Měla by Česká republika dodat Ukrajině tanky Leopard 2?

 17. 03. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

V posledních dnech se v českém mediálním prostoru objevily úvahy, že by Česká republika mohla Ukrajině v rámci vojenské pomoci dodat i tanky Leopard 2, které naše armáda v tomto roce od Němců postupně dostává jako kompenzaci za předchozí poskytnutí vojenské techniky bojující Ukrajině. Tyto úvahy zjevně navazují na fakt, že některé evropské státy již tak činí, nebo se k takovému kroku připravují. Jedná se např. o Polsko, ale stejně tak i Finsko a některé další státy. Úvaha o možném dodání tanků Leopard 2 poměrně překvapivě zazněla i nedávno z úst čerstvě nastoupivšího prezidenta Petra Pavla v rámci rozhovoru pro Český rozhlas. Avšak již na základě předchozích zpráv zahraničních médií, které v lednu psaly, že „Česko a Slovensko jsou zřejmě ochotny vzdát se ve prospěch Ukrajiny tanků Leopard 2“, se Ministerstvo obrany ČR jasně vyjádřilo, že tyto informace jsou nepravdivé a že Českou republiku nikdo nepožádal ani nevyzval, aby poskytla tanky, které podle dřívější dohody dostane od Německa jako kompenzaci za pomoc Ukrajině. Stejně tak je podle resortu obrany nepravdivá i spekulace, že by místo tanků Leopard Česká republika obdržela americké tanky Abrams. Přestože je tedy na základě vyjádření ministerstva obrany celá záležitost jasná, určitě stojí za to si podrobněji rozebrat důvody, proč by tanky Leopard 2 A4 měly zůstat ve službách AČR a neměly by být poslány na Ukrajinu.

leopard2_03Foto: Tanky Leopard 2 A4 budou primárně sloužit k výcviku vojáků 73. tankového praporu včetně aktivních záloh. Zabezpečí plynulý přechod na nový typ hlavního bojového tanku a jeho implementaci do používání v AČR. | Jan Zilvar | CZ DEFENCE

Správnost vojenské pomoci Ukrajině  

Předně je třeba říci, že sama idea pomoci Ukrajině, včetně pomoci vojenské, je správná. Stále totiž platí onen základní axiom, že je zcela správné pomáhat napadenému státu. Státu, který daný konflikt svým chováním nevyvolal, který mu nezavdal příčinu. Je ostatně příznačné, že Ukrajině pomáhají prakticky všechny vyspělé státy. Některé více, některé méně, avšak pomáhají prakticky všechny země (včetně České republiky), protože si dobře uvědomují, jak moc je expanzivní politika Ruska nebezpečná. Ona ruská agrese se totiž zjevně netýká jen Ukrajiny. Vždyť vrcholní představitelé ruského státu včetně Vladimira Putina, Dmitrije Medveděva a dalších opakovaně deklarovali, že touží po obnově celého sovětského impéria, a to včetně zemí, které onen Sovětský svaz v minulosti ovládal. Je tak zřejmé, že pokud by padla Ukrajina, došlo by pravděpodobně k přímému ohrožení i Slovenska a následně České republiky. Toto je třeba si neustále připomínat. V poslední době se totiž ukazuje, že česká společnost je již dlouhým trváním války na Ukrajině unavena, a ochota Ukrajině pomáhat tak slábne. Válka se však bytostně týká nás všech, a není jen nějakou vzdálenou chimérou, jak se někteří domnívají.

Je zřejmé, že tuto válku mohou výrazně urychlit resp. vyřešit dodávky různých zbraňových systémů bojujícím Ukrajincům. Všechny ostatní nástroje (politické a ekonomické) totiž selhávají, a doposud nepřinesly kýžený efekt. Právě dodávky vojenského materiálu, především pak zbraňových systémů, jsou tím, co dnešní Ukrajina potřebuje nejvíce, proto se tolik zemí snaží napadené zemi pomáhat formou dodávek zbraňových systémů, leckdy i na úkor vlastních ozbrojených sil. Ne vždy je však tato pomoc skutečně efektivní – a to jak z hlediska pomáhajícího státu, tak z hlediska Ukrajiny.

Tanky na Ukrajině

Velmi efektivním způsobem vojenské pomoci Ukrajině jsou dodávky modernějších západních tanků, včetně tanků Leopard 2. Dosud byly na Ukrajinu dodány pouze starší tanky sovětské konstrukce, především tanky T-72. Polsko např. dodalo Ukrajině své přebytečné tanky T-72 různých vzorů, včetně částečně modernizovaných verzí a podle posledních zpráv plánuje také předání svých tanků PT-91 Twardy (modernizovaná verze tanku T-72). Obdobně i Česká republika a Slovensko v minulosti Ukrajině předaly své tanky T-72. V některých případech pak byly tyto dodávky kompenzovány finanční pomocí ze strany západních států, případně dodávkami západní výzbroje (jak tomu bylo právě v případě České republiky). Dodávky tanků ex-sovětské konstrukce však mají jeden základní háček –⁠ nepřinášejí na ukrajinské bojiště nic nového. Lze připomenout, že ukrajinská armáda před vypuknutím konfliktu disponovala stovkami tanků T-64 a T-72, a obdobnými tanky disponuje i armáda ruská. Proti sobě tak stály zhruba srovnatelné tanky, což vedlo resp. vede k tomu, že přestože jsou tyto tanky nasazovány ve velkých počtech, na zásadní vývoj na frontě to mělo doposud jen omezený vliv.

Dodávky tanků sovětské konstrukce se Ukrajincům zajisté hodily, ukrajinští vojáci tyto tanky dobře znali a Ukrajina má pro tyto tanky vybudované i logistické a opravárenské zařízení, proto mohly být tanky velmi rychle zařazeny do ukrajinské armády bez nutnosti přeškolování a budování technického zázemí. Avšak čím dál více se ukazuje, že je třeba jít jinou cestou. Fronta se na Ukrajině takřka stabilizovala a pokud by i nadále proti sobě stály armády vybavené tanky přibližně stejných typů (navíc počty bojeschopných tanků tohoto druhu se na bojišti rapidně snižují), situace by mohla vést k zamrznutí celého konfliktu, který by mohl trvat mnohem déle – třeba i řadu let. Je pak otázkou, zda by takovéto prodloužení války bylo pro evropskou veřejnost akceptovatelné.

Právě dodávky západní, technologicky pokročilejší, techniky pak může být řešením, které přinese radikální změnu na ukrajinském bojišti. Dodávky západní techniky pomáhají vyvážit početní převahu ruské armády a měnit tak poměr sil i výsledek bojů, což se plně projevilo především v oblasti samohybných děl, kterých bylo na Ukrajinu dodáno již velké množství. Západní samohybná děla, která díky své vyšší kvalitativní a technologické úrovni, ale i díky velkému dostřelu a schopnosti přesné palby i na vzdálené cíle, tak dokázala nejen negovat ruské dělostřelectvo, ale stejně tak eliminovat celou řadu obrněných a mechanizovaných jednotek ruské armády. Je tak pravděpodobné, že obdobnou kvalitativní převahu nad protivníkem by mohly přinést i dodávky západních tanků.

Západní tanky mají obecně lepší systémy řízení palby a mají tak vyšší schopnost zasáhnout cíl. Západní tanky, disponující kanóny ráže 120 mm, mají lepší munici než ruské tanky. Západní tanky mají také silnější pancéřování a mají celkově lepší koncepci díky uložení munice, která je základní slabinou všech ruských (ale i ukrajinských) tanků řady T-64/72/90. Z těchto důvodů již celá řada západních států deklarovala svou ochotu poslat své tanky západní provenience. Velká Británie zveřejnila plán poskytnout Ukrajině své tanky Challenger 2, obdobně i Francie uvažuje o možnosti dodání tanků Leclerc na Ukrajinu. Ovšem nejčastěji jsou zmiňovány tanky Leopard 2 německé provenience.

Tanky Leopard 2 jsou ve výzbroji evropských armád nejrozšířenějším typem. Ve své výzbroji je má Německo, Polsko ale i celá řada dalších evropských členských států NATO. Tanky Leopard 2 slouží ve velkých počtech, je pro ně k dispozici logistické zázemí, náhradní díly atd. A právě některé z těchto států se rozhodly část svých tanků Leopard 2 poslat na pomoc bojující Ukrajině. Zpočátku tomu bránil nesouhlas německé vlády s reexportem původně německé techniky, avšak tuto problematiku se nakonec podařilo překonat, a tak své první tanky Leopard 2 A4 na Ukrajinu poslalo již Polsko, které je zřejmě nejvýraznějším evropským odpůrcem ruské agrese a klíčovým spojencem Ukrajiny. Obdobně chce své tanky Leopard 2 A4 poslat i malé Finsko, které se také obává ruské agrese. Své tanky Leopard 2 – v různých verzích – chtějí poskytnout i další evropské země, např. Norsko či Portugalsko. V této souvislosti se i u nás v České republice začaly na objevovat různé úvahy, zdali bychom se k těmto zemím neměli také připojit.

Má Česká republika poskytnout Ukrajině své tanky Leopard 2?

Proti této formě vojenské pomoci hovoří zásadní fakt, a to ten, že Česká republika tanky Leopard 2 dosud ještě de facto nedisponuje. Armáda České republiky má obdržet celkem 14 tanků Leopard 2 A4 a jeden vyprošťovací tank na stejné platformě, avšak dosud jsme obdrželi zatím jen velmi malou část uvedené dodávky (v lednu AČR disponovala pouze jedním kusem tanku Leopard 2 A4). Navíc jsou tanky určené pro výcvik příslušníků 73. tankového praporu, kteří se postupně adaptují na nový typ západního tanku včetně zcela nového člena osádky – nabíječe (Osádku dosavadního hlavního bojového tanku AČR T-72M4 CZ tvoří pouze tři členové, a to velitel tanku, řidič a střelec).

Stejně tak je důležitým faktem, že Ministerstvo obrany ČR v polovině minulého roku deklarovalo záměr koupit až 50 tanků Leopard 2 v nejnovější verzi A7+, jejichž úkolem by bylo nahradit již zastaralé dosavadní tanky T-72M4 CZ. Darované tanky Leopard 2 A4 by pak mohly být logicky upgradovány na vyšší verzi (A7), čímž by zvýšily celkový počet hlavních bojových tanků AČR.

Česká republika resp. Armáda České republiky se navíc např. oproti Polsku, které disponuje obrovským tankovým vojskem čítajícím více než 1000 tanků (z nichž více než 200 tvoří právě tanky Leopard 2), nachází ve zcela jiné situaci, kdy má dnes nejen velmi nízký počet plně bojeschopných tanků (T-72M4 CZ), ale hlavně postupně dodávané tanky Leopard 2 A4 nutně potřebuje pro výcvik našich tankistů na západní typ tanku, který by měl dosavadní tanky T-72M4 CZ nahradit (a to co nejdříve) a navíc se tyto budou hodit pro budoucí stavbu nového tankového vojska AČR. Polská armáda má navíc objednány jihokorejské tanky K-2 Black Panter, jejichž dodávky již byly zahájeny.

leopard2_02Foto: Střelba z tanku Leopard 2 A4 | Jan Juřica / CZ DEFENCE

Také Finsko (mající oproti ČR jen poloviční počet obyvatel) disponuje silným tankovým vojskem čítajícím cca 200 tanků Leopard 2 různých verzí, proto si tato severská země, ale i další státy mohou dovolit poskytnout část svých tanků, třeba i celý jeden tankový prapor, aniž by to zásadně ohrozilo jejich obranyschopnost. Česká republika, jejíž armáda disponuje (a podle všeho i nadále disponovat bude) pouze jedním tankovým praporem si toto prostě dovolit nemůže, což je mimo jiné důsledek bývalých vlád, které naši armádu a celkově otázky obranyschopnosti České republiky dlouhodobě zanedbávaly.

Závěr

Tank Leopard 2, přestože starší verze A4, našim tankistům nabízí zcela jiný komfort, bylo by tak chybné našim vojákům jejich tanky brát, sotva je dostali. Naši tankisté se dlouhodobě těší na nové západní obrněnce, a tak i příchod starších tanků Leopard 2 A4 určených pro výcvik znamená určitý posun v dlouhé cestě k novým tankům (možná právě novým Leopardům 2 A7 resp. 2 A7+). Přesun darovaných Leopardů na Ukrajinu by mimo jiné mohl vést k oslabení motivace, případně i odchodu tankistů, což by bylo při současném nedostatku personálu 73. tpr kritické.

leopard2_01Foto: Leopard 2 A4 ve službách AČR | Jan Juřica / CZ DEFENCE

6. března také proběhla médii zpráva, že podle agentury AFP švýcarská ministryně obrany Viola Amherdová řekla, že Česko chce od Švýcarska odkoupit blíže neupřesněný počet starších tanků Leopard 2, které jsou v současné době v zemi uskladněny. České ministerstvo obrany na dotaz ČTK následně uvedlo, že o odprodeji tanků nejednalo, avšak švýcarskou nabídku tanků Leopard 2 by jako ocenění pomoci Česka Ukrajině přijalo. Navíc podle posledních zpráv švýcarský parlament nejeví známky toho, že by byl ochoten s případným prodejem tanků jakékoliv zemi vyslovit souhlas. Pokud bychom věřili švýcarské ministryni obrany, daný akt ze strany ČR by jen potvrzoval, že naše armáda s tanky Leopard 2 ve své výzbroji počítá.

Je zřejmé, že případná cesta české pomoci Ukrajině v podobě dodávek tanků Leopard 2 A4 má celou řadu úskalí a zřejmě by přinesla více škody než užitku. Česká republika navíc může pomáhat i jinak, dodávkami jiných zbraní či zbraňových systémů – třeba těch, které produkuje její vlastní zbrojní průmysl, a které přitom ukrajinská armáda potřebuje minimálně stejně tak jako ony západní tanky.

Zdroj: ČTK, Ministerstvo obrany ČR, SOFREP, BBC

 Autor: David Khol

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP