vojenská technika
Přidat na Seznam.cz

Díky rychle se rozvíjejícím novým hrozbám po celém světě dochází i k výrazným změnám v povaze konfliktů. Bojové vozidlo pěchoty Lynx KF41 na měnící se prostředí reaguje inovativním designem založeným na dvou základních premisách, jejichž důležitost v moderních válečných konfrontacích neustále nabývá na významu. První z nich je maximální přizpůsobivost jakémukoli bojovému prostředí, druhou pak dostatečná účinnost zbraňových systémů a ochrany tak, aby vozidla mohla dominovat v nepřátelských konfliktech.

LYNX_KF41_HungaryFoto: Bojové vozidlo pěchoty Lynx KF41 | archiv společnosti Rheinmetall (se svolením autora) / CC BY-NC-SA 

Připraveno pro jakékoli prostředí

Bojová vozidla pěchoty musí být schopná plnit řadu nejrůznějších operačních úkolů, ať už se jedná o bojové scénáře nebo mírové mise.  Pro dosažení požadované všestrannosti je potřeba snadno a rychle měnit jejich konfigurace pro různé operace. Lynx KF41 odpovídá na tento požadavek otevřenou mechanickou, elektrickou a softwarovou architekturou, jež v závislosti na požadavcích umožňuje úpravy systémů, balistické ochrany a zbraňového vybavení. Lynx lze rychle překonfigurovat z obrněného transportéru vhodného pro mírové operace na agilní, masivně chráněné bojové vozidlo vhodné pro konvenční konflikty typu peer-on-peer. Vozidla lze nasadit i v dalších konfiguracích a využít je při protipovstaleckých operacích v boji proti skrytým hrozbám, jako jsou improvizovaná výbušná zařízení (IED) včetně explozí tvarovaných střepin (EFP) atd. V bezvěžové verzi se pak mohou stát dílenským, vyprošťovacích, ženijním nebo ambulančním vozidlem. 

Vývojové týmy Rheinmetallu dobře vědí, že hrozby na bojištích se pořád vyvíjejí a Lynx musí neustále reagovat na momentální stav situace a nové, rostoucí schopnosti nepřítele. K zajištění dostatečného růstového potenciálu Lynx disponuje více než dvěma tunami rezervního užitečného zatížení. Ty mohou být v budoucnu využity pro další vylepšenou škálovatelnou pancéřovou ochranu či datové a elektronické navýšeni systémů. 

image001
Foto: Obrovská škála možných konfigurací Lynxe je založena na nově vyvinutém podvozku o nosnosti až 50 tun zaručující dostatečný prostor pro jeho přizpůsobivost a případnou modernizaci v nadcházejících desetiletích. | archiv společnosti Rheinmetall | archiv společnosti Rheinmetall (se svolením autora) / CC BY-NC-SA 

Otevřená mechanická architektura vozidla Lynx, jež umožňuje pohotovou rekonfiguraci mezi jednotlivými variantami anebo rychlou opravu částí, které byly poškozeny během boje, pracuje na principu komponentů a sad pro jednotlivé mise a přidaného stropního pancíře, který lze namontovat na společný modul pohonu spolu s přidruženým vybavením. Jako příklad jednoduché modulární konfigurace vozidla Lynx KF41 lze uvést jeho použití v městského prostředí, pro které bylo vozidlo připraveno v konfiguraci podpůrného prostředku mírových operací, a následné nasazení do bojových operací. Toho lze dosáhnout pouhou výměnou modulu mise a rekonfigurací komponentů ochrany posádky na věži a trupu vozidla.  S navýšenou výbavou obrněnec Lynx váží přibližně 44 tun, avšak disponuje stále vysokou pohyblivostí a mobilitou.

„Moderní válka vyžaduje přizpůsobivost a flexibilitu. Tato potřeba se v nadcházejících letech a desetiletích stane ještě důležitější,“ říká Oliver Mittelsdorf, viceprezident pro prodej ve společnosti Rheinmetall Defence.  „Žádný jiný typ bojového vozidla na světě není tak adaptabilní a přizpůsobivý jako náš Lynx. Mnoho z vozidel, které jsou v současné době ve výstroji řady obranných sil, nemůže reagovat na nové požadavky na bojišti. Často jsou kompromisem mezi mobilitou, ochranou a bojovou účinností, ale chybí jim modularita a růstový potenciál. Lynx má ve všech těchto oblastech velký potenciál. “

Zajištění dominance v konfliktu peer-on-peer

V neustále se vyvíjejících válečných konfliktech se důraz opět přesouvá směrem k otevřenému peer-on-peer střetu. V tomto prostředí jsou schopnosti většiny stávajících bojových vozidel ohroženy čtyřmi moderními vývojovými technologický aspekty. Prvním z nich je systém anti-access / area denial (A2 / AD), který zabraňuje vzdušné převaze na bojišti. To znamená, že bojové vozidlo postrádá vzdušnou podporu, což jej činí zranitelným vůči útokům shora. Druhým je pak systém elektronického boje (EW), který blokuje komunikaci a vysílá matoucí signály GPS, aby se zabránilo spojení jednotek s veliteli a došlo ke ztížení koordinace manévrů. Třetím je využití kazetové munice s nepřímou palbou, která omezuje akci na bojišti; a posledním je vývoj a nasazení vysoce pokročilých bojových vozidel ze strany potenciálních protivníků.

Video: Odhalení bojového vozidla pěchoty Lynx KF41 pro Austrálii / YouTube

Při vývoji vozidla Lynx KF41 reagoval tým společnosti Rheinmetall na tyto hrozby a upravil požadavky týkající se mobility, bojové účinnosti, schopnosti přežití, kapacity a přizpůsobivosti. Vozidlo Lynx tak zajišťuje ochranu nejen před běžnými hrozbami, ale i před novými technologiemi, které jsou určené k omezení a potlačení provozních schopnosti bojových vozidel. Škálovatelné možnosti zahrnují nesmrtící systémy, zbraně většího kalibru, vestavěné prostředky vedení elektronické války k určení nepřátelských sil atd. jsou kombinované s integrovanými prostředky, jako jsou například bezpilotní vzdušné prostředky poskytující nezávislou protivzdušnou obranu, nebo bezosádkovými pozemními prostředky, které slouží k provádění průzkumných úkolů a misí. 

Spolu s vylepšenými ochrannými prvky a zvýšenou bojovou účinností nabízí vozidlo Lynx i zásadní konstrukční inovace v svém designu. Ty snižují tepelnou a zvukovou stopu vozidla a zvyšují tak schopnost přežití posádky. Rovněž došlo k vylepšení osvědčené věže Lance; ta nyní maximalizuje flexibilitu a zjednodušuje provádění více souběžných úkolů. Ze sklopných modulů lez odpalovat protitankové střely Spike LR, rakety země-vzduch krátkého doletu nebo tzv. vyčkávací munici (loitering munition). Všechny tyto typy výzbroje cíleně lokalizují a přesně míří na cíl. V souladu s požadavky daného konfliktu může být věž osazena prostředky elektronické války nebo zpravodajskými či průzkumnými prostředky.

LYNX KF41_forrestFoto: „Vozidlo Lynx prošlapává pro bojová vozidla pěchoty zcela novou cestu v možnostech peer-on-peer konfliktů, neboť od samého počátku vývoje a potažmo pak výroby se počítalo se zavedením a integrací těchto vysoce moderních a účinných systémů,“ doplnil Oliver Mittelsdorf. | archiv společnosti Rheinmetall (se svolením autora) / CC BY-NC-SA

„Vozidlo Lynx prošlapává pro bojová vozidla pěchoty zcela novou cestu v možnostech peer-on-peer konfliktů, neboť od samého počátku vývoje a potažmo pak výroby se počítalo se zavedením a integrací těchto vysoce moderních a účinných systémů,“ doplnil Oliver Mittelsdorf. Předchozí generace bojových vozidel se mohou novým hrozbám přizpůsobit pouze částečně, s tím, že při implementaci těchto vyspělých systémů dojde ke skokovému nárůstu celkové hmotnosti. Rozšířená kapacita užitečného zatížení a datových a elektrických systémů pak do budoucna zajistí odolné řešení a schopnost pružně se přizpůsobit novým hrozbám, aniž by byla ohrožena mobilita či reakční schopnost vozidla. Lynx umí odpovídat na běžné stávající i nově vznikající hrozby stejně efektivně, to mu zajišťuje výhodu v překonání protivníka na jakémkoli bojišti.“

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP