Slovensko spouští proces budování moderní protivzdušné obrany

 04. 07. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Protivzdušná obrana (PVO) patří dnes mezi klíčová témata, o kterých se v odborných vojenských kruzích intenzivně diskutuje. V některých zemích, včetně Slovenska, byla tato část obranných kapacit dlouhodobě přehlížena. Slovensko dnes v rámci PVO prakticky přišlo téměř o všechny schopnosti, což si Ministerstvo obrany SR, mimo jiné také díky bojům na Ukrajině, uvědomilo, a proto začalo připravovat plány na akvizice moderních prostředků PVO.

Plány Slovenska pro znovuvybudování kapacit protivzdušné obrany vycházejí ze studie proveditelnosti projektů akvizice palebných prostředků protivzdušné obrany z února letošního roku. Ten pojednává, mimo jiné, i o současném žalostném stavu slovenské PVO. Ve výzbroji 11. brigády Vzdušných sil v Nitře jsou dnes 4 provozuschopné protiletadlové systémy 2K12 Kub, 54 přenosných kompletů 9K38 Igla a Německem darované dva komplety systému MANTIS.

mantisFoto: Systém protivzdušné obrany MANTIS | Rheinmetall

Do začátku ruské invaze na Ukrajinu byl ve výzbroji Vzdušných sil SR i systém S-300 PMU, který Slovensko následně darovalo Ukrajině. Je nutné zmínit i to, že jediným modernizačním projektem v oblasti PVO je akvizice 17 kusů 3D radiolokátorů z Izraele. Konkrétně se jedná o 6 radarů ELM-2084 MMR, 5 radarů ELM-2084 S-MMR/GBAD a 6 kusů radaru ELM-2138M MC, které mají být vzdušným silám dodány.

Akvizice nových systémů protivzdušné obrany má probíhat ve čtyřech etapách. V jejich průběhu chce resort obrany nakoupit jak přenosné a mobilní komplety velmi krátkého a krátkého dosahu, tak i prostředky PVO středního a dlouhého dosahu, C-UAS (protidronová obrana) nebo C-RAM (obrana proti raketové, dělostřelecké a minometné munici). Cílem je obstarat tyto prostředky do roku 2035, tedy v souladu s Dlouhodobým plánem rozvoje resortu ministerstva obrany s výhledem do roku 2035. V rámci první etapy má jít o nákup jednoho mobilního kompletu PVO středního dosahu a 12 přenosných protiletadlových systémů v hodnotě 196 450 677 milionů eur. Do těchto výdajů v rámci první etapy spadají kromě uvedených prostředků i nákladní automobily pro systém PVO v počtu 6 kusů, integrace 3D radiolokátoru, 5 kusů radiostanice Falcon 4 i navazující náklady na logistiku. Další etapy projektu by pak probíhaly v závislosti na rozpočtu ministerstva obrany v letech 2027-2035.

První etapu akvizice nových prostředků PVO chce ministerstvo spustit co nejdříve. Slovensko již oslovilo 11 zemí, které mají kapacity a možnosti poptávané systémy dodat. Předpokládá se, že nabídky od oslovených států budou resortu obrany doručeny do konce července a nákup proběhne prostřednictvím mezivládní dohody (G2G). I když ministerstvo nespecifikovalo, které země se svou žádostí o zaslání nabídek oslovilo, dá se předpokládat, že půjde například o USA, Izrael, Jižní Koreu, Francii nebo Německo.

Protivzdušná obrana je významným a nenahraditelným prvkem obrany státu a přestože je samotný proces budování moderní a robustnější slovenské protivzdušné obrany na začátku, rozhodně lze vnímat krok Slovenska jako správný a pozitivní. Protivzdušná obrana je totiž pro ochranu kritické infrastruktury státu klíčová a rovněž je důležitá pro ochranu manévrujících pozemních jednotek, což potvrzuje i probíhající konflikt na Ukrajině včetně rozvoje bezpilotních prostředků a nových technologií v tomto oboru.

Zdroj: Ministerstvo obrany SR, Studie proveditelnosti MO SR

 Autor: Mgr. Otto Dóka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP