Vojáci aktivní zálohy letos dostanou novou výstroj, mohou být také opět nasazeni kvůli covidu

 23. 01. 2022      kategorie: Aktivní zálohy
Přidat na Seznam.cz

Podle nedávných informací, které Armáda České republiky zveřejnila na svých stránkách, se vojáci aktivní zálohy dočkají nejen nových moderních přileb, balistických vest či ručních zbraní, ale podle představ Generálního štábu AČR se budou rovněž aktualizovat motivační benefity pro vstup a službu v AZ. 

Zajištění potřebné výstroje, a to nejen výše uvedené, ale např. i goretexových kompletů, spacáků, karimatek apod., se rozhýbalo hlavně koncem minulého roku na základě četných žádostí, které vedení Generálního štábu vyslyšelo. V tomto roce si tak polepší všichni záložníci, nezávisle na tom, zdali slouží u bojových útvarů či pěších rot při KVV.

První balistické přilby (stejné jako fasují vojáci z povolání) dorazily k vojákům aktivní zálohy již minulý rok a jejich nositelé si přilby pochvalují. V porovnání se starými, těžkými a vysoce nepohodlnými přilbami se opravdu jedná o vítanou změnu.

20160215143309_aktivni-zalohy
Foto: Vojáci aktivní zálohy dostanou novou výstroj a výzbroj (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Letos a příští rok by pak záložníci měli obdržet také nové moderní balistické vesty a útočné pušky CZ 805 BREN, které nahradí již zastaralé samopaly vz. 58. K AZ resp. KVV by se také měly dostat první nové osobní terénní automobily Toyota Hilux.

Vyhlídky materiálního zajištění jsou tedy pozitivní. Ohledně motivačních benefitů pro vstup a službu v AZ je pak otázkou, co tím benefitem armáda přesně myslí. Armáda na svých stránkách napsala „Do konce roku by měla být usnesením vlády schválena nová Koncepce aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR 2030. Kromě jiného se v ní počítá s revizí současných motivačních benefitů pro zaměstnavatele i záložníky.“ Co bude předmětem revize současných motivačních benefitů přesně tedy uvidíme, každopádně finanční benefit resp. jeho navýšení by byl, vzhledem k současnému rozpočtu armády, asi problém.

Podle brigádní generálky Lenky Šmerdové, poradkyně náčelníka Generálního štábu AČR pro oblast doplňování personálu, patří k současným motivačním benefitům jednak možnost aktivně se podílet na obraně vlasti, ale také získat nové odborné dovednosti a znalosti využitelné nejen v prostředí armády. V neposlední řadě lidi láká také možnost služby v zahraničí a zajímavé finanční ocenění. Je otázkou, zdali jako benefit označovat právě aktivní se podílení na obraně vlasti, které současní i potenciální vojáci aktivní zálohy berou spíše jako hlavní důvod pro jejich vstup do AZ a nikoliv jako benefit.

K zamyšlení je pak fakt, že jednotky AZ (u bojových útvarů i pěších rot při KVV) mají zásadní problém s technikou, kterou prakticky nedisponují (u bojových útvarů např. Pandury). Od toho se pak odvíjí problém, že vojáci aktivní zálohy v rámci bojových útvarů mají často problém „vycvičit si“ specializace pro tato vozidla (řidič, střelec-operátor, velitel atd.). Stejně tak je problémem délka většiny kurzů, které jsou stavěny pro vojáky z povolání. Příslušník AZ tak nemá v podstatě šanci některé kurzy absolvovat, protože zákonem určený maximální počet dnů k výcviku v roce tomu nedostačuje.

Byrokratické požadavky vůči vojákům AZ na velitelských funkcích jsou pak další věcí, která záložníky trápí. Pochopitelně nejde z výcviku AZ vyřadit např. „papírování při velitelské přípravě“ (metodické listy apod.), avšak je potřeba si uvědomit, že tento čas pak citelně chybí v už tak téměř nedostačující době věnované praktickému výcviku. Řešením by pak mohla být redukce „papírování“ nebo prodloužení doby, po kterou může příslušník AZ ze zákona cvičit.

Podle dostupných informací také dlouhodobě chybí zejména pro KVV dostatečný počet instruktorů pro jejich specifickou činnost (výstavba KPM, ochrana ODOS).

Je třeba si uvědomit, že v současnosti Armáda České republiky řeší podstatnější a závažnější problémy, nicméně je také dobré brát v potaz, co naše záložníky trápí.

Jelikož minulý rok vojáci aktivní zálohy v rámci jejich nasazení v Národním očkovacím centru O2 universum jasně ukázali, že jsou schopní doplnit řady profesionálních vojáků a stát se jejich rovnocennými partnery, v případě potřeby se s nimi počítá i do budoucna.

Kromě výše uvedeného nasazení se do boje s koronavirem dobrovolně zapojili i další příslušníci AZ, za což jim patří velký dík. S jedním z nich jsme minulý rok uskutečnili velmi zajímavý rozhovor

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP