Lubomír Metnar: Je zapotřebí revize strategických dokumentů

 26. 12. 2022      kategorie: CZ DIALOGY
Přidat na Seznam.cz

Do našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY tentokrát přijal pozvání předseda Výboru pro obranu Lubomír Metnar. Obranný výbor je parlamentní orgán civilní kontroly ozbrojených sil. Podílí se také na tvorbě zákonných předpisů v oblasti obrany a bezpečnosti a každoročně projednává státní rozpočet pro resort obrany a státní závěrečný účet. Má také mandát pro vysílání příslušníků ozbrojených sil do zahraničních operací. Kromě toho projednává a schvaluje materiály týkající se ozbrojených sil, které jsou vládou předkládány Parlamentu ČR. Jde například o informace týkající se cvičení ozbrojených sil nebo přeletů a průjezdů ozbrojených sil jiných států přes území České republiky. Lubomír Metnar působil v letech 2018-2021 jako ministr obrany a nyní vede obranný výbor, má tak zkušenosti z obou pozic.

Video: Rozhovor s předsedou Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomírem Metnarem / CZ DEFENCE

Letošní rok přinesl nečekané a v některých případech zcela nové události. Nejde jen o ty vnější, kterým vévodí napadení Ukrajiny Ruskem. Armáda prochází proměnami na mnoha úrovních. Ve velitelské rovině je to jistě jmenování nového náčelníka Generálního štábu genmjr. Karla Řehky a následná další obměna na velitelských postech. Dále zvýšení tempa modernizace armády a jejího zapojení do aktuálních obranných struktur Aliance, jakými je například účast českých vojáků v NATO Multinational Battlegroup na Slovensku. Pokud jde o modernizaci armády, je to podle Lubomíra Metnara trend, na který současné vedení resortu navázalo. „V předchozím období jsme uzavřeli smlouvy na nákup vojenské techniky, ať už na ruční palné zbraně, nebo na děla ráže 155 milimetrů Caesar,“ uvádí Metnar. Podle něj se podařilo nynějšímu vedení resortu také navázat na již uzavřenou smlouvu na vrtulníky H-1 se Spojenými státy, kdy se podařilo rozšířit tuto dohodu o dar dalších strojů. 

Příští rok je pak podle Lubomíra Metnara rokem zavádění nových zbraňových systémů do armádních struktur a revize strategických dokumentů jako je například KVAČR. Důležitou součástí práce resortu i armády je pak také rekrutace a doplnění stavu profesionálních vojáků a vojáků v Aktivní záloze.

CZD_metnar_01Foto: Tentokrát jsme si v rámci našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY povídali s Lubomírem Metrnarem | Jan Juřica / CZ DEFENCE

A jaký je rozdíl mezi ministrem obrany a předsedou Výboru pro obranu? „Jako ministr jsem měl možnost prosazovat vládní programové priority. Na druhou stranu z pozice předsedy výboru jste daleko blíže lidem, občanům, vojákům,“ upřesňuje Metnar. Důležitá je i kontrolní činnost výboru. Tu vnímá Metnar jako složitou, což vysvětlil na příkladu války na Ukrajině. „Opoziční i koaliční poslanci se mě ptali, jaká pomoc na Ukrajinu proudí a v jaké formě, protože některé informace byly pouze v utajeném režimu. Proto trvalo poměrně dlouho, než jsme ty informace v nějakém stupni utajení dostali,“ říká Lubomír Metnar a odkazuje na fakt, že kontrola fungování takového resortu není jednoduchá. Nejen poslanci, ale celá společnost vnímá totiž většinu otázek spojených s obranou optikou peněz. Jedním z kritérií úspěšného ministra je podle něj na konci každého fiskálního období množství peněz, které skončí v kategorii tzv. „nespotřebovaných nároků výdajů“. Daleko důležitějším kritériem úspěšného ministra a efektivního utrácení finančních prostředků ze státního rozpočtu je pak příprava a naplánování jednotlivých akvizic. „Situace kolem akvizic není jednoduchá, protože žijeme ve velmi byrokratickém prostředí, kde jsou jednotlivé procesy složité a zdlouhavé,“ upozorňuje Metnar. Viděno touto optikou pak není podle Lubomíra Metnara jednoduché stanovit optimální hladinu výdajů na armádu. „Dvě procenta HDP vznikla na summitu v roce 2014 v Newportu ve Walesu, kdy se alianční země domluvily, že budou dávat do rozpočtu dvě procenta na modernizaci a budování schopností jednotlivých aliančních armád,“ připomíná Metnar. Celkově je pro něj otázka stanovení pevné výše výdajů spíše diskutabilní. „Vzpomínám na jeden takový výrok, který vznikl v pátém století před naším letopočtem v době Peloponéských válek. Jeden z velitelů vojsk Sparty v té době řekl, že je důležitější efektivní utrácení prostředků než jejich absolutní výše. Já se s tímto ztotožňuji, protože z některého úhlu pohledu mohou být dvě procenta málo, ale někdy to také může být příliš,“ upozorňuje Metnar. Do absolutní výše výdajů na armádu také určitě podle něj promlouvá aktuální situace, ve které se nacházíme. „Z mezinárodně-politického hlediska je to číslo, které je třeba brát vážně a nejenom já, ale i hnutí ANO vždy dosažení tohoto cíle podporovalo,“ říká Lubomír Metnar. 

V rámci efektivity vynaložených prostředků jsme se zeptali, jakým způsobem by měl stát při výběrových řízeních postupovat, pokud se jedná o přímé jednání vláda-vláda. „Během mé práce na ministerstvu byl můj přístup postupovat transparentně, v souladu se zákony a vnitřními předpisy daného resortu, v souladu s mezinárodním právním řádem i s unijní legislativou,“ říká Metnar. I s ohledem na kauzu bývalé ministryně Vlasty Parkanové, kterou soudy řešily 12 let, je podle něj nutné být transparentní a chovat se řekněme striktně podle zákonů. „Ano, nemusí to být ideální, ale na druhou stranu z mého úhlu pohledu je třeba postupovat maximálně transparentně, komunikovat jednotlivé projekty, protože nejenom armáda, ale i bezpečnostní sbory jsou financovány z veřejných prostředků. A ta kontrola, veřejná kontrola, tady musí být. A informování veřejnosti o jednotlivých projektech je naprosto na místě,“ dodává Metnar. Podle něj je však potřeba vnímat i projekty, kde jsou technologie v určitém stupni utajení, a projekty jsou tak řešeny zákonem o ochraně utajovaných informací.

Předseda Výboru pro obranu není překvapen, že veřejnost více věří armádě nežli politikům. Vojáci jsou podle Metnara lidem daleko blíže než politici. „Setkávají se s nimi v krizových situacích, kdy jim vojáci pomáhají,“ upozorňuje Metnar. A za poslední dobu bylo těch mimořádných událostí mnoho. Pokud jde o politiky – ti podle něj přistupují k řešení problémů kolikrát autoritativně, byrokraticky a nejsou schopni občanům své postoje dobře vysvětlit. Proto je podle Lubomíra Metnara důvěra v bezpečnostní složky daleko vyšší. Důležitým momentem komunikace s občany je také jejich příprava na obranu státu. Osvěta a vzdělávání občanů v této oblasti jsou podle Metnara v pořádku. „Příprava vzdělávání v této oblasti by měla vznikat v úzké spolupráci ministerstva obrany, školství a dalších zainteresovaných institucí, protože je třeba připravit novou generaci na to, jak se chovat v krizových situacích, jak pomoci při záchraně života, jak se orientovat v neznámém prostředí, jak reagovat v případě nějakých katastrof jako je například únik nějakých látek,“ říká předseda. Podle něj jde také o zapojení zájmových spolků, jako jsou střelci, modeláři, výsadkáři nebo radioamatéři. To vše může podle Metnara přispět k osvětě a posílení celkové obranyschopnosti státu.

V tomto díle pořadu CZ DIALOGY se dále dozvíte, jaké místo má podle Lubomíra Metnara politika v armádě, jaká je nynější spolupráce mezi ministerstvem obrany a Výborem pro obranu a mnoho dalších informací a postojů předsedy Výboru pro obranu.

Zdroj: CZ DEFENCE

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP