Gen. Zdeněk Mikula: Časy, kdy byla 7. mechanizovaná brigáda díky své výzbroji hanlivě nazývána Popelkou, jsou již dávno minulostí

 20. 12. 2022      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

7. mechanizovaná brigáda, která je vyzbrojena tanky a bojovými vozidly pěchoty, má být podle závazku
ČR vůči NATO plně bojeschopná od ledna 2026 a v nejbližších letech ji tak čeká mohutná modernizace.
Ohledně současného stavu i budoucnosti naší těžké brigády jsme požádali o rozhovor brigádního generála
Zdeňka Mikulu, který je od 1. srpna jejím velitelem.

IMG_9719
Foto: Brigádní generál Zdeněk Mikula | Ministerstvo obrany ČR

7. mechanizovaná brigáda se často v souvislosti s její modernizací označuje za tzv. „zapomenutou“. Myslíte si, že „sedmičku“ konečně čekají lepší léta, když se nyní jedná o pořízení nových BVP CV90 MkIV i tanků?

Časy, kdy byla 7. mechanizovaná brigáda díky své výzbroji hanlivě nazývána Popelkou, jsou již dávno minulostí. Přezbrojení na nová pásová bojová vozidla pěchoty (PBVP) jsou pro nás sice tím nejdůležitějším krokem z hlediska navýšení bojových schopností, ale svým způsobem tím téměř finálním. V oblasti modernizace výzbroje, techniky a materiálů jsme již v uplynulých několika letech prošli zásadní změnou. Jde především o výzbroj a vybavení samotného vojáka. V tuto chvíli máme kompletně přezbrojenou brigádu na ráži NATO. To platí jak v pro „dlouhou zbraň“, kdy již přecházíme na další generaci útočných pušek BREN, tak u „krátkých zbraní“ kde je již zavedená pistole PHANTOM postupně nahrazována novým typem P-10. U brigády máme dále zavedeny nové pušky pro přesnou střelbu a kulomety MINIMI. Co se týče ochrany vojáka, k brigádě byly dodány nové balistické přilby a je dokončována dodávka balistických vest. Můžu hrdě konstatovat, že dané vybavení a výzbroj již odpovídá vojákovi 21. století.

Co se týče bojové techniky, očekáváme dodávku tanků Leopard 2 A4 darovaných SRN, na které naváže dodávka nového hlavního bojového tanku (MBT). Období do dodání nových MBT budeme schopni překlenout jen díky probíhajícímu technickému zhodnocení současných tanků T-72 M4CZ. Díky zásadnímu progresu v tendru na pořízení PBVP od začátku tohoto roku, věřím, že dojde co nejdříve k podpisu smlouvy, a CV90 MkIV se stane spolu s novým MBT páteřní bojovou platformou 7. mechanizované brigády.

Jak dlouho je ještě brigáda schopna udržovat BVP-2 ve stavu schopnosti případného operačního nasazení a v jakých počtech? Vydrží tato vozidla plnit svoji funkci do příchodu nové techniky?

Podle mě je BVP-2 dávno za svým za horizontem, je morálně a technicky zastaralé a určitě to není technika pro 21. století. My jsme samozřejmě připraveni BVP-2 do jeho náhrady používat, včetně plánovaného nasazení v rámci mezinárodního praporního uskupení na Slovensku v reakci na ruskou agresi. Přelom let 2025 a 2026 je pro nás ale skutečně kritický. Zde reálně končí naše schopnosti tuto techniku za stávajících podmínek udržet bojeschopnou a nadále ji provozovat. To, že BVP-2 stále funguje, je obrovská zásluha našeho technického personálu a řidičů, kteří na údržbě tráví neúměrně mnoho času.

V rámci plánovaného pořízení švédských BVP CV90 MkIV pro ČR a SR se hovoří o vzájemné spolupráci. Slovensko však požaduje kanón ráže 35 mm oproti České republice, která požaduje 30mm kanón. Jaké možnosti či výhody u kanónů zmíněných ráží vidíte?

Tato otázka je primárně pro Sekci rozvoje sil MO. Vozidlo CV90 je již ve výzbroji několika evropských armád, kde je využíváno s kanóny ráže 30 mm, 35 mm a 40 mm. Jako vždy je zde řada výhod a nevýhod obou ráží, které lze posuzovat z mnoha hledisek. Jako budoucí uživatelé jsme v procesu specifikace plně zapojeni a požadavek AČR vychází z komplexního hodnocení. 

cv90Foto: 7. mb bude v rámci modernizace pravděpodobně vybavena švédským bojovým vozidlem pěchoty CV90 MkIV | BAE Systems

7. mechanizovaná brigáda není jen o BVP, ale i o další technice. Jak nadějné jsou podle vás vyhlídky na modernizaci ostatního vozového parku 7. mechanizované brigády?

U pozemní techniky došlo k obnově vozového parku, a to především na platformě dobře známé značky TATRA. Došlo k částečné modernizaci tažených minometů PRAM. K těmto minometům byly dodány nové tahače, což byl nevyhnutný krok k tomu, abychom byli schopni tyto minomety používat do doby, než budou dodány nové samohybné minomety.

pramFoto: TATRA 815-7 PRAM slouží k přepravě ukotveného minometu vz. 82 PRAM-L, jeho obsluhy, munice a materiálu | Jan Juřica / CZ DEFENCE

Asi všichni zaznamenali nová vozidla Toyota Hilux, která u 7. mb definitivně ukončila éru vozidel UAZ. Do konce tohoto roku očekáváme zahájení dodávek nových párových vozidel S-LOV CBRN a CBRN II na podvozku Iveco, která nahradí staré „chemické“ UAZy a BRDMy.

Ve 2. polovině tohoto roku proběhly u 7. mb vojskové zkoušky kolových obrněných vozidel TITUS, a to ve verzích velitelsko-štábní, spojovací a místa koordinace palebné podpory. Jedná se o klíčovou techniku, která bude k brigádě a dalším útvarům AČR podporujících brigádní úkolové uskupení (BÚU) od příštího roku dodávána.

lov-cbrnFoto: Do konce tohoto roku se očekává zahájení dodávek nových párových vozidel S-LOV CBRN a CBRN II na podvozku Iveco | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Pokud budeme hovořit o brigádě tak, jak je chápána v NATO, jedná se o BÚU v podmínkách AČR. Tedy bojové jednotky 7. mechanizované brigády jsou doplněny o prvky bojové podpory a bojového zabezpečení od jednotlivých součástí AČR (PozS, VzdS a AVZdr) a VP. V tomto kontextu vnímám velmi pozitivně pořízení nových samohybných houfnic CAESAR spolu se systémem řízení palby, kdy dojde k zásadnímu navýšení schopností palebné podpory u BÚU. 

titus_zkouskyFoto: Ve 2. polovině tohoto roku proběhly u 7. mb vojskové zkoušky kolových obrněných vozidel TITUS | Dan Potocký

Pokud hovoříme o tancích, kolik nových tanků by podle vás 73. tankový prapor potřeboval s ohledem na dostatečnou bojeschopnost i plnění závazků vůči Alianci?

Tohle je opět otázka spíše pro Sekci rozvoje sil MO. Každopádně co se týče požadavků na těžkou brigádu současný počet tanků je již pod hranicí kritického minima. To znamená, že navýšení současného počtu tanků vnímám jako žádoucí a relevantní.

Dodávka všech tanků Leopard 2 A4 do AČR by měla být dokončena do konce roku 2023. Jak u 73. tankového praporu probíhá příprava „zázemí“ pro novou techniku?

Výstavba nových garáží pro tanky Leopard 2 A4 a nové MBT, bude probíhat souběžně s výstavbou nových garáží pro PBVP. V tuto chvíli probíhá příprava projektu výstavby, kdy dojde ke zpracování projektové dokumentace a následně k výstavbě. Do doby dokončení výstavby budou tanky Leopard parkovány ve stávajících zastřešených stáních.

Změní se nějak přístup, řekněme obslužného personálu?

Ano. Jedním z benefitů tohoto daru je, že dostáváme tank západního typu, který se některými parametry přibližuje standardům NATO, ať už z hlediska ráže, tak z hlediska konstrukce. My tento fakt vítáme, protože jedno z největších úskalí zavádění nové techniky je „kulturní“ rezistence. Vojáci jsou „fixováni“ na určitý typ techniky, který je provází celý jejich profesní život. Změna vždy přináší určité třecí plochy. Takže nyní máme příležitost tyto kulturní „patterny“ změnit a vojáci mají jedinečnou možnost seznámit se s konstrukcí tohoto tanku, obsluhou a zásadami jeho údržby. V rámci užší spolupráce s Bundeswehrem máme také možnost seznámit náš velitelský sbor s německým způsobem používání tanků Leopard 2. Můžeme se inspirovat v tom, co se jim podařilo, popřípadě se poučit z chyb, které v rámci implementace nových tanků spolu s novými bojovými vozidly pěchoty němečtí kolegové udělali.

6_3093Foto: Osm řidičů tanků a techniků Armády ČR nedávno strávilo bezmála měsíc na úvodním přeškolovacím kurzu na německé tanky Leopard. | Bundeswehr

Proběhly již nějaká školení, tréninky a s jakými školeními počítáte do budoucna?

V říjnu byla podepsána dohoda s německou stranou, jejíž součástí je i výcvik a spolupráce s Bundeswehrem. Výcvik osádek tanků je naplánovaný a na přelomu října a listopadu již proběhl první řidičský kurz v německém Munsteru. Do konce tohoto roku proběhne ještě jeden běh. V příštím roce bude tato spolupráce pokračovat ať už v Německu nebo poté s využitím mobilního výcvikového týmu v posádce Přáslavice. Dále jsme navázali spolupráci s ozbrojenými silami Rakouska, které mají dlouholeté zkušenosti přesně s touto verzí tanku a disponují učebně-výcvikovou základnou. Zde již také probíhá kurz osádky tanku rozdělený do dvou fází a bude ukončen do půlky prosince tohoto roku. Cílem je připravit naše instruktory a do budoucna si osádky i technický personál školit vlastními silami, včetně zapojení VeV-VA ve Vyškově.

V souvislosti s dodávkou tanků Leopard se bude měnit i počet členů osádek. Počítá již nyní 7. brigáda s navýšením tabulek pro funkci nabíječe? Můžete prozradit, jak se přeskupily původní posádky?

Vzhledem k počtu darovaných tanků dojde k jejich začlenění do roty Aktivních záloh 73. tankového praporu. Jádro 73. tpr zůstává až do přezbrojení na nový MBT na tancích T-72 M4CZ. Celý tankový prapor bude průběžně přeškolován na jednotlivé pozice v rámci osádek tanků Leopard. Jinými slovy si vlastně vytvoříme „bazén“ specifických schopností, které budou klíčové pro přechod na nový MBT.

Nicméně pravděpodobně vzorová osádka pro první typy tanků už existuje. Je to tak?

Ano, máme již definovány požadavky na jednotlivé členy osádky tanku. V rámci kurzů probíhá příprava prvních kompletních osádek k provedení zkrácených vojskových zkoušek. Dále si je třeba říct, že některé pozice osádky tanku Leopard musejí být zaměnitelné. To znamená, že střelec musí být například zaměnitelný s nabíječem a opačně. Jen pro zajímavost, pozice nabíječe je nově vzhledem k jeho schopnostem a zásadám systemizace míst nazvána operátor.

Jak je na tom přepravní kapacita 7. mechanizované brigády v souvislosti s příchodem tanků Leopard? Umožňují současné podvalníky tyto tanky přepravovat?

Neumožňují. Nicméně touto přepravní kapacitou bude nově disponovat 14. pluk logistické podpory a ten bude podle potřeby zabezpečovat přepravu tanků Leopard. Navýšení přepravních schopností 73. tpr bude součástí komplexního řešení přezbrojení na nový MBT.

7. mechanizovanou brigádu tvoří hlavně kvalitní, dobře vycvičení vojáci. V jaké kondici se brigáda, co se personálu týče, dnes nachází? Dochází na základě deklarované zásadní modernizace dosavadní bojové techniky ke zvýšení počtu zájemců o službu u brigády?

Co se týče personálu, tak to je v podstatě to nejlepší, co jsem mohl převzít. Vojáci 7. mechanizované brigády jsou opravdu motivovaní a naplňují naprostou většinu všech kvalifikačních požadavků a předpokladů, a to jazykových i odborných. Naši vojáci průběžně absolvují spoustu kurzů v ČR a zahraničí, aby byli připraveni na další pozice jak u brigády, tak i u dalších prvků AČR. Profesionalita vojáků je pro mě základ, na kterém mohu stavět.

Jsem si vědom, že s příchodem nových pásových bojových vozidel budou prapory navyšovat své počty. Počet nových bojových vozidel je vyšší než počet současně používaných BVP-2. Přecházíme na tzv. čtyřkovou sestavu na četách. To znamená, že současně jsou na četě tři BVP-2, ale v nové struktuře budou 4 CV90.

Ve spádových regionech 7. mb je zájemců o službu zatím dostatek. Osobně věřím, že nová, technologicky vyspělá technika dokáže přilákat další zájemce. Zároveň se ve spolupráci se Sekcí rozvoje sil snažíme navýšit atraktivitu našich posádek i z hlediska zázemí pro vojáky.

Jaké jste si při převzetí 7. mechanizované brigády stanovil cíle?

Při převzetí funkce jsem dostal od paní ministryně a náčelníka Generálního štábu dva základní úkoly, vytvoření podmínek pro přezbrojení a udržení personálu.

V rámci prvního úkolu je mým cílem ovlivnit změnu myšlení. S pořízením nové techniky musíme změnit také myšlení našich velitelů. Nová vozidla budou mít kvalitativně výrazně vyšší schopnosti, budou vybavena informačním systémem s přehledem o bojišti a informacemi o polohách a taktické situaci. Budou schopni využívat informace z bezpilotních prostředků, případně z letadel. Zjednodušeně řečeno, zásadně se navýší schopnost velitele vidět bojiště mnohem komplexněji. Na druhou stranu budou vyžadovat náročnější diagnostiku a údržbu. To vše musí velitel zohlednit ve svém plánování a řízení.

Co se týče udržení personálu, chci pokračovat v nastaveném trendu a dále rozvíjet atraktivitu služby u 7. mechanizované brigády. Klíčem je pro mě kultura organizace, vzdělávání a kvalitní výběr klíčového personálu, tzv. „talent management“.

Změnil podle vás konflikt na Ukrajině nějakým způsobem pohled na taktiku?

Poměrně výrazně, a to ve spoustě oblastí. Jako příklad bych uvedl místa velení. Je před námi velká výzva, která spočívá v jejich optimalizaci – „zeštíhlení“ a navýšení jejich mobility, a to vše za udržení adekvátního stupně ochrany. V podmínkách reálného konfliktu vidíme, jak je doslova životně důležité provádět manévr několikrát denně s různými místy velení a na různých úrovních velení.

Jak začleňujete Aktivní zálohu do práce brigády?

Aktivní zálohy jsou pevnou součástí brigády. Vojáci AZ mají obdobný výcvik jako VZP, ale ve výrazně těžších a časově náročnějších podmínkách. Jsou cvičeni na stejné technice a představují pro nás nenahraditelnou složku. Kromě toho, že nás podporují v některých úkolech ve prospěch IZS a nebo při řešení kalamitních situací, jsou nenahraditelní při doplňování neobsazených míst a bojových ztrát. Osobně velmi oceňuji i to, že AZ mají kromě své vojenské profese i primární civilní práci. Vnímám je opravdu jako plnohodnotnou součást brigády. Svědčí o tom i fakt, že budou součástí nasazení mezinárodního praporního úkolového uskupení na území Slovenska v průběhu příštího roku.

Jak se dívá NATO na zařazování Aktivní zálohy do naší klíčové 7. „těžké“ brigády?

Já si myslím, že to není nic neobvyklého i v rámci států NATO. Profesionální armáda musí mít širší možnost zapojení dalších prvků, které nechtějí nebo nemohou být vojáky na „na plný úvazek“, nicméně chápou svůj podíl na obraně vlastní země. V podmínkách AČR jsou to právě Aktivní zálohy. 

V poslední době se hovoří o tom, že resort skutečně pořizuje to, o co si armáda řekne. Vnímáte intenzivnější podporu při nákupech nové techniky v Ministerstvu obrany?

Co se týká pozemních sil, potažmo 7. mb, jsme v identifikaci potřeb dlouhodobě konzistentní a v současných požadavcích se zásadně neodchylujeme od Koncepce výstavby AČR. Co se zásadně změnilo vlivem bezpečnostní situace, je časové hledisko. A právě bez zmiňované podpory bychom potřebné schopnosti v takto limitovaném čase nebyli schopni naplnit.

Máte možnost porovnávat bojeschopnost a celkový stav naší armády s armádami jiných spojeneckých států? Jak je na tom naše armáda v porovnání s jinými zeměmi?

Přestože ještě často působíme se zastaralou bojovou technikou, jsme v rámci nasazení spojenci vnímáni velmi pozitivně. Plnění úkolů a vystupování našich vojáků je profesionální. Opět se vracím k tomu podstatnému, že mít dobře připravený personál je prostě klíčové.

Jaký je prototyp vojáka 21. století? To už není jenom muž, který ovládá zbraň a dril.

Nad budoucností intenzivně přemýšlíme. Vnímáme, jak se nám mění bojiště. Mluvíme o hybridním nebo o multidoménovém válčení. Ve vojenství jsou čím dál více zaváděny přelomové technologie a umělá inteligence. To vše nám formuje požadavky na vojáka 21. století.

20210915_CZLN21_nacvikdynamika_LadislavKabat_071Foto: Přestože ještě často působíme se zastaralou bojovou technikou, jsme v rámci nasazení spojenci vnímáni velmi pozitivně. Plnění úkolů a vystupování našich vojáků je profesionální | mjr. Ladislav Kabát

Požadavky na budoucího vojáka se nám budou pravděpodobně výrazně lišit podle jeho specializace. Například tradiční pěšák, tzv. „bigoš“ si bude muset zachovat vysokou fyzickou kondici, aby zvládl překonat nějaký úsek terénu nebo pohyb v zastavěném prostoru se zátěží, která stále narůstá. Přestože již existují technologie podporující pohyb po bojišti, ještě několik generací pěšáků bude muset zabrat na cvičišti. Na druhou stranu máme čím dál více specializací, kde je klíčovou schopností obsluhovat sofistikovaná zařízení, nebo působit na nepřítele jinak než v přímém kontaktu. Zde budou prioritou jiné schopnosti.

Musíme také vnímat i to, jak se nám kulturně a sociálně vyvíjí nové generace. Generační evoluci prostě nezastavíme. Musíme se přizpůsobit, naučit se efektivně komunikovat. To ale rozhodně neznamená slevit z našich požadavků nebo standardů, cíl je stejný ale způsob jeho dosažení budeme
muset změnit.

Zdroj: 7.mb

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP